Gå videre til hovedindholdet

Frivillige på fremtidens biblioteker #Folkemøde #Bibzonen #FMDK

Danmarks Biblioteksforening, Organisationen Danske Museer og Tænketanken Fremtidens Biblioteker har lavet en undersøgelse om frivillige på biblioteker og museer. Den første del om bibliotekerne er vi nu klar til at offentligøre. Anledningen er folkemødet på Bornholm, hvor et af Tænketankens arrangementer er et temamøde om Frivillige og VelfærdI dag har vi udsendt pressemeddelelse om den ny undersøgelse som viser, at hele 68 % af de danske folkebiblioteker i dag samarbejder med frivillige, og endnu flere biblioteker forventer, at frivillige i fremtiden skal løfte flere og nye opgaver.

Det tror jeg er et godt udgangspunkt for "Tænketanken Fremtidens Biblioteker ” debat i bibliotekernes telt på Folkemødet på Bornholm. For selvom det er politisk korrekt at inddrage frivillige og det ofte kan biddrage til at udvikle vore institutioner i samarbejde med civilsamfundet, så er det også en udfordring. Både i forhold til at organisere og lede de frivillige, samt alle de praktiske problemstillinger med adgang, datasikkerhed, uddannelse, forsikringer og hvad man ellers kan finde af hår i suppen. Det er faktisk ikke helt enkelt, og kræver ressourcer at opbygge en organisation, der er i stand til at håndtere de udfordringer. Jeg har selv arbejdet med frivillige som fagprofessionel i arkivverdenen og synes det var fantastisk berigende for mig som leder, fordi det eneste ledelseredskab der rigtig var til rådighed, var motivation over for de frivillige. Det er sgu lærerigt.

Den omtalte undersøgelse viser, at bibliotekerne ikke kun ser de frivillige som en ekstra ressource i en stram økonomisk tid, men også som et naturligt samspil med de mange interesserede borgere i kommunerne. I den pressemeddelelse DB har udsendt kan man læse om den politiske opbakning til øget samarbejde med de frivillige.

”Set fra bibliotekernes side er det utroligt givende at få mulighed for at arbejde sammen med disse frivillige, da de bidrager med nye indsigter, bibliotekerne får tættere relationer til borgerne og omvendt. Helt overordnet set er det at være frivillig på biblioteket vigtigt for lokalesamfundet, og en del af vejen til større medborgerskab og demokratisk dannelse” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen i en kommentar til undersøgelsen.

Men frivillige er ikke bare ekstra ressourcer, en vej til innovation og gode ambassadører. Ca. halvdelen af de adspurgte biblioteker oplever, at det kræver ekstra ressourcer at have frivillige tilknyttet. Frivillighed ændrer nemlig karakter, og vi taler i dag om de senmoderne frivillige.

Dagens frivillige er ikke længere kun frivillige ét sted og for én sag. De shopper i stedet fra sted til sted og bliver tilknyttet projektlignende opgaver, så længe det bidrager til den frivilliges personlige udvikling og giver noget på cv’et. Vi kalder dem de volatile frivillige.

”Denne udvikling betyder også meget for bibliotekerne i fremtiden. Konkurrencen om de frivillige, og især de kompetente frivillige er nemlig hård. Det handler ikke kun om at rekruttere men i allerhøjeste grad også om fastholdelse, om at give professionelle rammer, udviklingsmuligheder og tilbyde god ledelse” slutter Vagn Ytte Larsen, som ser frem til debatten om fremtidens frivillige den 14. junitil Folkemødet på Bornholm.

Læs mere om undersøgelsen på www.db.dk/tænketank/frivillighed

Hvis ikke du er med på folkemøde 2013, kan du følge med på afstand via Twitter - #bibzonenfacebook.com/saintmichels eller Bibzonen på Storify og selvfølgelig på denne blog

Kommentarer

  1. Kulturelle Samråd i Danmark anbefaler de biblioteksfrivillige at danne en lokal biblioteksfrivilligforening, hvilket allerede er sket flere steder. Og ligeså at danne en landsforening for de biblioteksfrivillige. På den måde signalerer de frivillige, at de ikke er volatile, men interesserede i at være frivillig på netop biblioteksområdet. Den demokratiske dannelse mener vi, ikke blot opstår, fordi man er frivillig. Den knytter sig netop til et foreningsengagement.
    På gensyn til debatten!

