fredag den 4. juni 2010

Bibliotekslukninger

Der har igen været debat om de mange biblioteksfilialer der er lukket og det er da også en kendsgerning, at der er nedlagt over 300 filialer i de seneste 10 år og desværre også lavet store besparelser på sektoren.

Den 3. juni var DR fremme med overskrifter om at nedlæggelse af biblioteksfilialer har ført til større udlån, hvilket givetvis er rigtigt nogle steder, men absolut ikke alle. Hvor det er tilfældet skyldes det ofte at det bibliotekstilbud der er nedlagt ikke har været tiltrækkende nok, ikke har haft en tilstrækkelig interessant samling og måske endda er udsultet økonomisk.

I de tilfælde hvor et filialbibliotek ikke er bærerdygtigt og kan revitaliseres, så synes jeg, at det kan være ok at lave en omfordeling til andre løsninger, som udbygning af større biblioteker eller mobile betjeningsformer.

Det skal så også understreges, at det ikke er på udlån alene, at man kan bedømme om biblioteket er bæredygtigt. Vi kan se at udlånet af bøger generelt er svagt faldende i Danmark, men der komme stadig flere på de fysiske biblioteker. Vi ved f.eks. at halvdelen af dem der kommer på biblioteket slet ikke kommer for at låne fysiske materialer. Folk kommer altså efter noget andet end blot af låne. Bibliotekernes ændrede rolle er også at de spiller en stadig større rolle, som det lokale mødested.

Lukning og flere udlån

Medierne får det til at se ud som om der er en automatik mellem færre biblioteker og flere udlån, men den automatik er der altså ikke og er på grænsen til manipulation i sin forenkling.

F.eks. skriver DR.dk 03. jun. 2010 09.30 Kultur
”Lukkede biblioteker gav flere udlån

Politikerne behøver ikke at frygte for mindre belæste borgere, hvis de lukker biblioteker.

Erfaringen viser nemlig, at udlånet af bøger faktisk stiger i kølvandet af bibliotekslukninger, skriver Fyens Stiftstidende.

- Når lånerne rykker fra det lille bibliotek til et større, udnytter de, at der er mere at vælge mellem på hylderne, forklarer direktøren i Danmarks Biblioteksforening, Michel Steen-Hansen.” Det sagde jeg - men i en lidt mere nuanceret kontekst.

Den forenkling har de så gentaget i DR nyhederne på P3 om morgen den 3. juni, mens de på P1 nuancerer den lidt mere. DR fandt så i løbet af dagen ud af at det nok ikke er helt så simpelt, så de bragte et længere interview med mig i Kulturnyt samme eftermiddag.

Hvorfor er det ikke så enkelt?

Bibliotekerne er kendt for at være nogle ekstremt omstillingsparate institutioner og derfor sker der selvfølgelig også tilpasninger i den fysiske struktur. Nogle steder er det helt naturligt, at de meget små filialer nedlægges, fordi de ikke længere er tidssvarende og befolkningen stemmer med fødderne og ikke længere benytter dem. I andre lokalområder er det mere betænkelig at der lukkes filialer, da biblioteket i en del lokalområder er en vigtig del af den lokale identitet.

Når man træffer lokale beslutninger om at ændre biblioteksstruktur er det derfor vigtigt nøje at overveje, hvilke konsekvenser det får for lokalområdet og for borgernes mulighed for at få adgang til information, viden og kulturel oplevelse.

For Danmarks Biblioteksforening er det et helt centralt mål, at alle mennesker har adgang til et stærkt bibliotekstilbud i videns- og kultursamfundet. Det er derfor vigtigt at understrege, at tilpasning af den lokale biblioteksstruktur ikke må blive et mål for besparelser i sig selv. Det er bydende nødvendigt at de frigivne midler bruges til at sikre, at bibliotekerne forsat kan udvikle sig som et omdrejningspunkt i vidensamfundet, til gavn for alle borgere.Ingen kommentarer:

Send en kommentar