onsdag den 13. maj 2020

Nye partnerskaber blomstre under Coronakrisen

I de seneste uger har jeg fået en del henvendelser om at indgå i nye partnerskaber. Det vidner om at Coronakrisen får os til at tænke mere tværgående og forsøge at finde nye veje for at nå vore mål og være der for de mennesker der har behov, og det tror jeg er en af de gode ting der kan komme ud på den anden side af krisen, hvis vi altså formår at holde fast.

Jeg er på vegne af bibliotekerne inviteret ind i partnerskaber vedr. 
 • udsatte børn og unge under, hvor Red Barnet, Børns Vilkår og Røde Kors faciliterer partnerskabet. 
 • en partnerkreds, der skal ansøge om midler fra de hjælpepakker, der nu etableres i forhold til at hjælpe de danske byer igennem krisen. Det overordnede mål er at få byerne og bymidterne til at leve igen – dvs. at få gang i det velfungerende byliv, der formentlig også er afgørende for byerne. Det er bl.a. sammen med Landdistrikternes Fællesråd, De Samvirkende Købmænd, Dansk Erhverv, Dagrofa, Realdania og flere af erhvervshusene 
 •  KULTURLIVETS STØRSTE UDFORDRINGER Under og efter Coronakrisen. Et projekt der skal afdække udfordringer og komme med gode læsninger sammen med Danske Kulturbestyrelser, i samarbejde med Innoversity CPH og Rasmussen&Marker første møde afholdt

I dag skal jeg f.eks. til det første møde i "Partnerskabet vedr. udsatte børn og unge under COVID-19". Det er et partnerskab der er skabt på baggrund den politiske aftale, der blev indgået 17. april om udvidelse af den første fase af en kontrolleret genåbning af Danmark fremgår det, at der etableres partnerskaber på tværs af myndigheder, civilsamfund, kulturinstitutioner, private aktører og den offentlige sektor, som kan udvikle initiativer, der modvirker ensomhed, sårbarhed og støtter socialt udsatte børn og unge.Red Barnet, Børns Vilkår og Røde Kors har fået til opgave at facilitere partnerskabet. Formålet med partnerskabet er at afdække udfordringer, finde gode løsninger og understøtte nye samarbejder, som kan skabe tryghed og trivsel for udsatte børn og unge under COVID-19. Og som kan sikre dem en tryg tilbagevenden til fællesskabet ved samfundets genåbning. Herudover skal vi som partnerskab udarbejde en ensomhedsstrategi for målgruppen under COVID-19, og understøtte at der samles gode eksempler på området på en ny portal under Socialstyrelsen.

Partnerskabet vil være et forum, hvor man gennem tæt dialog, deling af viden, koordinering og understøttelse af nye initiativer løbende vil arbejde for, at udsatte børn og unge får den hjælp, de har behov for i tiden med COVID-19 og ved genåbning. Formålet er, gennem det brede samarbejde på tværs af sektorer og traditionelle samarbejdsformer, at sikre et overblik og helhedssyn og gøre det nemmere for os at trække i en fælles retning.

I den tid, der er gået med COVID-19, er der mange der har igangsat nyskabende samarbejder og indsatser til sårbare og udsatte børn og unge, som det også sker på en række andre områder.

Hvis Coronakrisen så kan få os til at blive bedre til at samarbejde på tværs af netop vores egne små projekter og på tværs af sektorer, har vi opnået meget.

I bibliotekerne bidrager vi meget gerne til de tværgående indsatser....

EKSEMPLER
 • 'Biblioteket Kommer’
  En genåbning af ’Biblioteket Kommer’ ordningen for borgerne, samt udvide kriterierne for tilmelding til ordningen. ”Biblioteket kommer” er et gratis tilbud til borgere i de fleste Kommune, der ikke selv kan gå på biblioteket på grund af langvarig sygdom eller handicap. Ordningen kan suppleres med frivillige.
   
