Gå videre til hovedindholdet

Bibliotekerne kan hæve fanen på denne 1. maj og melde klar til genåbning, når næste bølge skylder ind over landet

Jeg har endnu engang klodset PC op (for at undgå de
dobbelthager vi ser så mange af for tiden,
når folk taler gennem deres onlinekameraer)
 og er klar til mødet med ministeriet. 
Der er noget symbolsk i at bruge 1. maj, denne internationale kampdag på endnu et møde med kulturministeriet i kampen om genåbning af bibliotekerne, som for alvor er kommet på dagsordenen til flere møder i denne uge. 

I biblioteksbranchen er vi klar, da vi allerede for et par uger siden udarbejde en plan, som vi også sendte til regeringen i et åbent brev om bibliotekernes gradvise åbning, når Danmark skal lukkes op efter corona-lukningen. Vi kan gøre det gradvist, ansvarligt og kontrolleret. På landets folkebiblioteker, vil man langt de fleste steder kunne indrette sig, så man er i stand til at tage de nødvendige forholdsregler og skabe den sikkerhed, der skal til for at undgå unødig smittespredning.

I bibliotekssektoren forstår vi til fulde både borgernes og kommunernes behov, og derfor har Forbundet Kultur og Information, HK, Bibliotekschefforeningen og Danmarks Biblioteksforening sat sig sammen for at udarbejde scenarier og en række fælles anbefalinger til hvordan en forsvarlig genåbning kan ske, som oplæg til politikere og sundhedsmyndigheder – det har vi tidligere fremsendt som åbent brev til kulturministeren – se det her

De forskellige scenarier med en række sundhedsfaglige overvejelser ser ud som følger:

  • Scenarie A: Genåbning af bibliotekerne uden borgeradgang til det fysiske rum
  • Scenarie B: Genåbning for særlige grupper af brugere
  • Scenarie c: Genåbning af bibliotekerne med kontakt til brugere
  • Selvbetjente biblioteker bør ikke omfattes af en genåbning, da det vurderes at være vanskeligt, at sikre overholdelse af generelle retningslinjer uden personale  til stede.
    Se de uddybede scenarier her (de vil blive opdateret i forhold til sundhedsmyndighedernes udmeldinger)

Bibliotekerne adskilder sig dog fra den øvrige take-away branche, fordi du skal aflevere
I de sidste par uger, har vi oplevet at man i nogle kommuner lukker delvist op for bibliotekerne på forskellig vis. I omkring 20 kommuner har man åbner for at borgerne kan bestille og afhente fysisk bøger på deres bibliotek ved hjælp af 'Bogposer-To-Go' i forskellig udformninger.

Bibliotekerne adskilder sig dog fra den øvrige take-away branche, ved at være en cirkulær økonomi, hvor materialerne afleveres igen. 

Der hersker dog fortsat uklarhed om de specifikke sundhedsfaglige anbefalinger for bibliotekernes materialehåndtering. ”Der er for nuværende ikke nogle konkrete anbefalinger/retningslinjer i forhold til håndtering af biblioteksbøger, udover de generelle retningslinjer i forhold til håndhygiejne. Det kan dog være, at der kommer nogle på sigt.”, sådan skriver Sundhedsstyrelsen den 29. april i et mailsvar til forbundet Kultur og Information.

Fra de landsdækkende biblioteksorganisationer er vi hele tiden i dialog med myndighederne og vi vil også på mødet i dag den 1. maj med kulturministeriet, fremføre behovet for en afklaring.

Bibliotekerne er også i løbende dialog med Sundhedsstyrelsen omkring anbefalinger eller retningslinjer for håndtering af biblioteksbøger. I et mailsvar den 29. april har Sundhedsstyrelsen præciseret sin tidligere udmelding omkring håndtering af biblioteksbøger. I sin præcisering skriver styrelsen, at der ikke er anbefalinger eller retningslinjer på området, men at man kan vælge at sætte bøgerne i karantæne i 72 timer efter udlån. se mere her 

Men grundlæggende er det at foretrække, at der helt generelt udarbejdes nogle branchespecifikke nationale retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, specielt i forhold til håndtering af afleverede materialer. Så det håber jeg kommer snart.

Bibliotekernes direkte og indirekte støtte til kunstneriske erhverv
Man skal også være opmærksom på de store bidrag, bibliotekerne under krisen yder til trængte erhverv, som f.eks. forfatterne. Det kraftigt øgede digitale udlån og den deraf følgende ekstra økonomiske indsprøjtning til forfattere og forlag kan kun lade sig gøre, fordi de danske folkebiblioteker har omprioriteret budgetterne til digitale udlån betragteligt i de første uger af Coronakrisen.

