Gå videre til hovedindholdet

Folkeskolen og folkebibliotekerne kan udvikle hinanden - på trods

En stadig mere aktuel debat er, hvordan folkeskolereformen bliver til virkelighed, for godt nok er den vedtaget af politikerne, men hvordan skal den realiseres og hvad gør alle os der skal sørge for den bliver til virkelighed.

Jeg synes folkeskolereformen rummer rigtig mange gode elementer, specielt i forhold til "den åbne skole og den såkaldte "understøttende undervisning" fordi den giver mulighed for at alle lokalområdets foreninger og institutioner kan bidrage til den fælles læring for vores alle sammens børn. Samtidig også en forpligtelse for folkeskolen til at lukke det omkringliggende samfund endnu mere ind og det tror jeg der kan komme noget godt ud af. Jeg tror nemlig på man gør det bedst i fællesskab og kan opnå synergier på den måde.

§ 1, stk. 4 i Lov om ændring af folkeskoleloven
”Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts og foreningsliv, kunst og kulturskoler og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes samarbejder, og skolebestyrelsen kan fastsætte principper for samarbejdet”
Det skal jeg holde oplæg om i dag i Skanderborg - som forberedelse skriver de til deltagerne ,:
Inden biblioteksledermødet må du/ledergruppen gerne overveje, hvilke initiativer I kan tage for at
etablere/styrke samarbejdet med de lokale folkeskoler omkring folkeskolereformen. I kan evt. orientere jer
på Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside og på direktør Michel Steen-Hansens blog.

Det er jo dejligt at planlæggerne af konferencen har fokus på hvad DB og jeg laver, og det lægger jo også et vist pres på, at vi er aktuelle.

Lige nu er der enormt pres på den nye folkeskolereform hvor negativ omtale og dårlig stemning lægger gift ud for de potentielle samarbejder.  Det må man tage bestik af, før man udråber alle sine gode ideer og skal finde nye samarbejdsparter. De kommer ikke bare strømmene, men skal kunne se værdien i at indgår i samarbejdet. Det skal vi arbejde med i bibliotekerne.

Et aktuelt eksempel er DR som lige nu har tema om den nye folkeskolereform, hvor de lavere en overskrift om at Skolereform dræber lærernes motivation og at 65 procent af lærerne overvejer at skifte job, ud fra en undersøgelse de har lavet. De har så også lavet en grafik om hvad den nye reform betyder, hvor de blander æbler og pærer lidt ved at blande lærernes arbejdstid ind i det og at de nu skal forberede sig på skolen, selvom det faktisk ligger i deres overenskomst, og så glemmer de at nævne den "undervisning undervisning". Det synes jeg er ærgerligt, for det er et af de store nybrud i folkeskolereformen og her der virkelig er nogle nye muligheder. P1morgen har også fokus på det hele ugen og status mandag er at de giver en rimelig nuanceret dækning.

Men ser man på DR temasite, synes der ikke at være nogle positive elementer i reformen, det synes jeg er en udfordring for folkeskolen, samarbejdsparterne og ikke mindst børnene.

Se DR tema

Jeg kan godt forstå der er mange skår der skal klinkes i folkeskolen i forhold til alle de konflikter der har været med nye arbejdstidsregler og usikkerheden i forhold til den nye folkeskolereform. Det er også en forudsætning man skal huske når nye samarbejder skal indgår. Men i bibliotekerne er vi forpligtet til konstruktivt at indgå i samarbejderne og være med til at udvikle om ikke andet for børnene skyld.

Derfor er jeg også glad for at bibliotekerne har så stor fokus på hvordan de kan bidrage og samarbejde. Jeg har allerede selv været og holde oplæg i flere sammenhænge om hvad man kan få ud af folkesbiblioteket i
folkeskolen.

Samarbejderne kan og skal vi gøre meget mere ud af. Aktuelt samarbejde DB med Bibliotekarforbundet om at sætte fokus på arbejdet i første omgang gennem en undersøgelse om hvordan og i hvilket omfang bibliotekerne arbejder sammen med de lokale folkeskoler. Den kan du se mere om her

Deloitte har lavet en rapport om samarbejderne og nogle gode råd. 


