torsdag den 3. december 2015

Strategiske pejlemærker for bibliotekerne i en kommunalpolitisk virkelighed

En fantastisk catchy title jeg har fået lavet til dagens oplæg
Strategiske pejlemærker for bibliotekerne i en kommunalpolitisk virkelighed v/ direktør Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening Michel Steen-Hansen vil komme med sit perspektiv på de strategiske muligheder for bibliotekerne i den politiske virkelighed, der er rammen for bibliotekernes arbejde. 

Men mit budskab er at verden er omskiftelig og det går stærkt, men biblioteket kan spille en afgørende rolle i den enkelte kommunes udvikling, hvis man bruger det strategisk. Derfor skal vi udvikle nye nationale strategier og have de rigtige lovgivningsmæssige rammer for kommunernes arbejde. Det kræver nemlig at vi viser bibliotekernes effekt, hvis vi bruger dem rigtigt. De kan spille en afgørende rolle både for samfundet og for det enkelte menneske. Det at være en deltagende medborger kan starte på biblioteket, og deltagende borgere er grundlaget for udviklingen.

Det handler om at synliggøre bibliotekernes rolle når de strategiske beslutninger skal tages, hvad enten det handler om deres effekt på uddannelsensniveauet, bosætningen, byudvikling, digital parathed, deltagelse, demokrati og dannelse i det hele taget.

Men det kræver en aktiv strategi og en klar kommunikation.

Det er budskabet i enden på disse 84 powerpoint.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar