fredag den 20. juni 2014

Stærke læsere tager i højere grad en uddannelse og bibliotekerne skaberstærke læsere

Stærke læsere tager i højere grad en uddannelse skriver DA i dag om ny PISA-PIAAC-RAPPORT

I den sammenhæng bør man være opmærksom på, at bibliotekerne øger læselysten og skaber stærke læsere, som andre undersøgelser viser

DA's medlemsblad AGENDA skriver
"Der er tæt sammenhæng mellem læsefærdigheder i folkeskolen og uddannelse efterfølgende. Stærke læsere er i højere grad i gang med eller har gennemført en uddannelse. Svage læsere har derimod i højere grad risiko for at modtage overførselsindkomst. Det viser resultaterne fra en ny PISA-PIAAC-rapport, der har testet unge med 12 års mellemrum. 
Hvis man er en god læser som 15-16-årig, er der større sandsynlighed for, at man tager en uddannelse, mens de unge, der er dårlige læsere, har større risiko for at modtage overførselsindkomst senere. Det viser en ny PISA-PIAAC-undersøgelse, der har testet 1.881 repræsentativt udvalgte danske unge i 2000, da de var 15-16 år og igen i 2011/12, da de var ca. 27 år. PISA-undersøgelsen er en international kortlægning af unges færdigheder, mens PIAAC-undersøgelsen tester voksnes færdigheder. Danmark har som det eneste land valgt at teste de unge, der deltog i undersøgelsen i år 2000 igen i 2011/12."
I bibliotekerne arbejdes systematisk med at øge læselysten både hos børn og unge, samt hele nationen gennem Danmark Læser projektet
Se Skønlitteraturen topper på biblioteket
Men for mig, at se er den vigtigste indsats, at give børnene lyst til at læse i så en tidlig alder som mulig. DB lavede for nogle år siden en opinionsundersøgelse, der viste at hele 93 % af befolkningen mener, at biblioteket bidrager til børns læselyst. 

Børns læselyst er væsentlig, fordi den har betydning for udvikling af læseevne og dermed på sigt evnen til at uddanne sig. Undersøgelsen viser nemlig også, at biblioteksbrug som barn og ung bevirker, at man senere gennemfører en uddannelse.

Moderne og attraktive børnebiblioteker er derfor et afgørende element i det kommunale tilbud til børnene, i bestræbelserne på at stimulere de fremtidige generationer til at tilegne sig læsefærdigheder som en af de helt grundlæggende færdigheder for uddannelse og læring gennem hele livet. Læsning og uddannelse hænger uløseligt sammen, det interessant er i den forbindelse, hvor stor indflydelse bibliotekerne har på evnen til at læse.

En sammenhæng Tænketanken Fremtidens Biblioteker har taget fat på at undersøge i projekt Folkebibliotekernes samfundsværdi 2014 som netop er søsat.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar