Gå videre til hovedindholdet

Som man spørger får man svar…!

Der er en tendens i samfundet til, at når man stiller spørgsmål, så svarer man selv.

Vi oplever det hos politikere i debatter eller på twitter og i SoMe omegnen, som tilsyneladende kun har brug for 280 tegn til at selv at besvare det spørgsmål de selv har besvaret. Og hånden på hjertet, så oplever vi det måske også selv.

Men så bliver man heller ikke forstyrret af fakta ellers andres meninger.

En aktuel update fra koncerencens keynote Vincent Hendricks.

Svaret fra dagens konference giver jeg selv og det var ret enkelt, så det har jeg valgt selv at illustrere herunder.

Spørgsmålet var: Hvor er spørgelysten blevet af? – og hvordan genskaber vi den i bibliotekerne?


Vi ser det også på bibliotekerne, hvor vi på trods af at være blandt topscorerne i troværdighedsmålinger oplever at der er færre der stiller spørgsmål, både i det fysiske biblioteker og vores digitale spørgetjeneste biblioteksvagten.dk

Det har vi i dag konference om i Vejle, hvor Vincent Hendricks kommer med sit bud på den udvikling, Erik Henz Kjeldsen fra LEX.dk giver indsigt hvordan folk bruger den viden vi formidler online og Nudgingeksperten Ashley Brereton kommer med sit bud på, hvordan man starter en forandringsproces på biblioteket, så vi skaber et samfund hvor vi i fremtiden stiller spørgsmål, som andre der ved mere om emnet kan svare på.

Men tænkt lige selv over om du også selv falder i gryden, hvor man stiller spørgsmål, hvor du selv svarer?


Vincent Hendricks giver et oplæg om det samfundsmæssige perspektiv på borgernes spørgelyst. Fx. er unge ikke opdraget i en spørgekultur? Hvorfor og hvad kan vi gøre ved det? Hvad gør denne mindre spørgelyst ved vores samfund? Sker der en fordummelse, og hvad er der blevet af danskernes skepsis?

Hvordan kan man modvirke en evt. tendens til at man tror man ved alt? Hvilken samfundsudvikling gør at man udstiller usikkerhed ved at spørge?

Og hvordan kan bibliotekerne genetablere positionen som stedet man bliver klogere?

Kan nudging og adfærdsdesign, i forhold til at påvirke menneskers adfærd i en ny retning, være en vej for at genskabe spørgelysten på bibliotekerne? Nudgingeksperten Ashley Brereton kommer med sit bud på, hvordan man starter en forandringsproces på biblioteket.

Og så kigger vi på, hvad borgerne rent faktisk i dag spørger om på nettet? Her vil Erik Lenz Kjeldsen, redaktions- og udviklingschef på Lex.dk, give os et billede af, hvilken viden borgerne går efter.

Konferencen afsluttes med peptalk til bibliotekerne af erhvervspsykologisk rådgiver Sussi Nyled Heinrichson med efterfølgende dilemmadialog blandt deltagerne: Har
bibliotekerne selv et ansvar for dalende antal spørgsmål, og hvordan genskaber vi spørgelysten?
Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Bogen og litteraturens vilkår 2022 - hvordan gik det med læsning, bogsalg og biblioteker?

Bogpanelets årsrapport for 2022 udkommer i dag. Rapporten viser, at e-bøger og lydbøger er i vækst, uanset om man ser på produktion, distribution eller forbrug. Den digitale udvikling fortsætter ufortrødent. Fra 2020 til 2021 er forlagenes omsætning fra salg af netlydbøger og e-bøger steget med henholdsvis 34,6 % og 14,7 %. Udlån af e-bøger og lydbøger er steget med henholdsvis 279 % og 241 % fra 2012-2021. FOLKEBIBLIOTEKER I forhold til folkebibliotekerne er der følgende HOVEDPOINTER i rapporten • På to år (2019-2021) er der sket en stigning på næsten 60 % i udlån af netlydbøger og 45 % i udlån af e-bøger, imens de fysiske udlån er faldet med næsten 38 %. Samlet set er dansker nes udlån (af både digitale og fysiske bøger) i de to år faldet med ca. 23 % (fra ca. 30 mio. til 24 mio. udlån). • Netlydbogen ser ud til at have etableret sin øget popularitet fra nedlukningerne (både marts 2020, vinteren 2020 og vinteren 2021), som kan ses det fortsatte højere udlånstal. • Børnebogsserierne n