Gå videre til hovedindholdet

Frivillig Velfærd #Folkemøde #Bibzonen #FMDK

Danmarks Biblioteksforening er på folkemødet sammen med Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

I dag skal vi snakke om Frivillige og Velfærd

Tænketanken Fremtidens Biblioteker tager på folkemødet den 14. juni kl.12.00 i Bibzonen hul på debatten om, hvordan de danske kulturinstitutioner griber frivillighedens muligheder og udfordringer an?
Hvorfor skal vi det og hvordan? Forpasser vi en unik chance, hvis ikke vi involvere civilsamfundet i højere grad,end vi gør i dag?

Paneldeltagere
- Knud Aarup, Direktør, Socialstyrelsen
- Ole Bisbjerg, Chef for bibliotek og borgerservice, Magion
- Pernille Drost, Formand, Bibliotekarforbundet
- Hanne Thomsen, Sekretariatsleder, Det boligsociale Fællessekretariat i Slagelse Kommune
-  Lotte Hviid Dhyrbye, Leder, TænketankenDebat med panel og publikum: Ordstyrer vil tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:
-  Hvor går grænserne for frivillighed? Kan vi selv sætter grænserne og hvordan?

- Har vi som kulturinstitutioner et ansvar for at involvere frivillige? Både et samfundsansvar men også for vores institutioner: Kan vi tillade os at lade være ifht. muligheder for brugerinvolvering, ressourcer, innovation?

- Er der risiko for, at vi bliver afhænge af de frivillige kræfter? Er det overhovedet et problem, hvis vi gør?

- Er flere frivillige i sig selv et gode? Og er vi klar til at investere de nødvendige ressourcer, der skal til, hvis vi både skal fastholde og rekruttere frivillige – og især de unge frivillige, der har en anden tilgang til det at være frivillige?

- Hvad kræver det at komme ind i konkurrencen om de kompetente frivillige - og kan vi sige ja til nogen og nej til andre?

- Er der risiko for, at vi kvæler det, der gør frivilligheden unik, ved at underlægge frivilligheden samme regler og rammer som det offentlige?

- Hvad kræver det, hvis samarbejde på tværs af områder og sektorer er nøglen til fremtidens velfærd?

- Kan vi overhovedet tale velfærd uden frivillige og samarbejde med civilsamfund?

Kig forbi og hør debatten om ovenstående spørgsmål

Se mere om vores frivillighedsundersøgelse her 

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet

Vores digitale fremtid?

Skal du med til Webinar kl. 9.00 om ’Algoritmer, Data & Demokrati’ på vores Webinar om biblioteksansattes rolle og opgaver.  Vær med her https://lnkd.in/gzc8sJjA Mød Lisbeth Knudsen Tine Segel  Christian Langelund Hansen Nina Thorsted Petersen Lotte Hviid Dhyrbye og Michel Steen-Hansen Vores liv er på alle måder påvirket af digitale teknologier. For de fleste af os er de en naturlig og vigtig del af vores arbejde, hverdag og sociale liv. Men det er ikke alle, der kan navigere i det digitale samfund eller er gearet til den hastighed, udviklingen drøner afsted med. Det handler derfor om at give alle borgere digitale kompetencer, digital dannelse og ikke mindst handleevne. Bibliotekerne og de biblioteksansatte har en særlig samfundsforpligtigelse til at oplyse og styrke borgerne i den digitale transformation. De skal være med til at modvirke en udvikling, hvor for mange bliver koblet af, og hvor selve fundamentet for vores demokrati risikerer at smuldre. Derfor sætter vi rammerne

Plads til kulturen på Folkemødet - Kulturens Plads på Folkemødet

Det er så fedt igen at kunne komme på Folkemøde og være en del af den demokratiske samtale, der opstår når mange mødes på kryds og tværs. I år vil jeg nok mest være på Kulturens Plads som vi har skabt i Dansk Kulturliv. Vi åbner torsdag den 16. juni kl. 11.30 så kig forbi til en snak og vue på pladsen og det omfattende program.  Her vil folketingets kulturordfører også komme forbi og holde Kulturens Tale lige efter deres partiledere har holdt tale på hovedscenen. TV2 kom forbi for at høre mere om #KulturensPlads og det krævede store armbevægelser - du kan se indslaget på TV2 Men der er mange flere spændende events, jeg ser frem til og hvor jeg med kulturbrillerne på er med i debatten eller deltager på anden vis. F.eks. TORSDAG Kl. 13:15 - 14:00 Sustainable Education – to secure Sustainable Development. På A6 - Den Internationale Scene 17.30-18.15 Data i kulturlivet – galt eller genialt? På K21 – Kulturens Plads og så når jeg nok forbi Bobler i Civilsamfundet som foregår i Domen på