søndag den 15. juni 2014

Folkemødet er demokratisk samtale #FMDK #Bibzonen

»Demokratiets Væsen beror paa, at man mødes og tales ved, at man gennem Samtaler naar til en bedre og rimeligere Forstaaelse og derudfra formaar at træffe en Afgørelse, som ikke alene tjener en enkelt Person eller Klasse, men som tager billigt Hensyn til Helheden.«
Sådan skrev Hal Koch i kronik i 1945 i Berlingske Aftenavis.

I Information kaldte politiske redaktør Casper Dall i går folkemødet på Bornholm for lobbyisternes juleaften, men konkluderede også at folkemødet er oplysning til politikerne om samfundet. 

"Politikerne på Christiansborg bliver hele tiden beskyldt for at være alt for langt væk fra danskerne. De har ingen føling med dagligheden, lyder kritikken. Men når de så rent faktisk opsøger indtryk og indput fra nogle af de mennesker, der ved, hvad der sker i dagligheden – interesseorganisationerne – så er det også noget skidt.

I stedet for at parterne mødes på lukkede kontorer i fjerne kroge af Christiansborg, foregår lobbyismen på Bornholm ude i det fri, hvor alt og alle kan se, hvem der taler med hvem."

Jeg synes også folkemødet er en rigtig god ramme om samtalen mellem politikere, lobbyister og de mange borgere som altså også er begyndt at deltage i rigt mål. Jeg har deltaget i de fire år, som folkemødet har været afholdt og godt nok er der kommet mange flere telte og lobbyister, men den største vækst er blandt FOLK, hvor der er mange flere, der tager til folkemødet for at se giraffen, få en på opleveren og tage del i den demokratiske samtale. Så jeg synes vi oplever et spillevende demokrati, når vi er på folkemøde. I vores telt har der i hvert fald været stuvende fuldt til stort set alle arrangementerne, og de der fyldte var hverken lobbyister eller politikere.

I Danmarks Biblioteksforening har vi sammen med en række andre biblioteksaktører, med statsbiblioteket i spidsen brugt en del ressourcer på at styrke den demokratiske samtale, der de sidste tre dage er foregået på Bornholm. Og jeg skulle hilse fra mange af de politikere, ministre, eksperter og borgere der har deltaget i arrangementerne, at også på folkemødet er bibliotekerne en fantastiske ramme om samtalen. Både den politiske, den kulturelle og den underholdende,  vi har nemlig haft lidt af det hele. Det kan I se en nærmere opsamling af senere eller se programmet. På twitter har vi løbende lagt statments, kommentarer og billeder på #Bibzonen

Se også Bibzonen på Folkemøde 2014 (with images, tweets ... - Storify

Jeg er sikker på vi vender stærkt tilbage næste år.

12/06/14 Hvad får borgerne ud af public service?
Marianne Jelved og Clement Kjærsgaard
13/06/14 Er bibliotekerne godt eller skidt nyt for bogbranchen?
Hvor formanden for DB Steen B. Andersen har ordet
TV2 på besøg i #Bibzonen
Et bibliotek har et væld af underholdning, så det havde #bibzonen også, her er Matilde Falck på scenen
 live tegning til teatersport om online lektiehjælp
Folkemødet er også fis og ballade. Den første aften havde vi kulturquiz Når ØL og kultur sætter dagsorden med mig som Quizmaster.
Her er jeg udklædt som DAD og mærkværdigvis gættede de deltagende hold det, de bestod af Tobias Trier, Musiker. Morten Hesseldahl, Direktør, Det Kgl Teater. Mathilde Falch, Musiker. Ayse Dudu Tepe, Vært, Radio 24/7. Jacob Morild, Skuespiller. Anne-Marie Meldgaard, Formand, Europanævnet.
 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar