tirsdag den 30. september 2014

Er der slet ingen grænser for hvad bibliotekerne skal ta sig af? #Lokalsamfund


Se alle oplæg fra konferencen: Biblioteket som lokalsamfundets drivkraft – men hvor går grænsen?


En af de debatter der i de sidste år ofte har været om bibliotekerne, er hvad deres kereopgave egentlig er, specielt hvad de ikke skal. Det er der rigtig mange mennesker der har en holdning til og mange der ytre sig om. Ofte dem der synes at de har patent på hvad bibliotekets opgave er.

Se Bibliotekerne kan løse samfundsproblemer

Biblioteks formål er at fremme oplysningen, uddannelse og kulturel aktivitet. Det er der mange måder at fremme på og selvom biblioteket altid vil have en kerne af litteratur er der mange andre veje til mållet. Hvis man nogle steder vælger, at det ud over litteraturen er bordfodbold, strikkeklubber og udlevering af batterier til høreapperater, man synes er dét, der skal til at fremme dannelsen, så gerne for min skyld. Blot det foregår i en dialog mellem fagfolk, politikere og borgere. Det er nemlig det biblioteket er - stedet der bliver til i dialog.

Mit mantra i mange af de debatter jeg deltager i er, at når samfundets og dets udfordringer forandre sig, så ændre biblioteket sig for at løse opgaven. På den vis kan man ikke givet ét enkelt svar på hvad biblioteker er, både fordi det ændre sig over tid og formes i en lokal kontekst, hvor der er stor forskel på samfundsopgaven i Gentofte, Gellerup eller Give, men biblioteket er alle steder en drifkraft for lokalsamfundet eller kan i hvert fald være det.

Jeg tror derfor, at det er vigtigt man ikke bare vælger at være skolemesteragtig og sige, at vi der arbejder med bibliotekerne ved bedst, men hele tiden at udfordre hvad biblioteket er, hvad opgaven er og hvem det skal henvende sig til..

Det er baggrunden for konference som vi holder i dag: Biblioteket som lokalsamfundets drivkraft – men hvor går grænsen?

Jeg glæder mig derfor også til at skulle være moderator når Danmarks Biblioteksforening sammen med Roskilde Centralbibliotek, Bornholms Biblioteker i dag holder konference om bibliotekernes rolle og betydning i lokalsamfundet.

Bibliotekerne løser i dag flere opgaver end nogensinde: borgerservice, læringstilbud, IT-hjælp og meget mere. Samtidig udvides åbningstiderne og vi ser bud på nye biblioteksinitiativer, der skal give værdi lokalt. Som den mest besøgte kulturinstitution er bibliotekerne en oplagt politisk arena i forhold til at præge udviklingen i kommunerne. 

I den kontekst har vi valgt at stille spørgsmålet, hvor langt skal bibliotekerne gå i omfang og typer af opgaver – og er der en grænse?

Konferencen sætter både politisk og biblioteksfagligt fokus på tendensen til at bruge bibliotekerne aktivt i den lokale udvikling.

Hør blandt andre:
Kulturminister Marianne Jelved (R)
Christian Jervelund fra Copenhagen Economics
Byrådsmedlemmerne Hanne Pigonska (V) og Evan Lynnerup (V)
Forvaltningschef Rolf Hapel fra Borgerservice og Biblioteker i Aarhus Kommune

Det er også dagen, hvor det første slør bliver løftet for Tænketanken Fremtidens Bibliotekers store samfundsøkonomiske analyse

Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi – et indblik i Tænketanken Fremtidens bibliotekers kommende rapport om folkebibliotekernes samfundsøkonomiske impact
Ved Partner Christian Jervelund fra Copenhagen Economics

Men se selv hele programmet her eller følg os på twitter #lokalsamfund

Ingen kommentarer:

Send en kommentar