onsdag den 12. juni 2013

Frivillige på fremtidens biblioteker #Folkemøde #Bibzonen #FMDK

Danmarks Biblioteksforening, Organisationen Danske Museer og Tænketanken Fremtidens Biblioteker har lavet en undersøgelse om frivillige på biblioteker og museer. Den første del om bibliotekerne er vi nu klar til at offentligøre. Anledningen er folkemødet på Bornholm, hvor et af Tænketankens arrangementer er et temamøde om Frivillige og VelfærdI dag har vi udsendt pressemeddelelse om den ny undersøgelse som viser, at hele 68 % af de danske folkebiblioteker i dag samarbejder med frivillige, og endnu flere biblioteker forventer, at frivillige i fremtiden skal løfte flere og nye opgaver.

Det tror jeg er et godt udgangspunkt for "Tænketanken Fremtidens Biblioteker ” debat i bibliotekernes telt på Folkemødet på Bornholm. For selvom det er politisk korrekt at inddrage frivillige og det ofte kan biddrage til at udvikle vore institutioner i samarbejde med civilsamfundet, så er det også en udfordring. Både i forhold til at organisere og lede de frivillige, samt alle de praktiske problemstillinger med adgang, datasikkerhed, uddannelse, forsikringer og hvad man ellers kan finde af hår i suppen. Det er faktisk ikke helt enkelt, og kræver ressourcer at opbygge en organisation, der er i stand til at håndtere de udfordringer. Jeg har selv arbejdet med frivillige som fagprofessionel i arkivverdenen og synes det var fantastisk berigende for mig som leder, fordi det eneste ledelseredskab der rigtig var til rådighed, var motivation over for de frivillige. Det er sgu lærerigt.

Den omtalte undersøgelse viser, at bibliotekerne ikke kun ser de frivillige som en ekstra ressource i en stram økonomisk tid, men også som et naturligt samspil med de mange interesserede borgere i kommunerne. I den pressemeddelelse DB har udsendt kan man læse om den politiske opbakning til øget samarbejde med de frivillige.

”Set fra bibliotekernes side er det utroligt givende at få mulighed for at arbejde sammen med disse frivillige, da de bidrager med nye indsigter, bibliotekerne får tættere relationer til borgerne og omvendt. Helt overordnet set er det at være frivillig på biblioteket vigtigt for lokalesamfundet, og en del af vejen til større medborgerskab og demokratisk dannelse” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen i en kommentar til undersøgelsen.

Men frivillige er ikke bare ekstra ressourcer, en vej til innovation og gode ambassadører. Ca. halvdelen af de adspurgte biblioteker oplever, at det kræver ekstra ressourcer at have frivillige tilknyttet. Frivillighed ændrer nemlig karakter, og vi taler i dag om de senmoderne frivillige.

Dagens frivillige er ikke længere kun frivillige ét sted og for én sag. De shopper i stedet fra sted til sted og bliver tilknyttet projektlignende opgaver, så længe det bidrager til den frivilliges personlige udvikling og giver noget på cv’et. Vi kalder dem de volatile frivillige.

”Denne udvikling betyder også meget for bibliotekerne i fremtiden. Konkurrencen om de frivillige, og især de kompetente frivillige er nemlig hård. Det handler ikke kun om at rekruttere men i allerhøjeste grad også om fastholdelse, om at give professionelle rammer, udviklingsmuligheder og tilbyde god ledelse” slutter Vagn Ytte Larsen, som ser frem til debatten om fremtidens frivillige den 14. junitil Folkemødet på Bornholm.

Læs mere om undersøgelsen på www.db.dk/tænketank/frivillighed

Hvis ikke du er med på folkemøde 2013, kan du følge med på afstand via Twitter - #bibzonenfacebook.com/saintmichels eller Bibzonen på Storify og selvfølgelig på denne blog

1 kommentar:

  1. Kulturelle Samråd i Danmark anbefaler de biblioteksfrivillige at danne en lokal biblioteksfrivilligforening, hvilket allerede er sket flere steder. Og ligeså at danne en landsforening for de biblioteksfrivillige. På den måde signalerer de frivillige, at de ikke er volatile, men interesserede i at være frivillig på netop biblioteksområdet. Den demokratiske dannelse mener vi, ikke blot opstår, fordi man er frivillig. Den knytter sig netop til et foreningsengagement.
    På gensyn til debatten!

    SvarSlet