 • Udlån af depoter;
  brætspil, computerspil, tidsskrifter, tegneserier og bøger) til institutioner. Depoterne kunne ledsages af digitale booktalks eller anden formidling
   
 • Formidling på plejehjem i karantænetider
  Samarbejde med Sundhed og Omsorg om at få litteraturformidlingen og kulturen bragt ind til de svageste og mest isolerede i en sikker digital form.
   
 • Smittefare
  Viden om smittefare ved materialer og materialehåndtering skal afdækkes
   
 • Digitale tilbud for ældre og svage
  Biblioteksansatte kan hjælpe ældre i gang med at bruge bibliotekernes digitale tilbud som e- reolen, litteratursiden og filmstriben. En ordning der kan udvides med frivillige.
   
 • Telefonisk kontakt
  Tag telefonisk kontakt til BK-lånere. Biblioteket er ofte de udsatte borgeres eneste sociale kontakt i kampen mod ensomhed. Det er ikke så meget tilgængeligheden af materialerne det handler om
   
 • Snak sammen online
  Bibliotekspersonale kan fungere som samtalepartnere eller kommunalt outreach fx pr. telefon, som f.eks. Snak Sammen fra fx Dansk Røde Kors.
   
 • Samtalekasser
  Lav samtalekasser med lokalhistorisk materiale og lån til plejecentre. Dette findes i en del kommuner.
   
 • Online arrangementer
  Lav online bog-, film- og oplæsnings-/lytteklubber – mange steder har man skabet en del online arrangementer på bibliotekerne.
   
 • Bogpakke i udsatte områder
  Kultur- og Slotsstyrelsen projekt “Bogpakke“ til udsatte børn - gennemført i 20 kommuner i 2009-2016 - evalueringen fra Syddansk Universitet viste at næsten 60 procent af familierne sagde, de læste mere med børnene.
  En evaluering kan findes her
   
 • Læsesale
  Genåbning af læsesale, så studerende der bor hjemme i fx socialt udsatte hjem eller på meget lidt plads kan få mulighed for at være på biblioteket med plads og ro til at studere
   
 • Digital Læsekreds for ensomme ældre
  I Aarhus bibliotekerne er man er i gang med at eksperimentere med format, rekruttering osv. Noget sættes i gang nu, men senere bliver det også en del af et generelt tiltag overfor digitale ældre, hvor der er behov for at opbygge de digitale skills til dette formål, herunder e-bogsformidling
   
 • Lektiehjælp
  Denne service lokalt kunne etableres online i første omgang (og måske den allerede er nogle steder), men ellers er det jo et glimrende tilbud for familier, hvor der er brug for at børnene får hjælp fra andre uden at skulle betale for det.
  Det eksisterede engang under Statsbiblioteket under navnet Lektier online, men stoppede i 2016
   
 • Non-readers i biblioteksrummet
  Kan arrangementer, materialer og områder gentænkes, så non-readers ikke stigmatiseres, men får et overskueligt og bredt indblik i mulighederne på biblioteket?
  Et projekt, der er støttet af Slots & Kulturstyrelsen
   
 • Åbne biblioteket for udvalgte besøg
  Invitere udvalgte børne- og ungegrupper til særlig læse- og oplevelsesdage. Og ad den vej styrke og skabe læselyst og målrettet sikre alle børn adgang til gode lærings- og udviklingsmuligheder jf. bl.a. Småbørnsløftet (Egmont) om udsatte børn og jf. Læsestrategiens 7 anbefalingers pkt. 3 - Børn og unges kultur og fællesskaber som afsæt for læsning.
 • Sende biblioteket på bogtur i lokalområdet
  Skabe mulighed for bogoplevelser i udkantsområder gennem bogbusser o.l. - til særligt inviterede - børnegrupper, ungesteder og ældreinstitutioner m.m.fl. som led i en aktiv og kombineret kultur- og socialindsats.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar