tirsdag den 8. december 2015

Adgang til information er nødvendig for bæredygtig udvikling også i Danmark #IFLA toolkit

FN har i deres udviklingsmål 2030 slået fast at adgangen til information er en forudsætning for en bæredygtig udvikling.

Bibliotekernes fælles indsats for at få sat betydningen af adgang til viden, information og even til at anvende den gennem uddannelse har dermed opnået en bred opbakning fra verdenssamfundet. Bibliotekerne rolle for et land udvikling er essentiel, for borgernes muligheder for at uddanne sig, samt at kunne deltage i samfundet og demokratiet, men i modsætning til hvad mange tror, handler det ikke kun om udvikling i den tredie verden. Informationsadgangen har også stor betydning for udvikling og vækst i den industrialiserede verden. Det handler også om at sikre en forsat udvikling for både det enkelte menneske og for samfundet.

Biblioteker over hele verden arbejder f.eks. med udbredelse af læsning som nøgle til at kunne deltage, og her spiller både adgang til information (både bøger, e-bøger og internettet generelt) og evnen til at bruge den en afgørende rolle.

Et indsatsområde som også er centralt for vor del af verden, hvor basale læsefærdigheder er under pres og hvor undersøgelser påviser bibliotekernes effekt for læsning, deltagelse og vækst

I bibliotekernes verdensorganisation har vi målrettet på at få inddraget informationsadgang i FN verdensmål for bæredygtig udvikling.  Det er lykkedes, men nu kommer det vigtigste skridt, nemlig at få målene virkeliggjort.
"Ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in accordance with national legislation and international agreements."

Et vigtigt redskab til det, er den værktøjskasse som IFLA har lavet, og som man kan lade sig inspirere af. I Danmarks Biblioteksforening vil vi bruge dem som udgangspunkt på de nationale planer, hvor vi har mulighed for at påvirke.

Det vil vi også opfordre andre til at gøre.


IFLA launches new toolkit to support immediate advocacy for access to information in national development plans

Take action now so that libraries have a say!
IFLA has launched a new toolkit which will help you to advocate to your national and regional policy makers to make sure that libraries and access to information are included as part of national and regional development plans that will contribute to meeting the global 2030 Agenda.
Now that the 2030 Agenda has been finalised, it is up to you to act and ensure that your needs are reflected on your national level! Libraries make an important contribution to development. IFLA has launched a new toolkit which will help you to advocate to your national and regional policy makers to make sure that libraries and access to information are included as part of national and regional development plans that will contribute to meeting the global 2030 Agenda.
Libraries must now show that they can drive progress across the entire 2030 Agenda. We encourage all library associations and institutions to take action now. While the SDGs are universal goals, each country will be responsible for developing and implementing national strategies to achieve them, and will be expected to track and report its own progress toward each target.
As these plans are developed, the library community in each country will have a clear opportunity to communicate to their government leaders how libraries serve as cost-effective partners for advancing their development priorities. Advocacy is essential now to secure recognition for the role of libraries as engines of local development, and to ensure that libraries receive the resources needed to continue this work.
The process will be different in each country, and many have already decided how the SDGs will be implemented nationally. Take action now so that libraries have a say.

Download the toolkit

Original version

Ingen kommentarer:

Send en kommentar