onsdag den 9. december 2015

EU-ophavsret til den digitale tidsalder

European Commission logoKommissionen tager de første skridt til at give bedre adgang til onlineindhold og opstiller vision om at gøre EU’s regler om ophavsret mere tidssvarendeI dag kan vi se det første udspil fra kommissionen Det digitale indre marked, opmærksomheden retter sig særligt på den påtænkte revision af direktivet vedr. ophavsret kaldet INFOSOC.

Et første hurtigt kig i udspillet viser ikke at de aktivt forholder sig til biblioteker, men de taler om Undtagelser fra ophavsretsreglerne i et innovativt og inkluderende samfund

Netop undtagelserne i ophavsretsreglerne er det der muliggør at bibliotekerne kan købe og udlåne bøger. Det gælder i den fysiske verden, men endnu ikke i forhold til e-bøgerne, hvilket gør at bibliotekerne hele tiden skal forhandle om ret og specielt pris for at få lov at udlåne, og som gør at nogle forlag og forfattere ind i mellem pludselig trækker deres e-bøger tilbage.

Tidligere har man Europa-Parlamentet arbejdet med den såkaldte Julia Reda rapport og i flere udvalg bakket op om dens anbefalinger.
Rapporten foreslår blandt andet, at der indføres nye copyright undtagelser som f.eks.:
• giver biblioteker og arkiver effektiv digitalisering af deres bedrifter,
• tillader udlån af e-bøger via internettet.Disse undtagelser er afgørende for udviklingen af effektive biblioteksydelser i den digitale tidsalder. Så i Danmarks Biblioteksforening følger vi nøje udviklingen og hilser dagens udspil for kommisionen velkomment, omend vi gerne ser de adresserer bibliotekernes udfordringer mere præcist. Men det vil jeg dykke ned i

I deres pressemeddelelse skriver Kommissionen at de som opfølgning på strategien for det digitale indre marked fremlægger et forslag, som giver borgerne ret til at tage onlineindhold med på rejsen, og en handlingsplan, der har til formål at modernisere EU’s ophavsretsregler.

For øjeblikket kan borgere, der rejser i EU, risikere at blive afskåret fra adgang til tjenester, som de har betalt for i deres hjemland. Dette kunne f.eks. være udbud af film, sportsudsendelser, musik, e-bøger eller spil. Forslaget til en forordning om grænseoverskridende overførsel af onlineindholdstjenester, som fremlægges i dag, skal gøre op med disse begrænsninger. Formålet er at sikre, at EU-borgerne kan rejse med det digitale indhold, de har købt eller abonnerer på i deres hjemland. Grænseoverskridende overførsel, der er en ny forbrugerrettighed, forventes at blive en realitet i 2017, samme år som roamingtaksterne i EU bliver afskaffet (pressemeddelelse). Eftersom der er tale om en forordning, vil den finde direkte anvendelse i alle 28 medlemsstater, når den er vedtaget.

Derudover fremlægger Kommissionen i dag sin vision for en tidssvarende ramme for EU-ophavsretsreglerne. Ideerne derfra vil blive omsat til lovforslag og politiske initiativer i løbet af de næste seks måneder, og der vil i den forbindelse blive taget hensyn til bidragene fra en række offentlige høringer.

Generelt ønsker Kommissionen at sikre, at EU’s borgere har adgang til et bredt, lovligt udbud af indhold, samtidig med at forfattere og andre rettighedshavere bliver tilstrækkeligt beskyttet og får en rimelig betaling for deres værker. Nøglesektorerne uddannelse, kultur, forskning og innovation vil ligeledes drage nytte af en mere tidssvarende og europæisk ramme.
SE hele Pressemeddelelse fra 

Jeg er i hvert fald spændt på at se det samlede udspil til nye ophavretsregler i foråret og betydningen for bibliotekerne.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar