tirsdag den 5. maj 2020

Bibliotekerne er klar til genåbning, når næste bølge skylder ind over landet

I biblioteksbranchen var vi klar, allerede for et par uger siden udarbejde en plan, som vi også sendte til regeringen i et åbent brev om bibliotekernes gradvise åbning, når Danmark skal lukkes op efter corona-lukningen. Vi kan gøre det gradvist, ansvarligt og kontrolleret. På landets folkebiblioteker, vil man langt de fleste steder kunne indrette sig, så man er i stand til at tage de nødvendige forholdsregler og skabe den sikkerhed, der skal til for at undgå unødig smittespredning.

Vi har hele tiden opdateret vores scenarier ud fra de anbefalinger der er fra myndighederne.

I bibliotekssektoren forstår vi til fulde både borgernes og kommunernes behov, og derfor har Forbundet Kultur og Information, HK, Bibliotekschefforeningen og Danmarks Biblioteksforening sat sig sammen for at udarbejde scenarier og en række fælles anbefalinger til hvordan en forsvarlig genåbning kan ske, som oplæg til politikere og sundhedsmyndigheder – det har vi tidligere fremsendt som åbent brev til kulturministeren – se det her

De forskellige scenarier med en række sundhedsfaglige overvejelser ser ud som følger:

  • Scenarie A: Genåbning af bibliotekerne uden borgeradgang til det fysiske rum
  • Scenarie B: Genåbning for særlige grupper af brugere
  • Scenarie c: Genåbning af bibliotekerne med kontakt til brugere
  • Selvbetjente biblioteker bør ikke omfattes af en genåbning, da det vurderes at være vanskeligt, at sikre overholdelse af generelle retningslinjer uden personale  til stede.
    Se de uddybede scenarier her (de vil blive opdateret i forhold til sundhedsmyndighedernes udmeldinger) (senest opdateret 4. maj)

Bibliotekerne adskilder sig dog fra den øvrige take-away branche, fordi du skal aflevere
I de sidste par uger, har vi oplevet at man i nogle kommuner lukker delvist op for bibliotekerne på forskellig vis. I omkring 20 kommuner har man åbner for at borgerne kan bestille og afhente fysisk bøger på deres bibliotek ved hjælp af 'Bogposer-To-Go' i forskellig udformninger.

Bibliotekerne adskilder sig dog fra den øvrige take-away branche, ved at være en cirkulær økonomi, hvor materialerne afleveres igen. 

Der hersker dog fortsat uklarhed om de specifikke sundhedsfaglige anbefalinger for bibliotekernes materialehåndtering. ”Der er for nuværende ikke nogle konkrete anbefalinger/retningslinjer i forhold til håndtering af biblioteksbøger, udover de generelle retningslinjer i forhold til håndhygiejne. Det kan dog være, at der kommer nogle på sigt.”, sådan skriver Sundhedsstyrelsen den 29. april i et mailsvar til forbundet Kultur og Information.

Fra de landsdækkende biblioteksorganisationer er vi hele tiden i dialog med myndighederne og vi vil også på mødet i dag den 1. maj med kulturministeriet, fremføre behovet for en afklaring.

Bibliotekerne er også i løbende dialog med Sundhedsstyrelsen omkring anbefalinger eller retningslinjer for håndtering af biblioteksbøger. I et mailsvar den 29. april har Sundhedsstyrelsen præciseret sin tidligere udmelding omkring håndtering af biblioteksbøger. I sin præcisering skriver styrelsen, at der ikke er anbefalinger eller retningslinjer på området, men at man kan vælge at sætte bøgerne i karantæne i 72 timer efter udlån. se mere her 

Men grundlæggende er det at foretrække, at der helt generelt udarbejdes nogle branchespecifikke nationale retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, specielt i forhold til håndtering af afleverede materialer. Så det håber jeg kommer snart.

Bibliotekernes direkte og indirekte støtte til kunstneriske erhverv
Man skal også være opmærksom på de store bidrag, bibliotekerne under krisen yder til trængte erhverv, som f.eks. forfatterne. Det kraftigt øgede digitale udlån og den deraf følgende ekstra økonomiske indsprøjtning til forfattere og forlag kan kun lade sig gøre, fordi de danske folkebiblioteker har omprioriteret budgetterne til digitale udlån betragteligt i de første uger af Coronakrisen.

Hvis vi i fællesskab tænker fremad, er vi i de danske biblioteker overbeviste om, at vi kan komme ud på den anden side på en måde, som giver både håb og mening for borgerne, bibliotekerne, læselysten og det tilhørende marked.

Krisen har vist at fællesskaber og sammenhold styrker os – som samfund og som individer. Derfor vil det være oplagt at inddrage bibliotekerne i den gradvise og kontrollerede åbning af kultursektoren, som på så mange måder har betydning for vores hverdag og som bringer os sammen, hvad enten man er barn, ung, voksen eller pensionist. Det er mere end nogensinde vigtigt at holde fast i når vi skal på den anden side af Corona.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar