Gå videre til hovedindholdet

Kultur starter politiske samtaler

Radikale Venstre vil med ’Kulturløftet’ puste liv i et »misvedligeholdt og forsømt« kulturliv. Litterære saloner og en litteraturpolitik er bare to elementer i udspillet, der stikker til de sparelystne politikere.

Og i forbindelse med deres udspil, pointerer Zenia Stampe i Kulturmonitor at kultur starter politiske samtaler og i en typisk radikaliseret form, udtrykker hun, at de vil have flere litterære saloner.

Med de litterære saloner vil Radikale Venstre skabe en ordning, hvor arrangører af enhver slags – foreninger, biblioteker, boghandlere og arbejdspladser ­– kan søge om støtte til besøg af forfattere, illustratorer og kritikere.

Det ligger der selvfølgelig en del valgkampsretorik i, men hvis man skræller det af, så er det jo rigtigt at kulturen meget ofte er der hvor den politiske samtale starter. Det sker både på fodboldbanen, på biblioteket og i de litterære saloner.

Jeg er selv meget optaget af den sammenhæng mellem kultur og den demokratiske samtale - i hele landet, hvor bibliotekerne har den rolle. Helt aktuelt er det også udgangspunktet for vores initiativ Københavns Forsamlingshus som godt nok holdes i hovedstanden, men som ikke er et sted, men et koncept, som med 7 korte morgenforedrag, der sætter tidens spørgsmål til debat, og slutter med et spørgsmål du kan tage med videre på din vej og snakke med andre om. Samtalen er nemlig grundstof for demokratiet.

Derfor er jeg og Danmarks Biblioteksforening med til at skabe forsamlingshuset. Bibliotekets vigtigste rolle er nemlig at understøtte demokratiet og samtalen om det – de kan jo selv kigge forbi Vartov, Farvergade i København , vi gir kaffen og en udfordring til debat - se program

Det er netop et udtryk for hvad kultur kan, i forhold til at skabe debat om samfundet, vi har skabt konceptet sammen med grundtviganerne på Vartov, men det kan jo bruges på forsamlingshuse over alt i landet og man kan såment også kalde det en Salon, for jeg er ligeglad hvor den demokratiske samtale starter, blot den er der.

En ny læsekultur
Det er ikke kun skarp valgkampsretorik der ligger i De Radikale udspil, de vil vil blandt andet kæmpe for at få en museumsreform og en reform af scenekunstloven såvel som musikloven samt at indføre en egentlig litteraturpolitik. Partiet foreslår desuden konkret, at der afsættes 10 millioner kroner til en national læsestrategi.

"Dansk læsekultur er truet. Børn og voksne læser mindre (...) Det er derfor vigtigt, at en række aktører – med Danmarks Biblioteksforening i spidsen – er gået sammen om at foreslå en national læsestrategi for børn og unge. Strategien bygger på en fælles indsats på tværs af skole, hjem, bibliotek og andre aktører, der er omkring børns læsning," skriver De Radikale i deres udspil.

"Vi vil skabe en politisk opfølgning på strategien – og udvide med et voksenperspektiv. For det er ikke kun læsekulturen blandt børn, der er truet. Målet er at udvikle en stærk læsekultur i Danmark, der sikrer litteraturen en stærk position i danskernes hverdag og dansk kultur."

Men det kan du selv læse mere om

Find hele udspillet her. 

Kommentarer

Populære opslag fra denne blog

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Hvad læser børn i en skole uden et bibliotek?

Mine største børn siger stadig at de går på skolebiblioteker, men jeg tvivler på at min den yngste på 4 kommer til at kende begrebet. I kølvandet på folkeskolereformen er skolebiblioteket nemlig blevet afskaffet eller i hvert fald erstattet af pædagogiske læringscentre . Hvad betyder det for skolen og elevernes kompetencer i forhold til traditionelle biblioteksdyder som litteratursøgning, kildekritik og læselyst, når man ændre fokus fra bibliotek til læringscenter. Det er tanker der er inspireret af at jeg er på vej til generalforsamling i Aarhus hos Kommunernes Skolebiblioteksforening eller de har naturligvis også skiftet navn til  Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre . En forening som vi I Danmarks Biblioteksforening har et godt og udbytterigt samarbejder med, hvilket vi desværre ikke har med den anden "skolebiblioteksforening" Pædagogisk LæringsCenterForening som har meddelt at de ikke længere ønsker at deltage i biblioteksparaplysamarbejdet da de ikke l

The development of ‘open library’ in Denmark #wlic2013

In occasion of my participation in the World Congress for Libraries IFLA, I have made ​​a presentation of the libraries in Denmark and especially the concept we call OPEN LIBRARIES. The theme of WLIC 2013 is "Future Libraries: Infinite Possibilities" and OPEN LIBRARIES is one of the possibilities. In Denmark, all the libraries is free to use, In the way, that all the basis services are free of charge for the public. In Denmark almost all the Libraries are funded by tax. The libraries are obligated to make all kinds of materials available, both physical and digital. Not just books. We have 98 municipalities and all of them are obligated, by legislation, to have a library and to finance it. Some of the municipalities have more than one library. We have approximately 450 public libraries, to a population of 5,5 mil. people.  Half of the libraries are closed in the last ten years, but the development has hopefully stopped now. It seems that development lead to fewer and few