Gå videre til hovedindholdet

Gør en demokratisk forskel!

I dag skal jeg til strategisk værksted om bibliotekernes demokratiske rolle!
(VÆRKSTED lyder som om der er noget der skal 
repareres og jeg er så spændt på om det er demokratiet eller biblioteket ;-) 

Det er Tænketanken Fremtidens Biblioteker der inviterer. 


Se DB tema om
Kommunevalg 13
Som direktør i en politisk interesseorganisation som Danmarks Biblioteksforening er det utrolig spændende at de vælger den vinkel. For i DB vi også fokus vi bibliotekernes demokratiske rolle, specielt her op til kommunevalget 2013.

Tænketanken har lavet en række strategiske værksteder og det første tema - demokratisk dannelse og bibliotekernes fremtidige rolle,


Danmark har et demokratisk problem: de unge gider ikke at deltage i kommunalvalg. De nyeste tal viser, at kun 35% af de 17-24 årige er sikre på, at de vil stemme til lokalvalget i november. Forskere frygter, at vi taber en hel vælgergeneration på gulvet, og hvor unges interesser ikke bliver prioriteret af lokalpolitikerne. Dertil kommer, at bibliotekerne stort set er ikkeeksisterende i de lokalepolitiske valgkampagner. Det skal vi gøre noget ved. Bibliotekerne skal spille en vigtig rolle i den lokalpolitiske forankring og udvikling.


Tænketanken opfordre til at vi slår to fluer med et smæk. Ved både at arbejde på bibliotekets rolle i den demokratisk dannelse og især af de unge og derigennem, hvordan bibliotekerne kan komme højere på den lokalpolitiske dagsorden.

Jeg er spændt på hvordan de fluer skal smækkes, og hvilke resultater vi finder frem til. Dem skal vi nok dele.

Jeg har skrevet mere om netop de unge, deres demokratiske deltagelse og bibliotekernes ansvar De unge er aktive demokrater…men vælger det formelle demokrati fra

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet