tirsdag den 29. juni 2010

Når besparelserne rammer.....

I Dagbladet Holstebro-Struer skriver man den 28. juni 2010,at de lokale besparelser vækker bekymring i biblioteksforeningen og det har de sgu ret i.

I artiklen skriver de at "Svage grupper rammes, når man skærer ned på biblioteksdriften...

Danmarks Biblioteksforening er bekymret over, at en kulturby som Holstebro skærer ned på biblioteksdriften .

»Hvis man skal spare, kan vi jo ikke stille noget op, men vi er meget kede af det,« siger Vagn Ytte Larsen, der er formand for Danmarks Biblioteksforening .

Michel Steen-Hansen, der er direktør i Danmarks Biblioteksforening , peger på, at det kan blive slemt for de små samfund, når Holstebro Kommune nedlægger bogbussen.
» Biblioteket er ofte det sidste offentlige, ikke-kommercielle rum, der er tilbage i lokalsamfundet, og lokalbefolkningen føler det identitetsskabende, at man kan gå der hen. Derfor har det stor betydning, når biblioteket lukkes, eller bogbussen indstilles,« siger Michel Steen-Hansen.

Der findes ingen statistik over bogbusserne og hvordan de klarer sig i de kommunale sparerunder, men Michel Steen-Hansen mener, at man de fleste steder bevarer bogbusserne.
»Tendensen er nok snarere, at man nedlægger de helt små biblioteker og vælger en bogbusløsning i stedet,« siger han.

Vagn Ytte Larsen er også socialdemokratisk formand for kulturudvalget i Odsherred Kommune, og han forstår godt, at politikerne er kommet på en svær opgave.
»Men vi har ingen forståelse for det, hvis biblioteket bliver ramt ualmindeligt hårdt. Biblioteket er det mest besøgte lærings-og kultursted vi har -også i Holstebro,« siger han.

Frygter konsekvenserne
Vagn Ytte Larsen er især bekymret, hvis besparelserne på materialekontoen går ud over de digitale ydelser.

»Jeg finder det meget beklageligt, hvis man dermed rammer it-oplæringen af den gruppe mennesker, der ikke har it-viden nok til at deltage i det digitale samfund,« siger han.
Michel Steen-Hansen peger på, at man også bør tage hensyn til de unge.
»Man vil gerne have de unge som kulturbrugere, men hvis der ikke er noget spændende at komme efter, vælger de måske noget andet. Så store besparelser vil klart få konsekvenser, og måske især overfor de grupper, man helst vil have fat i,« siger han.

Usolidarisk
Det kan også få konsekvenser, når Holstebro Kommune bruger færre penge til indkøb af materialer end de andre biblioteker .

»Vi har et unikt system, hvor man låner de materialer, man ikke selv har, hos et andet bibliotek , men det er ikke nogen særlig rar tanke, hvis man spekulerer i det og lader andre betale. Det er usolidarisk og underminerer hele systemet,« siger Michel Steen-Hansen og tilføjer, at han konkret ikke ved så meget om Holstebro. »Holstebro har valgt ikke at være medlem af vores forening,« siger han."

1 kommentar:

  1. Vi kan fortsat håbe på, at det ikke går så galt. For selvom Dagbadet Holstebro-Struer omtaler besparelserne som om de ER vedtaget, er det ikke tilfældet. Beslutningen træffes i forbindelse med efterårets budgetbehandling.

    Med hensyn til Holstebro Biblioteks materialekonti har de været prioriteret højt og derfor i flere år ligget over landsgennemsnittet og vil med den foreslåede besparelse komme ned på noget nær landsgennemsnittet. Vel at mærke under forudsætning af, at andre kommuner fastholder og fremskriver deres materialekonti.

    SvarSlet