Hvis vi i fællesskab tænker fremad, er vi i de danske biblioteker overbeviste om, at vi kan komme ud på den anden side på en måde, som giver både håb og mening for borgerne, bibliotekerne, læselysten og det tilhørende marked.

Krisen har vist at fællesskaber og sammenhold styrker os – som samfund og som individer. Derfor vil det være oplagt at inddrage bibliotekerne i den gradvise og kontrollerede åbning af kultursektoren, som på så mange måder har betydning for vores hverdag og som bringer os sammen, hvad enten man er barn, ung, voksen eller pensionist. Det er mere end nogensinde vigtigt at holde fast i når vi skal på den anden side af Corona.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Hør, hvorfor børn, der vokser op med bøger, klarer sig bedre senere i livet

Kulturmagasinet  KRÆS - RADIO4   (kl. 14.00-15.00) skal i dag handle om hvorfor det er vigtigt at børn læser.  Ikke kun fordi det er fedt at læse gode historier, men fordi n y forskning bekræfter, at tilgængelige bøger i hjemmet hjælper børn til at læse mere, blive bedre læsere og bedre uddannet senere i livet. Og har børnene ikke adgang til bøger i hjemmet er det vigtigt at de får adgang via andre institutioner som biblioteker. Det budskab udfolder sig i en samtale mellem Ea Hoppe Blaabæk, post. doc KU, Michel Steen-Hansen direktør i Danmarks Biblioteksforening og værten "kulturjunkien" Maja Hald.   Hør det her  Det hele tager sit afsæt i Ea Hoppe Blaabæk ph.d.-afhandling om, hvordan forældre giver kulturel, social arv videre til deres børn. Den er også blevet fyldigt omtalt i Kristeligt Dagblad  I   Kristeligt Dagblad   artikel skriver det også at afhandlingen punkterer en, for avisen og tilsyneladende også forskeren, udbredt myte om bibliotekerne som kulturelle fyrtårne

Når folkeskoler og folkebiblioteker bruger hinanden

I sidste uge efterlyste jeg gode eksempler på samarbejder mellem Folkebiblioteker og Folkeskoler og det er strømmet ind. Tak for det.  Det er også startskuddet på  Danmarks Biblioteksforening temaside om Folkebibliotekerne og den nye folkeskolereform, som du kan se og bidrage til på db.dk/folkeskole Jeg har lavet et kort oplæg til det "Dialogmøder om den åbne skole" som undervisningsministeret afholder i dag og alle de eksempler jeg kommer med vil indgå i DB's tema. Til præsentationen har jeg også fået hjælp af Signe Jarvad Chef Københavns Biblioteker - Kultur Valby, som har arbejdet systematisk med de københavnske bibliotekers læringsindsat i forhold til folkeskolen.  Vores fokus vil være understøtteden undervisning  som det udtrykkes i den nye folkeskolereform. På længere sigt vil DB lavet et inspirationskatalog til alle landets biblioteker, skoler og kommuner om hvordan vi kan udnytte de forskellige kompetencer vi besidder til gavn for eleverne og vide

Regeringen vil bruge 130 millioner på at genoplive døde bymidter i 'donut-byer' - biblioteket er en oplagt hjertestarter

Regeringen lancerer i dag en forsøgsordning, hvor 10 byer i landet skal deles om 130 millioner kroner. De skal bruges på, at bymidterne skal genopfinde sig selv og få livet tilbage, forklarer indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad (S). - Jeg tror det er vigtigt at kigge på, hvilke andre ting man kan gøre for at gøre det attraktivt for folk at opholde sig i midtbyerne, siger han til DR . I den sammenhæng kan kultur og specielt biblioteker spille en afgørende rolle, hvis man skal modvirke den såkaldte DONUTEFFEKT. I Donut-byer er der befolkningsvækst i forstæderne, og folk i forstæderne tager ikke længere ind til byen for at handle, fordi de handler på nettet, i storcentre eller i de større byer, hvor de har arbejde. Denne effekt ses i de små og mellemstore byer, hvor man endnu ikke har fundet en løsning på problematikken. I sådanne byer kan kultur og kreativ udnyttelse af bymidten spille en særdeles vigtig rolle Det ligger i forlængelse af regeringsudspillet fra sidste år "Tætte