Gå videre til hovedindholdet

Kæmpe behov for IT-kurser, fører til ventelister

Der stilles flere og flere krav til danskernes IT-kundskaber. På bibliotekerne er der en masse kurser, men behovet er så stort at der nogle steder kan være svært at få en plads på et IT-kursus. Der må en meget større indsats til, hvis alle skal have en chance for at deltage i Det Digitale Danmark.

Fredericia Dagblad kunne man i sidste uge læse følgende historie om læring i IT-junglen


"Det kan være svært at finde rundt i IT-junglen ikke mindst for ældre, der ikke er vokset op med computere og internet.

Men i stigende grad bliver det et krav at kunne bruge en computer for at være en del af samfundet.

Fredericia kommune har for eksempel digitaliseret søgningen af daginstitutionspladser og har i det hele taget som ambition, at de fleste henvendelser til kommunen skal ske via internettet.

Kravet til computerkundskaber har resulteret i, at Fredericia Bibliotek og flere aftenskoler konstant har fyldt op på deres IT-kurser, der enten er målrettet specifikt de ældre, eller som i høj grad benyttes af dem.


Fredericia Bibliotek tilbyder både såkaldte " tænd/ sluk"-kurser for nybegyndere og NemID-kurser for dem, der allerede har kendskab til internettet. Der er plads til 16 på holdene, som er for alle, men det er langt overvejende ældre, der møder op.

Så mange, at det ikke er plads til alle.

Kommer på venteliste
 - Vi har fem NemID-kurser her i efteråret, men de er alle overtegnet. Omkring 10 til 12 står på venteliste, siger bibliotekar Lisbeth Vingum Jensen.

Først til januar bliver der oprettet nye kurser, og Lisbeth Vingum Jensen regner med, at de også hurtigt vil blive fyldt, da de, der er på venteliste, automatisk kommer først i rækken.

Hun kan tydeligt mærke, at kommunens bestræbelser udi digitalisering, har fået de ældre til at strømme til kurserne.

- Da kommunen meldte det, oprettede vi de første kurser i NemID umiddelbart efter, og vi blev fuldstændig overrendt, siger Lisbeth Vingum Jensen.

Biblioteket er dog langtfra det eneste sted, der tilbyder IT-kurser for ældre.
 Aftenskolen Magnum Opus har to IT-kurser målrettet ældre på 50 plus med otte på hvert hold, og hos aktivitetshuset " Nordbo" går hele 57 ældre på IT-kurser.

- Mange kommer af ren interesse til for eksempel billedbehandlingskurser, mens andre kommer af nødvendighed.

Jeg talte med en dame, der fortalte, at hun ingen interesse havde for det, men så sig nødsaget til det, siger kursusleder på " Nordbo" Leif Sabroe Thomsen.

Uden forudsætninger
 Hos Ældre Sagen har man i efteråret ikke haft IT-kurser oprettet, men nye kurser begynder til foråret. Kursusleder Asger Ringgaard Møller fortæller, at kurserne er meget populære. Mange af de ældre føler sig simpelthen koblet af uden IT-kundskaber.

- Det er efterhånden umuligt at komme udenom IT. For eksempel når man køber billet til toget, hvis billetsalget er lukket og skal bestille billetter til biograf og teater, siger han og tilføjer: - Når først man er oppe i 60' erne og 70' erne kan edb være svært at komme igennem, men de ( kursisterne red.) fortæller, det er godt at komme i gang, og som regel kan de også lære det, siger Asger Ringgaard Møller.

V i har fem NemID-kurser her i efteråret, men de er alle overtegnet LISBETH VINGUM JENSEN, FREDERICIA BIBLIOTEK .

Forskellige priser
 Der er stor forskel på priserne på IT-kurser for ældre.

Biblioteket tilbyder gratis kurser, men alle kurser i efteråret er fyldt. Man kan dog komme på venteliste til forårets kurser.

Flere aftenskoler tilbyder også IT-kurser for ældre. Hos aftenskolen Magnum Opus koster fem lektioner 450 kroner.

Aktivitetshuset " Nordbo" kræver medlemskab til 100 kroner og derudover 200 kroner for 10 lektioner.

Ældre Sagen tager 150 kroner for 10 lektioner.

Generelt er det ikke længere muligt at komme på IT-kurser her i efteråret. Efter nytår bliver der de fleste steder oprettet nye kurser."