    SvarSlet

Send en kommentar

Populære indlæg fra denne blog

Hør, hvorfor børn, der vokser op med bøger, klarer sig bedre senere i livet

Kulturmagasinet  KRÆS - RADIO4   (kl. 14.00-15.00) skal i dag handle om hvorfor det er vigtigt at børn læser.  Ikke kun fordi det er fedt at læse gode historier, men fordi n y forskning bekræfter, at tilgængelige bøger i hjemmet hjælper børn til at læse mere, blive bedre læsere og bedre uddannet senere i livet. Og har børnene ikke adgang til bøger i hjemmet er det vigtigt at de får adgang via andre institutioner som biblioteker. Det budskab udfolder sig i en samtale mellem Ea Hoppe Blaabæk, post. doc KU, Michel Steen-Hansen direktør i Danmarks Biblioteksforening og værten "kulturjunkien" Maja Hald.   Hør det her  Det hele tager sit afsæt i Ea Hoppe Blaabæk ph.d.-afhandling om, hvordan forældre giver kulturel, social arv videre til deres børn. Den er også blevet fyldigt omtalt i Kristeligt Dagblad  I   Kristeligt Dagblad   artikel skriver det også at afhandlingen punkterer en, for avisen og tilsyneladende også forskeren, udbredt myte om bibliotekerne som kulturelle fyrtårne

Når folkeskoler og folkebiblioteker bruger hinanden

I sidste uge efterlyste jeg gode eksempler på samarbejder mellem Folkebiblioteker og Folkeskoler og det er strømmet ind. Tak for det.  Det er også startskuddet på  Danmarks Biblioteksforening temaside om Folkebibliotekerne og den nye folkeskolereform, som du kan se og bidrage til på db.dk/folkeskole Jeg har lavet et kort oplæg til det "Dialogmøder om den åbne skole" som undervisningsministeret afholder i dag og alle de eksempler jeg kommer med vil indgå i DB's tema. Til præsentationen har jeg også fået hjælp af Signe Jarvad Chef Københavns Biblioteker - Kultur Valby, som har arbejdet systematisk med de københavnske bibliotekers læringsindsat i forhold til folkeskolen.  Vores fokus vil være understøtteden undervisning  som det udtrykkes i den nye folkeskolereform. På længere sigt vil DB lavet et inspirationskatalog til alle landets biblioteker, skoler og kommuner om hvordan vi kan udnytte de forskellige kompetencer vi besidder til gavn for eleverne og vide

Regeringen vil bruge 130 millioner på at genoplive døde bymidter i 'donut-byer' - biblioteket er en oplagt hjertestarter

Regeringen lancerer i dag en forsøgsordning, hvor 10 byer i landet skal deles om 130 millioner kroner. De skal bruges på, at bymidterne skal genopfinde sig selv og få livet tilbage, forklarer indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad (S). - Jeg tror det er vigtigt at kigge på, hvilke andre ting man kan gøre for at gøre det attraktivt for folk at opholde sig i midtbyerne, siger han til DR . I den sammenhæng kan kultur og specielt biblioteker spille en afgørende rolle, hvis man skal modvirke den såkaldte DONUTEFFEKT. I Donut-byer er der befolkningsvækst i forstæderne, og folk i forstæderne tager ikke længere ind til byen for at handle, fordi de handler på nettet, i storcentre eller i de større byer, hvor de har arbejde. Denne effekt ses i de små og mellemstore byer, hvor man endnu ikke har fundet en løsning på problematikken. I sådanne byer kan kultur og kreativ udnyttelse af bymidten spille en særdeles vigtig rolle Det ligger i forlængelse af regeringsudspillet fra sidste år "Tætte