fredag den 14. juni 2013

Frivillig Velfærd #Folkemøde #Bibzonen #FMDK

Danmarks Biblioteksforening er på folkemødet sammen med Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

I dag skal vi snakke om Frivillige og Velfærd

Tænketanken Fremtidens Biblioteker tager på folkemødet den 14. juni kl.12.00 i Bibzonen hul på debatten om, hvordan de danske kulturinstitutioner griber frivillighedens muligheder og udfordringer an?
Hvorfor skal vi det og hvordan? Forpasser vi en unik chance, hvis ikke vi involvere civilsamfundet i højere grad,end vi gør i dag?

Paneldeltagere
- Knud Aarup, Direktør, Socialstyrelsen
- Ole Bisbjerg, Chef for bibliotek og borgerservice, Magion
- Pernille Drost, Formand, Bibliotekarforbundet
- Hanne Thomsen, Sekretariatsleder, Det boligsociale Fællessekretariat i Slagelse Kommune
-  Lotte Hviid Dhyrbye, Leder, TænketankenDebat med panel og publikum: Ordstyrer vil tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:
-  Hvor går grænserne for frivillighed? Kan vi selv sætter grænserne og hvordan?

- Har vi som kulturinstitutioner et ansvar for at involvere frivillige? Både et samfundsansvar men også for vores institutioner: Kan vi tillade os at lade være ifht. muligheder for brugerinvolvering, ressourcer, innovation?

- Er der risiko for, at vi bliver afhænge af de frivillige kræfter? Er det overhovedet et problem, hvis vi gør?

- Er flere frivillige i sig selv et gode? Og er vi klar til at investere de nødvendige ressourcer, der skal til, hvis vi både skal fastholde og rekruttere frivillige – og især de unge frivillige, der har en anden tilgang til det at være frivillige?

- Hvad kræver det at komme ind i konkurrencen om de kompetente frivillige - og kan vi sige ja til nogen og nej til andre?

- Er der risiko for, at vi kvæler det, der gør frivilligheden unik, ved at underlægge frivilligheden samme regler og rammer som det offentlige?

- Hvad kræver det, hvis samarbejde på tværs af områder og sektorer er nøglen til fremtidens velfærd?

- Kan vi overhovedet tale velfærd uden frivillige og samarbejde med civilsamfund?

Kig forbi og hør debatten om ovenstående spørgsmål

Se mere om vores frivillighedsundersøgelse her 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar