Gå videre til hovedindholdet

Frivillige på fremtidens biblioteker #Folkemøde #Bibzonen #FMDK

Danmarks Biblioteksforening, Organisationen Danske Museer og Tænketanken Fremtidens Biblioteker har lavet en undersøgelse om frivillige på biblioteker og museer. Den første del om bibliotekerne er vi nu klar til at offentligøre. Anledningen er folkemødet på Bornholm, hvor et af Tænketankens arrangementer er et temamøde om Frivillige og VelfærdI dag har vi udsendt pressemeddelelse om den ny undersøgelse som viser, at hele 68 % af de danske folkebiblioteker i dag samarbejder med frivillige, og endnu flere biblioteker forventer, at frivillige i fremtiden skal løfte flere og nye opgaver.

Det tror jeg er et godt udgangspunkt for "Tænketanken Fremtidens Biblioteker ” debat i bibliotekernes telt på Folkemødet på Bornholm. For selvom det er politisk korrekt at inddrage frivillige og det ofte kan biddrage til at udvikle vore institutioner i samarbejde med civilsamfundet, så er det også en udfordring. Både i forhold til at organisere og lede de frivillige, samt alle de praktiske problemstillinger med adgang, datasikkerhed, uddannelse, forsikringer og hvad man ellers kan finde af hår i suppen. Det er faktisk ikke helt enkelt, og kræver ressourcer at opbygge en organisation, der er i stand til at håndtere de udfordringer. Jeg har selv arbejdet med frivillige som fagprofessionel i arkivverdenen og synes det var fantastisk berigende for mig som leder, fordi det eneste ledelseredskab der rigtig var til rådighed, var motivation over for de frivillige. Det er sgu lærerigt.

Den omtalte undersøgelse viser, at bibliotekerne ikke kun ser de frivillige som en ekstra ressource i en stram økonomisk tid, men også som et naturligt samspil med de mange interesserede borgere i kommunerne. I den pressemeddelelse DB har udsendt kan man læse om den politiske opbakning til øget samarbejde med de frivillige.

”Set fra bibliotekernes side er det utroligt givende at få mulighed for at arbejde sammen med disse frivillige, da de bidrager med nye indsigter, bibliotekerne får tættere relationer til borgerne og omvendt. Helt overordnet set er det at være frivillig på biblioteket vigtigt for lokalesamfundet, og en del af vejen til større medborgerskab og demokratisk dannelse” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen i en kommentar til undersøgelsen.

Men frivillige er ikke bare ekstra ressourcer, en vej til innovation og gode ambassadører. Ca. halvdelen af de adspurgte biblioteker oplever, at det kræver ekstra ressourcer at have frivillige tilknyttet. Frivillighed ændrer nemlig karakter, og vi taler i dag om de senmoderne frivillige.

Dagens frivillige er ikke længere kun frivillige ét sted og for én sag. De shopper i stedet fra sted til sted og bliver tilknyttet projektlignende opgaver, så længe det bidrager til den frivilliges personlige udvikling og giver noget på cv’et. Vi kalder dem de volatile frivillige.

”Denne udvikling betyder også meget for bibliotekerne i fremtiden. Konkurrencen om de frivillige, og især de kompetente frivillige er nemlig hård. Det handler ikke kun om at rekruttere men i allerhøjeste grad også om fastholdelse, om at give professionelle rammer, udviklingsmuligheder og tilbyde god ledelse” slutter Vagn Ytte Larsen, som ser frem til debatten om fremtidens frivillige den 14. junitil Folkemødet på Bornholm.

Læs mere om undersøgelsen på www.db.dk/tænketank/frivillighed

Hvis ikke du er med på folkemøde 2013, kan du følge med på afstand via Twitter - #bibzonenfacebook.com/saintmichels eller Bibzonen på Storify og selvfølgelig på denne blog

Kommentarer

  1. Kulturelle Samråd i Danmark anbefaler de biblioteksfrivillige at danne en lokal biblioteksfrivilligforening, hvilket allerede er sket flere steder. Og ligeså at danne en landsforening for de biblioteksfrivillige. På den måde signalerer de frivillige, at de ikke er volatile, men interesserede i at være frivillig på netop biblioteksområdet. Den demokratiske dannelse mener vi, ikke blot opstår, fordi man er frivillig. Den knytter sig netop til et foreningsengagement.
    På gensyn til debatten!

    SvarSlet

Send en kommentar

Populære indlæg fra denne blog

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet