mandag den 7. april 2014

Folkeskolen og folkebibliotekerne kan udvikle hinanden - på trods

En stadig mere aktuel debat er, hvordan folkeskolereformen bliver til virkelighed, for godt nok er den vedtaget af politikerne, men hvordan skal den realiseres og hvad gør alle os der skal sørge for den bliver til virkelighed.

Jeg synes folkeskolereformen rummer rigtig mange gode elementer, specielt i forhold til "den åbne skole og den såkaldte "understøttende undervisning" fordi den giver mulighed for at alle lokalområdets foreninger og institutioner kan bidrage til den fælles læring for vores alle sammens børn. Samtidig også en forpligtelse for folkeskolen til at lukke det omkringliggende samfund endnu mere ind og det tror jeg der kan komme noget godt ud af. Jeg tror nemlig på man gør det bedst i fællesskab og kan opnå synergier på den måde.

§ 1, stk. 4 i Lov om ændring af folkeskoleloven
”Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts og foreningsliv, kunst og kulturskoler og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes samarbejder, og skolebestyrelsen kan fastsætte principper for samarbejdet”
Det skal jeg holde oplæg om i dag i Skanderborg - som forberedelse skriver de til deltagerne ,:
Inden biblioteksledermødet må du/ledergruppen gerne overveje, hvilke initiativer I kan tage for at
etablere/styrke samarbejdet med de lokale folkeskoler omkring folkeskolereformen. I kan evt. orientere jer
på Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside og på direktør Michel Steen-Hansens blog.

Det er jo dejligt at planlæggerne af konferencen har fokus på hvad DB og jeg laver, og det lægger jo også et vist pres på, at vi er aktuelle.

Lige nu er der enormt pres på den nye folkeskolereform hvor negativ omtale og dårlig stemning lægger gift ud for de potentielle samarbejder.  Det må man tage bestik af, før man udråber alle sine gode ideer og skal finde nye samarbejdsparter. De kommer ikke bare strømmene, men skal kunne se værdien i at indgår i samarbejdet. Det skal vi arbejde med i bibliotekerne.

Et aktuelt eksempel er DR som lige nu har tema om den nye folkeskolereform, hvor de lavere en overskrift om at Skolereform dræber lærernes motivation og at 65 procent af lærerne overvejer at skifte job, ud fra en undersøgelse de har lavet. De har så også lavet en grafik om hvad den nye reform betyder, hvor de blander æbler og pærer lidt ved at blande lærernes arbejdstid ind i det og at de nu skal forberede sig på skolen, selvom det faktisk ligger i deres overenskomst, og så glemmer de at nævne den "undervisning undervisning". Det synes jeg er ærgerligt, for det er et af de store nybrud i folkeskolereformen og her der virkelig er nogle nye muligheder. P1morgen har også fokus på det hele ugen og status mandag er at de giver en rimelig nuanceret dækning.

Men ser man på DR temasite, synes der ikke at være nogle positive elementer i reformen, det synes jeg er en udfordring for folkeskolen, samarbejdsparterne og ikke mindst børnene.

Se DR tema

Jeg kan godt forstå der er mange skår der skal klinkes i folkeskolen i forhold til alle de konflikter der har været med nye arbejdstidsregler og usikkerheden i forhold til den nye folkeskolereform. Det er også en forudsætning man skal huske når nye samarbejder skal indgår. Men i bibliotekerne er vi forpligtet til konstruktivt at indgå i samarbejderne og være med til at udvikle om ikke andet for børnene skyld.

Derfor er jeg også glad for at bibliotekerne har så stor fokus på hvordan de kan bidrage og samarbejde. Jeg har allerede selv været og holde oplæg i flere sammenhænge om hvad man kan få ud af folkesbiblioteket i
folkeskolen.

Samarbejderne kan og skal vi gøre meget mere ud af. Aktuelt samarbejde DB med Bibliotekarforbundet om at sætte fokus på arbejdet i første omgang gennem en undersøgelse om hvordan og i hvilket omfang bibliotekerne arbejder sammen med de lokale folkeskoler. Den kan du se mere om her

Deloitte har lavet en rapport om samarbejderne og nogle gode råd. 


DB har også biddraget til rapporten med bibliotekseksempler, men vi skal have mange flere og det kan I alle sammen være med til at byde ind med her http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole/Send-os-dit-eksempel 

Se mine PowerPoint herIngen kommentarer:

Send en kommentar