onsdag den 23. september 2015

Hvad er op og ned på et uigennemskueligt bogmarked?

I dag offentliggøres en større analyse af Bogmarkedet - se den her Bogen og litteraturens vilkår 2015

Bogmarkedet har det godt, for danskerne køber bøger, men i bogbranchen går det alligevel alt andet end strygende. Forlagene har det skidt, og det har boghandlerne også. Så meget kunne Folketingets Kulturudvalg ifølge Politiken blive enige med daværende kulturminister Marianne Jelved (R) om ved et åbent samråd i 2013.

Debatten handlede dengang, lige som i dag, om hvor meget man tjener på bøger.

Kulturministerens udmelding var at I får masser af støtte og bogbranchen ønskede sig tilbage til de gode gamle dage med svaret vi vil have de faste priser tilbage.

Nogle ret fastlåste og kendte positioner, hvor det gerne fyger med tal om manglende avance, men det ikke ligefrem driver med offentlig tilgængelige data. Det førte bl.a. til at Kulturministeren oprettede et bog- og litteraturpanel som skulle følge udviklingen på bogmarkedet, gennem:
  • Årligt at samle tilgængelig statistisk viden om bogmarkedet, herunder kortlægge mangler samt fremsætte anbefalinger til forbedringer af statistikken. 
  • At følge kvalitetslitteraturens situation i lyset af forandringer på bogmarkedet samt ændringer i læsning og læsemønstre. 
  • At fremme debatten om litteraturens situation i Danmark gennem seminarer og konferencer. 
Jeg synes det er en god ide med sådan en undersøgelses-task-force, fordi jeg tror at fakta kan være med til at fremme dialogen og give en indsigt i både udviklingen af bogudgivelser, indtjening og statsstøtte til bogbranchen. 

Bibliotekerne er en ikke uvæsentlig spiller på det marked og vel den største enkelt kunde. Dog er bibliotekerne ikke med i bog- og litteraturpanellet selvom der ryger nogle hundrede millioner kroner fra de offentligt finansierede bibliotekers indkøbskonti over i forlagenes kasser. Men vi følger arbejdet nøje, for bibliotekerne er ret afhængige af det marked og en bæredygtig udvikling.
Aktuelt er det for bibliotekerne specielt om prissætningen af e-bøger og betingelserne for at udlåne dem, der er udfordringen. Specielt når markedet er så uigennemskueligt, og forlag og forfattere med jævne mellemrum truer med at bibliotekerne slet ikke kan købe eller udlåne deres e-bøger. Det kan være vanskelige at forklare skatteborgerne at de i perioder ikke kan låne e-bøger, da svaret jo ikke ligger lige for. 

Se f.eks.


I dag afholder bog- og litteraturpanel konference, hvor de offentliggør resultaterne fra den første rapport blive og lover os, at vi bliver klogere på:

• hvor meget dansk og oversat litteratur der udgives
• hvor udbredt e-bogen er
• hvor meget selvudgiverne fylder på bogmarkedet
• hvordan bibliotekernes indkøb af litteratur fordeler sig på genrer
• hvor meget danskerne læser

Jeg glæder mig til at se resultaterne på slagmarken i dag og håber på opklaring så vi øger sigtbarheden på markedet og vi kan finde langsigtede løsninger. Alt sammen så vi i fællesskab kan få endnu flere borgere til at blive klogere af bogen. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar