torsdag den 13. juni 2013

Involvering af civilsamfundet er på alles læber, hvordan blir det til et dybtfølt kys? #Folkemøde #Bibzonen #FMDK


I går skrev jeg om vores frivillighedsundersøgelse, som vi offentliggør dele af i anledning af vores debat arrangement på folkemødet den 14.  juni kl 12 i biblioteksteltet Bibzonen. Der er en del der har spurgt ind til vores undersøgelse, men vi får altså først bearbejdet alle data hen over sommeren, og så skal vi nok udsende en rapport om de frivillige i kulturdanmark.

Involvering af civilsamfundet er på alles læber. Vi ved, at vi skal finde nye veje og ressourcer til at løfte mange af samfundets velfærdsopgaver og på alle områder skal vi overveje, om og hvordan frivillige kan involveres. Vi ved også at involvering af frivillige er nye veje til styrkede relationer, et XX lokalsamfund og adgang til nye netværk og ambassadører.  (frivillige bliver en del af biblioteksudviklingen, og de tilbud som vi kan give borgerne)
Men frivillige ressourcer er ikke altid uden udfordringer og vi skal tage hul på debatten, og finde ud af hvordan vi kan skabe de bedste betingelser for de enkelte institutioner.
Første skridt på vejen er at afdække den aktuelle situation og få indsigter i fremtidige forventninger og behov. Den viden der eksisterer i dag over den frivillige indsats på danske kulturinstitutioner er begrænset til samlede tal over antal frivillige fordelt på forskellige typer af institutioner.
Organisationen Danske Museer, Danmarks Biblioteksforening og Tænketanken Fremtidens Biblioteker vil med den undersøgelse vi har lavet afdække hvor meget og hvordan, der bliver arbejdet med frivillige, fremtidige forventninger og hvordan vi kan skabe bedre betingelser.


Resultaterne ender ud i en rapport, der dels skal bruges til dels som oplæg til debat, men også afdække behov for en samlet indsats på området. Du kan se de første resultater herr www.db.dk/tænketank/frivillighed

Rapporten vil beskæftige sig med 5 temaer:
1)      Bredde – hvor meget
2)      Dybde: hvordan
3)      Værdi
4)      Forventninger til fremtiden
5)      Behov

I første omgang vil vi bruge resultater i hovedtal til debatsession Folkemødet, og derefter vil vi arbejde videre med frivilligstrategier på kulturområdet, men det vil I hører meget mere om.

Kom og deltag i debatten  14.  juni kl 12 i biblioteksteltet bibzonen på Allinge havn eller  Twitter - #bibzonenfacebook.com/saintmichels eller Bibzonen på Storify og selvfølgelig på denne blog

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar