Gå videre til hovedindholdet

Gider de unge et bibliotek i fremtiden? #Folkemøde #Bibzonen #FMDK

På folkemødet fredag kl 16.00 skal jeg deltage i debat om de unge gider bibliotek i fremtiden. Det foregår i Kulturens Telt på indermolen i Allinge.

Debatten er arrangeret af Danske Komponister og Sangskrivere – DJBFA, DKF og DPA  i Kulturens Telt. Et telt som har alle der formål at skabe dialog, de understreger derfor at det er et vigtigt element, at debatterne består af folk tæt på emnet og at der kommer andre med relevans for emnet, så jeg vil gerne opfordre alle med interesse til at møde op. 

På scenen i ”den varme stol” er formand for bibliotekarforbundet Pernille Drost, direktør i Danmarks Biblioteksforening Michel Steen-Hansen, Trine Nielsen der er ansvarlig for området i Kulturstyrelsen, borgmester Søren P. Rasmussen der betragter biblioteksdebatten fra et kommunalt synspunkt. Derudover vil et ungt menneske også blive en del af ”holdet”, …Det er da prisværdigt at de også inviterer unge, der kan emnet på vegne af bibliotekets kommende brugere og ikke kun os gamle. 

Moderator på debatten om bibliotekernes fremtid er Jacob Morild, som en garant for at det bliver underholdende. 

Debatten skal fokusere på bibliotekets muligheder og udfordringer i fremtiden – og med udgangspunkt i, at den teknologiske udvikling i højere og højere grad gør det muligt at søge viden, information, læsestof og musik via nettet. 

Vi der er i ”den varme stol” er derfor blevet bedt om at forholde os til:

· Hvilken udfordring betyder denne udvikling for hele ideen om et folkebibliotek?

· Hvilke dele af bibliotekets nuværende service overflødiggøres af udviklingen?

· Hvilke nye muligheder giver det for biblioteket, at man kan fokusere på andre områder?

· Hvilke områder er de mest oplagte for biblioteket at satse på?

De har på forhånd lidt provokerende spurgt, om der overhovedet er brug for et bibliotek i fremtiden? – men siger også samtidig at de som repræsentanter for kulturen naturligvis håber, at arrangementet også kan give et billede af, hvilke nye kulturelle muligheder, bibliotekerne kan blive kraftcenter for.

Kulturens Telt er indrettet intimt som hyggelig kulturcafé og er placeret på ”Indermolen” på Allinge Havn, i den sydlige ende af havnen. Efter arrangementet om bibliotekernes fremtid får Kulturens Telt klokken 17.00 besøg af forfatter Ursula Andkjær Olsen, der vil kvittere for debatten med en ægte kulturel oplevelse.


Så kom frisk...
Hvis ikke du er med på folkemøde 2013, kan du følge med på afstand via Twitter - #bibzonen, facebook.com/saintmichels eller Bibzonen på Storify

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Bogen og litteraturens vilkår 2022 - hvordan gik det med læsning, bogsalg og biblioteker?

Bogpanelets årsrapport for 2022 udkommer i dag. Rapporten viser, at e-bøger og lydbøger er i vækst, uanset om man ser på produktion, distribution eller forbrug. Den digitale udvikling fortsætter ufortrødent. Fra 2020 til 2021 er forlagenes omsætning fra salg af netlydbøger og e-bøger steget med henholdsvis 34,6 % og 14,7 %. Udlån af e-bøger og lydbøger er steget med henholdsvis 279 % og 241 % fra 2012-2021. FOLKEBIBLIOTEKER I forhold til folkebibliotekerne er der følgende HOVEDPOINTER i rapporten • På to år (2019-2021) er der sket en stigning på næsten 60 % i udlån af netlydbøger og 45 % i udlån af e-bøger, imens de fysiske udlån er faldet med næsten 38 %. Samlet set er dansker nes udlån (af både digitale og fysiske bøger) i de to år faldet med ca. 23 % (fra ca. 30 mio. til 24 mio. udlån). • Netlydbogen ser ud til at have etableret sin øget popularitet fra nedlukningerne (både marts 2020, vinteren 2020 og vinteren 2021), som kan ses det fortsatte højere udlånstal. • Børnebogsserierne n