DB har også biddraget til rapporten med bibliotekseksempler, men vi skal have mange flere og det kan I alle sammen være med til at byde ind med her http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole/Send-os-dit-eksempel 

Se mine PowerPoint herKommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Hør, hvorfor børn, der vokser op med bøger, klarer sig bedre senere i livet

Kulturmagasinet  KRÆS - RADIO4   (kl. 14.00-15.00) skal i dag handle om hvorfor det er vigtigt at børn læser.  Ikke kun fordi det er fedt at læse gode historier, men fordi n y forskning bekræfter, at tilgængelige bøger i hjemmet hjælper børn til at læse mere, blive bedre læsere og bedre uddannet senere i livet. Og har børnene ikke adgang til bøger i hjemmet er det vigtigt at de får adgang via andre institutioner som biblioteker. Det budskab udfolder sig i en samtale mellem Ea Hoppe Blaabæk, post. doc KU, Michel Steen-Hansen direktør i Danmarks Biblioteksforening og værten "kulturjunkien" Maja Hald.   Hør det her  Det hele tager sit afsæt i Ea Hoppe Blaabæk ph.d.-afhandling om, hvordan forældre giver kulturel, social arv videre til deres børn. Den er også blevet fyldigt omtalt i Kristeligt Dagblad  I   Kristeligt Dagblad   artikel skriver det også at afhandlingen punkterer en, for avisen og tilsyneladende også forskeren, udbredt myte om bibliotekerne som kulturelle fyrtårne

#DanmarksKanMere med kultur; men lad os være lidt konkrete - Regeringen har ret "Det demokratiske engagement er højt i Danmark...... og den demokratiske samtale i Danmark er under pres" Men hvad gør vi ved det?

"Det demokratiske engagement er højt i Danmark...... men den demokratiske samtale i Danmark er under pres" Sådan skriver Regeringen i deres oplæg " Danmarks kan mere "  og en af pointerne i oplægget er derfor at kulturen skal styrkes, hvordan det skal ske er de en kende mere upræcise med. Men det er klart at lige nøjagtig på det punkt i at styrke den demokratiske samtale spiller folkebibliotekerne en nøglerolle. Men det sker ikke automatisk og er ikke altid tydeligt på den politiske dagsorden.  I oplægget skriver regeringen "Det danske samfund bygger på frihed i dobbelt forstand. For det første giver økonomisk velstand og et socialt sikkerhedsnet den enkelte frihed til at leve et godt liv. For det andet er kulturel dannelse og demokratisk samtale en forudsætning for et frit samfund. Derfor skal Danmark ikke kun være rigere i økonomisk forstand.  Vi skal også være rigere på ånd, refleksion og demokratisk engagement. Dannelse og kultur   Siden Grundtvig har det v

Regeringen vil bruge 130 millioner på at genoplive døde bymidter i 'donut-byer' - biblioteket er en oplagt hjertestarter

Regeringen lancerer i dag en forsøgsordning, hvor 10 byer i landet skal deles om 130 millioner kroner. De skal bruges på, at bymidterne skal genopfinde sig selv og få livet tilbage, forklarer indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad (S). - Jeg tror det er vigtigt at kigge på, hvilke andre ting man kan gøre for at gøre det attraktivt for folk at opholde sig i midtbyerne, siger han til DR . I den sammenhæng kan kultur og specielt biblioteker spille en afgørende rolle, hvis man skal modvirke den såkaldte DONUTEFFEKT. I Donut-byer er der befolkningsvækst i forstæderne, og folk i forstæderne tager ikke længere ind til byen for at handle, fordi de handler på nettet, i storcentre eller i de større byer, hvor de har arbejde. Denne effekt ses i de små og mellemstore byer, hvor man endnu ikke har fundet en løsning på problematikken. I sådanne byer kan kultur og kreativ udnyttelse af bymidten spille en særdeles vigtig rolle Det ligger i forlængelse af regeringsudspillet fra sidste år "Tætte