Gå videre til hovedindholdet

Adgang til information er nødvendig for bæredygtig udvikling også i Danmark #IFLA toolkit

FN har i deres udviklingsmål 2030 slået fast at adgangen til information er en forudsætning for en bæredygtig udvikling.

Bibliotekernes fælles indsats for at få sat betydningen af adgang til viden, information og even til at anvende den gennem uddannelse har dermed opnået en bred opbakning fra verdenssamfundet. Bibliotekerne rolle for et land udvikling er essentiel, for borgernes muligheder for at uddanne sig, samt at kunne deltage i samfundet og demokratiet, men i modsætning til hvad mange tror, handler det ikke kun om udvikling i den tredie verden. Informationsadgangen har også stor betydning for udvikling og vækst i den industrialiserede verden. Det handler også om at sikre en forsat udvikling for både det enkelte menneske og for samfundet.

Biblioteker over hele verden arbejder f.eks. med udbredelse af læsning som nøgle til at kunne deltage, og her spiller både adgang til information (både bøger, e-bøger og internettet generelt) og evnen til at bruge den en afgørende rolle.

Et indsatsområde som også er centralt for vor del af verden, hvor basale læsefærdigheder er under pres og hvor undersøgelser påviser bibliotekernes effekt for læsning, deltagelse og vækst

I bibliotekernes verdensorganisation har vi målrettet på at få inddraget informationsadgang i FN verdensmål for bæredygtig udvikling.  Det er lykkedes, men nu kommer det vigtigste skridt, nemlig at få målene virkeliggjort.
"Ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in accordance with national legislation and international agreements."

Et vigtigt redskab til det, er den værktøjskasse som IFLA har lavet, og som man kan lade sig inspirere af. I Danmarks Biblioteksforening vil vi bruge dem som udgangspunkt på de nationale planer, hvor vi har mulighed for at påvirke.

Det vil vi også opfordre andre til at gøre.


IFLA launches new toolkit to support immediate advocacy for access to information in national development plans

Take action now so that libraries have a say!
IFLA has launched a new toolkit which will help you to advocate to your national and regional policy makers to make sure that libraries and access to information are included as part of national and regional development plans that will contribute to meeting the global 2030 Agenda.
Now that the 2030 Agenda has been finalised, it is up to you to act and ensure that your needs are reflected on your national level! Libraries make an important contribution to development. IFLA has launched a new toolkit which will help you to advocate to your national and regional policy makers to make sure that libraries and access to information are included as part of national and regional development plans that will contribute to meeting the global 2030 Agenda.
Libraries must now show that they can drive progress across the entire 2030 Agenda. We encourage all library associations and institutions to take action now. While the SDGs are universal goals, each country will be responsible for developing and implementing national strategies to achieve them, and will be expected to track and report its own progress toward each target.
As these plans are developed, the library community in each country will have a clear opportunity to communicate to their government leaders how libraries serve as cost-effective partners for advancing their development priorities. Advocacy is essential now to secure recognition for the role of libraries as engines of local development, and to ensure that libraries receive the resources needed to continue this work.
The process will be different in each country, and many have already decided how the SDGs will be implemented nationally. Take action now so that libraries have a say.

Download the toolkit

Original version

Kommentarer

Populære opslag fra denne blog

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Der er brug for bibliotekerne som aldrig før også for Vanopslagh

Hen over sommeren har der været en del debat om biblioteket, som opstod i kølvandet på at formanden for Liberal Alliances Alex Vanopslagh i sin bog ’Vejen til ansvar’ forslår at lukke bibliotekerne. Debatten koger stadig og i dag tager vi en tur i et par radiokanaler, hvor Radio4 sætter emnet til debat kl. 9.00-10.00 og Paw Østergaard Jensen, formand for Danmarks Biblioteksforening spiller ud i Radio4 kl. 09.35 i en snak om, hvorfor det er der er behov for bibliotekerne som ingensinde før og det er da også landets mest besøgte kulturinstitution. P1 Debat forsætter Kl 12.15 -13.30 (denne er udsat til senere på ugen) hvor spørgsmålene igennem debatten bliver: ’Luk folkebibliotekerne? Kan og bør private erstatte dem? Vil det sætte viden, dannelse og lokalsamfund og sammenhængskraft over styr, hvis man lukker? Er bogen død? Er det bibliotekernes rolle at holde diverse arrangementer? Og er systemet indrettet rigtigt i kommunalt regi?’ Panelet er: Jens Kristian Lütken (V) KBH, Simon Fe

Open libraries - without staff ............. all the time

Do you know this when you visit the library? The experience is no longer as common in Denmark North Beach: San Francisco Public Library   yesterday at 9:55 am When I as a Dane participant in such a big event like IFLA or the ALA Annual Meeting is one of the questions we often get; is it true that in Denmark the libraries are open without staff?  The answer I give is; no, we do not have libraries without staff, but we have libraries that are open even when the staff is not there. More than half of all public libraries in Denmark are now "open libraries" In Denmark, all the libraries is free to use, In the way, that all the basis services are free of charge for the public. In Denmark almost all the Libraries are funded by tax. The libraries are obligated to make all kinds of materials available, both physical and digital. Not just books.  See  New e-book deals between all danish publishers and the public libraries in Denmark We have 98 municipalities a