tirsdag den 15. maj 2018

Hvad vil vi med UNESCO i Danmark?

Det er et spørgsmål som UNESCO Danmark i dag stiller på en stor konference på Dansk Arkitektur Center, BLOX. Et ret centralt spørgsmål, for i Danmark har man valgt at bruge betragteligt færre midler end det øvrige norden på arbejder for samarbejde mellem nationer inden for uddannelse, videnskab, kultur, kommunikation og information.

Det er rigtigt ærgerligt, for i en tid præget af store forskelle på hvordan vi i forskellige lande tolker sandt og falsk, ud fra vores kulturelle og politiske opfattelse er det i stigende omfang for en global organisation, der arbejder for kulturel forståelse. En FN organisation der arbejder for kvinders rettigheder og ligestilling, ytringsfrihed, kulturel mangfoldighed og lige adgang til information og uddannelse, alt sammen noget som er under presse mange steder i verden. 

Derfor er jeg også glad for at skulle deltage i at finde svaret på "Hvad vi vil med UNESCO i Danmark."
Læs også FN's kulturskabende styrker #UNESCO

Når UNESCO Danmarks protektor H.K.H., Prinsesse Marie, har åbnet dagen sætter vi fokus på de forskelle UNESCO kan gøre. Et fromt ønske kunne være at regeringen ofrede lige så stor opmærksomhed på UNESCO som kongehuset.

Jeg har derefter fået lov at være moderator på den første debat om "Danske kommuner og UNESCO som løftestang for bæredygtig udvikling lokalt – økonomisk, socialt og miljømæssigt". UNESCO handler nemlig også om vores alle sammen liv ude i kommunerne, og hvordan vi styrker det lokale samfund. Vi lægger op til paneldebat mellem
  • Thomas Adelskov, borgmester i Odsherred Kommune – UNESCO Global Geopark Odsherred
  • Merete Due Paarup, kommunalbestyrelsesmedlem i Kolding kommune – UNESCO Creative City og UNESCO Verdensarv i Christiansfeld
  • Carsten Lund, vicekommunaldirektør i Sønderborg Kommune – UNESCO Learning City
  • Bo Manderup-Jensen, kommunalbestyrelsesmedlem i Vordingborg kommune – UNESCO Biosfæreområde Møn
I dagens løb vil vi have to temadebatter mere med overskrifterne "UNESCO Globale netværk og lokal handling for skærpet kvalitet og relevans i uddannelse." og "Frihed, menneskerettigheder og kulturel mangfoldighed – hvordan kommer vi videre med et inkluderende medborgerskabsperspektiv?"

Hvorefter der lægges op til at diskutere hvilke prioriter og konkrete indsatser, der er de vigtigste i de kommende års UNESCO-arbejde i Danmark?
Læs også International udvikling er afhængig af kultur - en politisk erkendelse?
Det håber jeg bliver en god grobund for en nødvendig politisk diskussion af, hvordan man styrker Danmarks indsats på den globale scene, når det kommer til kultur, information og uddannelse, for her kunne vi have rigtig meget at berige resten af verden med, og måske endda lære noget selv!

Men det kræver at det bliver prioriteret af andre end Nationalkommisionen og kongehuset, for UNESCO er et globalt politisk samarbejde med formålet at bidrage til fred og sikkerhed ved at fremme samarbejde mellem nationerne. Det kræver at regering og folketing igen opprioriterer UNESCO arbejdet, for desværre har skiftende regeringer gennem de sidste år nedprioriteret netop denne indsats. 
 Den danske UNESCO-nationalkommission ved møde den 8. november 2016.

Fra venstre:
Jens Dalsgaard, Kristian Pihlkjær Nitschke, Mille Gabriel, Jørgen Sørensen, Michel Steen-Hansen, Ulrik Frost, Laust Joen Jakobsen, Bo Manderup-Jensen, Marie-Louise Bech Nosch, Trine Bendix Knudsen, Mogens Blicher Bjerregård, Irene Holse og Jesper Højberg.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar