Gå videre til hovedindholdet

International læsedag og ny vide om læsning

Jeg fejrer den Internationale Læsedag til det årlige netværksmøde i Nationalt Videnscenter for Læsning. 

I den anledning har jeg skrevet lidt om læselysten og hvordan vi fremmer en læsekultur, der får flere til at læse mere.

Du kan jo fejre 8. september på landets største læsepusher BIBLIOTEKET 

De er overalt og har også et tilbud til dig. Du kan se en række eksempler her 


I Danmarks Biblioteksforening er læselyst højt på dagsordenen. Der har længe være fokus på børn og unges læsning i en verden præget af digitalisering og let adgang til mange medier, ikke mindst i kølvandet på undersøgelsen Børns læsning 2017. Den viste et tydeligt fald i børns læsning. Her 4 år efter er vi klar med nye tal i bogen 'Børn og unges læsning 2021'. Der er gennemført af Center for Anvendt Skoleforskning for Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

De har har også udarbejdet en række guides til fagperson, til forældre og til unge med tips og idéer, hvordan man kan bringe læsning ind i hverdagen. 
Se dem her

I Nationalt Videnscenter for Læsning er der en række spændende initiativer. Jeg har skrevet lidt om en del af dem her.

Den internationale literacy-dag med eye tracking

I år fejrer Nationalt Videncenter for Læsning den internationale literacy-dag med et kig ind i skoleelevers møde med multimodale fagtekster. Faktisk følger vi børnene helt ind i øjnene med en computers optagelser af bittesmå øjenbevægelser under læsningen. Ved hjælp af eye tracking-udstyr tegner forskere fra Professionshøjskolen Absalon billeder af sikre og usikre læseres møde med naturfaglige tekster. Se elevernes læsning afbildet i millisekunder, og læs om tankerne bag undersøgelsen i webdokken her.

Digital læsning og fagportaler

I pilotprojektet Digital læsning og fagportaler undersøger vi realiserede læsepraksisser på mellemtrinnet i fagene dansk, historie og kristendomskundskab i klasserum, hvor lærere underviser med digitale læremidler i form af fagportaler.

Målet for projektet er at kortlægge eksisterende viden på området og indsamle eksempler på praksisser med digital læsning på fagportaler i dansk og kulturfagene historie og kristendomskundskab på mellemtrinnet. På baggrund af undersøgelsen ansøges om et større signaturprojekt med deltagelse af Nationalt Videncenter for Læsning, Læremiddel.dk og de seks professionshøjskoler. Det kan du se mere om her 

Læselyst

Det er temaet for Nationalt Videnscenter for Læsning tidsskrift som kom tidligere på året.

Mange er optagede af at skabe læselyst, men hvad er læselyst egentlig? Hvorfor er den vigtig? Og hvordan kan den fremmes?

...Engagement, fordybelse, kropslig forankret, fantasi, motivation, billedbøger, Bookstagram, fortolkningsfællesskaber, bogtrivsel og børnemagt! I dette temanummer af Viden om Literacy møder du 14 perspektiver på begrebet 'Læselyst'. Forskere, lærere og biblioteksformidlere indkredser begrebet og giver bud på, hvordan læselyst kan sættes i spil blandt børn og unge.

Læs det her 

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet