tirsdag den 15. november 2011

MILLIONER TIL AT HJÆLPE IT SVAGE PÅ NETTE I SATSPULJEFORLIGETT

En del mennesker har aldrig rørt en computer og mange føler sig magtesløse ved udsigten til den digitale kommunikation med kommunen. Det er et af udgangspunkterne for at der nu er sat penge af til at hjælpe de såkaldt IT svage. Det gælder ikke kun ældre, selvom det er mest åbentlyst i forhold til den gruppe, mens det er vanskeligere at se blandt de unge, men desværre er der også blandt dem en del der ikke kan begå sig i det digitale danmark, når det kommer til alle selvbetjeningsløsningerne. Jeg håber derfor at midlerne vil kunne fordeles lidt mere bredt end der umiddelbart lægges op til.


Men det er fedt, at man har adresseret problemet i SATSpuljeforliget, hvor man har sat 28 mio. kr af i en fireårig periode. 20 mio. kr er målrette de ældre, mens de 8 mio. er rettet mod den øvrige gruppe af IT svage. 

Danmarks Biblioteksforening har tidligere skrevet til tre ministre om at styrke uddannelsesindsats overfor IT-svage borgere, så vi hilser tiltaget velkomment


Radikale Venstre skriver på deres hjemmeside, om bedre hjælp til IT-sårbare i forbindelse med forliget.


”Vi kom til forhandlingerne med en stærk ambition om at tage ansvar for landets IT-sårbare. Når digitaliseringsbølgen for alvor tager fat om et par år, vil 400.000 ældre og mange unge uden adgang til internettet være afskåret fra blandt andet at melde flytning eller søge om folkepension. Det udgør et alvorligt demokratisk problem, og derfor er jeg glad for, at der nu er afsat 28 millioner kroner til en indsats for netop denne gruppe,” siger Marlene Lorentzen.


Nu håber jeg så at midlerne bl.a. kommer i spil til IT læring på bibliotekerne, hvor vi kan føle at behovet er enormt. Samtidig er biblioteket stedet hvor 2/3 af befolkningen jævnligt kommer og faktisk gerne vil deltage i læringsaktiviteter.
De Danske folkebiblioteker prioriterer It-Læring højt
  • I 2010 blev der holdt i alt 1.712 ”Lær mere om it-kurser” på bibliotekerne. Herunder f.eks. intro til Nem ID
  • Der er biblioteker i alle kommuner, som alle har læringsaktiviteter, læringsrum og IT faciliteter. I alt 482 betjeningssteder
  • 2/3 af befolkningen kommer med jævne mellemrum på biblioteket
  • 50 procent at de danske folkebiblioteker lægger hus til andre funktioner end bibliotek
  • 21 procent af bibliotekerne varetager borgerservice for kommunen
  • Bibliotekerne inddrager brugerne på de sociale medier f.eks. er 69 procent af bibliotekerne aktive på Facebook
  • Bibliotekerne prioriterer gennem en lang række af arrangementer og netværksaktiviteter, rollen som møde og læringssted meget højt. Mange kursustilbud skabes i samarbejde med folkeoplysning og frivilligePå center for Digital Forvaltnings hjemmeside skriver de, at "Formålet med indsatsen er at gøre ældre borgere fortrolige med at bruge internet, NemID og anden digital kommunikation. Målet er at forbedre de ældres digitale færdigheder, så de er rustet til at møde de stigende krav til digital kommunikation."


Social- og integrationsminister Karen Hækkerup udtaler:
”Det er helt afgørende, at vi får skabt lige muligheder for, at alle borgere kan fungere i vores digitale samfund. Med den nye indsats gør vi det muligt at få de ældre borgere med, som endnu ikke er med på de digitale medier. Samtidig håber jeg på, at en af sidegevinsterne vil være, at de ældre kan bruge teknologien til udbygge deres sociale netværk. Tænk på, hvilken glæde det kan give, når man kan snakke med børn og børnebørn på Skype eller Facebook!”


Den nye satsning skal blandt andet bruges til kurser i brug af computer og internet, etablering af internetcaféer i lokale miljøer, hvor de ældre kommer, samt teknologiværksteder, hvor de ældre kan få hjælp til fx selvbetjeningsløsninger på nettet. Det skal samtidig være muligt at hjælpe ældre, som har svært ved at forlade hjemmet. Her kan frivillige besøgsvenner med IT-viden være en god løsning."

Det er en rigtig god satsning, for der skal noget ekstraordinært til hvis alle skal have en chance i Det Digitale Danmark, blot håber jeg at ikke alle midler skal mål rettes til de ældre, da også yngre kan være IT svage.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar