fredag den 4. november 2011

Strategier, planer og improvisationer


I dag skal jeg holde oplæg for Dansk Folkeoplysningssamråds strategiseminar.

Jeg tager udgangspunkt i biblioteksforeningens eget strategiarbejde, og arbejdet de redskaber vi har udviklet, når politikerne vedtager strategier, der rækker en hel valgperiode frem.

At skabe denne fremsynethed, samtidig med at man opnår en nødvendig fleksibilitet, når verden forandre sig. At følge med udviklingen og samtidig påvirke eller ændre samfundets udvikling.
At opnå en synergi mellem planer og improvisationer.

At skabe omverdensforståelse, omstillingsparathed og fleksibilitet, når man arbejder med flerårige strategier i en politisk ledet organisation. Og udvikle nye værktøjer, så man kan skabe en dynamisk sammenhæng mellem bestyrelse, organisation og omverden.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar