Gå videre til hovedindholdet

Involvering af civilsamfundet er på alles læber, hvordan blir det til et dybtfølt kys? #Folkemøde #Bibzonen #FMDK


I går skrev jeg om vores frivillighedsundersøgelse, som vi offentliggør dele af i anledning af vores debat arrangement på folkemødet den 14.  juni kl 12 i biblioteksteltet Bibzonen. Der er en del der har spurgt ind til vores undersøgelse, men vi får altså først bearbejdet alle data hen over sommeren, og så skal vi nok udsende en rapport om de frivillige i kulturdanmark.

Involvering af civilsamfundet er på alles læber. Vi ved, at vi skal finde nye veje og ressourcer til at løfte mange af samfundets velfærdsopgaver og på alle områder skal vi overveje, om og hvordan frivillige kan involveres. Vi ved også at involvering af frivillige er nye veje til styrkede relationer, et XX lokalsamfund og adgang til nye netværk og ambassadører.  (frivillige bliver en del af biblioteksudviklingen, og de tilbud som vi kan give borgerne)
Men frivillige ressourcer er ikke altid uden udfordringer og vi skal tage hul på debatten, og finde ud af hvordan vi kan skabe de bedste betingelser for de enkelte institutioner.
Første skridt på vejen er at afdække den aktuelle situation og få indsigter i fremtidige forventninger og behov. Den viden der eksisterer i dag over den frivillige indsats på danske kulturinstitutioner er begrænset til samlede tal over antal frivillige fordelt på forskellige typer af institutioner.
Organisationen Danske Museer, Danmarks Biblioteksforening og Tænketanken Fremtidens Biblioteker vil med den undersøgelse vi har lavet afdække hvor meget og hvordan, der bliver arbejdet med frivillige, fremtidige forventninger og hvordan vi kan skabe bedre betingelser.


Resultaterne ender ud i en rapport, der dels skal bruges til dels som oplæg til debat, men også afdække behov for en samlet indsats på området. Du kan se de første resultater herr www.db.dk/tænketank/frivillighed

Rapporten vil beskæftige sig med 5 temaer:
1)      Bredde – hvor meget
2)      Dybde: hvordan
3)      Værdi
4)      Forventninger til fremtiden
5)      Behov

I første omgang vil vi bruge resultater i hovedtal til debatsession Folkemødet, og derefter vil vi arbejde videre med frivilligstrategier på kulturområdet, men det vil I hører meget mere om.

Kom og deltag i debatten  14.  juni kl 12 i biblioteksteltet bibzonen på Allinge havn eller  Twitter - #bibzonenfacebook.com/saintmichels eller Bibzonen på Storify og selvfølgelig på denne blog

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet

Vores digitale fremtid?

Skal du med til Webinar kl. 9.00 om ’Algoritmer, Data & Demokrati’ på vores Webinar om biblioteksansattes rolle og opgaver.  Vær med her https://lnkd.in/gzc8sJjA Mød Lisbeth Knudsen Tine Segel  Christian Langelund Hansen Nina Thorsted Petersen Lotte Hviid Dhyrbye og Michel Steen-Hansen Vores liv er på alle måder påvirket af digitale teknologier. For de fleste af os er de en naturlig og vigtig del af vores arbejde, hverdag og sociale liv. Men det er ikke alle, der kan navigere i det digitale samfund eller er gearet til den hastighed, udviklingen drøner afsted med. Det handler derfor om at give alle borgere digitale kompetencer, digital dannelse og ikke mindst handleevne. Bibliotekerne og de biblioteksansatte har en særlig samfundsforpligtigelse til at oplyse og styrke borgerne i den digitale transformation. De skal være med til at modvirke en udvikling, hvor for mange bliver koblet af, og hvor selve fundamentet for vores demokrati risikerer at smuldre. Derfor sætter vi rammerne

Plads til kulturen på Folkemødet - Kulturens Plads på Folkemødet

Det er så fedt igen at kunne komme på Folkemøde og være en del af den demokratiske samtale, der opstår når mange mødes på kryds og tværs. I år vil jeg nok mest være på Kulturens Plads som vi har skabt i Dansk Kulturliv. Vi åbner torsdag den 16. juni kl. 11.30 så kig forbi til en snak og vue på pladsen og det omfattende program.  Her vil folketingets kulturordfører også komme forbi og holde Kulturens Tale lige efter deres partiledere har holdt tale på hovedscenen. TV2 kom forbi for at høre mere om #KulturensPlads og det krævede store armbevægelser - du kan se indslaget på TV2 Men der er mange flere spændende events, jeg ser frem til og hvor jeg med kulturbrillerne på er med i debatten eller deltager på anden vis. F.eks. TORSDAG Kl. 13:15 - 14:00 Sustainable Education – to secure Sustainable Development. På A6 - Den Internationale Scene 17.30-18.15 Data i kulturlivet – galt eller genialt? På K21 – Kulturens Plads og så når jeg nok forbi Bobler i Civilsamfundet som foregår i Domen på