Der er et stor behov og det danske samfund skylder alle en mulighed for at komme med på den digitale vogn. Danmarks Biblioteksforening har skrevet til de relevante ministre og opfordret  til stærkere uddannelsesindsats overfor IT-svage borgere. Se brevet her

Tilsyneladende er der også opmærksomhed på det i forhandlingerne om Satspuljen, hvor man i fredags kunne læse i Politiken at der er fokus på at oprette forbindelse mellem Det digitale Danmark og dem, der ikke er fortrolige med it-verdenen. Som det hedder i artiklen »Det er vigtigt at lægge tilbuddene ude, hvor borgerne kommer. Det kan være på museer, biblioteker eller på ældrecentrene, det kan sågar være i storcentre« læs selv artiklen her

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Hør, hvorfor børn, der vokser op med bøger, klarer sig bedre senere i livet

Kulturmagasinet  KRÆS - RADIO4   (kl. 14.00-15.00) skal i dag handle om hvorfor det er vigtigt at børn læser.  Ikke kun fordi det er fedt at læse gode historier, men fordi n y forskning bekræfter, at tilgængelige bøger i hjemmet hjælper børn til at læse mere, blive bedre læsere og bedre uddannet senere i livet. Og har børnene ikke adgang til bøger i hjemmet er det vigtigt at de får adgang via andre institutioner som biblioteker. Det budskab udfolder sig i en samtale mellem Ea Hoppe Blaabæk, post. doc KU, Michel Steen-Hansen direktør i Danmarks Biblioteksforening og værten "kulturjunkien" Maja Hald.   Hør det her  Det hele tager sit afsæt i Ea Hoppe Blaabæk ph.d.-afhandling om, hvordan forældre giver kulturel, social arv videre til deres børn. Den er også blevet fyldigt omtalt i Kristeligt Dagblad  I   Kristeligt Dagblad   artikel skriver det også at afhandlingen punkterer en, for avisen og tilsyneladende også forskeren, udbredt myte om bibliotekerne som kulturelle fyrtårne

Når folkeskoler og folkebiblioteker bruger hinanden

I sidste uge efterlyste jeg gode eksempler på samarbejder mellem Folkebiblioteker og Folkeskoler og det er strømmet ind. Tak for det.  Det er også startskuddet på  Danmarks Biblioteksforening temaside om Folkebibliotekerne og den nye folkeskolereform, som du kan se og bidrage til på db.dk/folkeskole Jeg har lavet et kort oplæg til det "Dialogmøder om den åbne skole" som undervisningsministeret afholder i dag og alle de eksempler jeg kommer med vil indgå i DB's tema. Til præsentationen har jeg også fået hjælp af Signe Jarvad Chef Københavns Biblioteker - Kultur Valby, som har arbejdet systematisk med de københavnske bibliotekers læringsindsat i forhold til folkeskolen.  Vores fokus vil være understøtteden undervisning  som det udtrykkes i den nye folkeskolereform. På længere sigt vil DB lavet et inspirationskatalog til alle landets biblioteker, skoler og kommuner om hvordan vi kan udnytte de forskellige kompetencer vi besidder til gavn for eleverne og vide

Regeringen vil bruge 130 millioner på at genoplive døde bymidter i 'donut-byer' - biblioteket er en oplagt hjertestarter

Regeringen lancerer i dag en forsøgsordning, hvor 10 byer i landet skal deles om 130 millioner kroner. De skal bruges på, at bymidterne skal genopfinde sig selv og få livet tilbage, forklarer indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad (S). - Jeg tror det er vigtigt at kigge på, hvilke andre ting man kan gøre for at gøre det attraktivt for folk at opholde sig i midtbyerne, siger han til DR . I den sammenhæng kan kultur og specielt biblioteker spille en afgørende rolle, hvis man skal modvirke den såkaldte DONUTEFFEKT. I Donut-byer er der befolkningsvækst i forstæderne, og folk i forstæderne tager ikke længere ind til byen for at handle, fordi de handler på nettet, i storcentre eller i de større byer, hvor de har arbejde. Denne effekt ses i de små og mellemstore byer, hvor man endnu ikke har fundet en løsning på problematikken. I sådanne byer kan kultur og kreativ udnyttelse af bymidten spille en særdeles vigtig rolle Det ligger i forlængelse af regeringsudspillet fra sidste år "Tætte