Gå videre til hovedindholdet

Modernisation of EU Copyright rules: yes, but…

Yesterday I wrote about EU making copyright rules fit for the digital age Commission takes first steps to broaden access to online content and outlines its vision to modernise EU copyright rules see EU copyright
See more comments  in danish EU-ophavsret til den digitale tidsalder

Today EBLIDA and IFLA comment on the European Commission’s Communication on modernising EU copyright rules. 


Modernisation of EU Copyright rules: yes, but…


EBLIDA, the European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, and IFLA, the International Federation of Library Associations and Institutions, welcome the Communication of the European Commission Towards a modern, more European copyright framework released 9 December 2015. 

European cultural diversity, education and research is of primary importance to Europe's creative economy and needs to be supported by an up to date copyright framework that will keep pace with technological evelopments and support increased cross-border access to library and archive content. Further to EBLIDA’s comment on the Digital Single Market Strategy  we support the EU Commission’s objectives of making EU copyright rules fit for the digital age and of building a modern and more European copyright framework.

VicePresident ANSIP’s aim to widen people's access to cultural content online and Commissioner Oettinger’s plan for further reform to make a copyright environment that is stimulating, fair, rewards investment in creativity andmakes it easier for Europeans to access and use content legally will take Europe in the right direction for the digital environment.

EBLIDA President Jukka Relander said,Because libraries and archives in Europe do not have uniform exceptions and limitations available to them in their member states, they cannot effectively share information across Europe’s borders. Citizens in the 28 EU member states have different and unequal access to information. 21st century libraries and archives need legal certainty to ensure that they can achieve their public service missions of providing free access to information to help build an innovative and inclusive society. EBLIDA agrees with the EU Commission that widening access to content across the EU is necessary and welcomes the opportunity to participate in consultations that consider exceptions to copyright rules for an innovative and inclusive society.”

IFLA President, Donna Scheeder added: “We welcome the Commission’s commitment to copyright exceptions and limitations related to knowledge, research and education being a key priority of the coming Digital Single Market.

That the Commission is considering new exceptions and limitations to permit text and data mining, remote consultation of library holdings and digital preservation demonstrates its understanding of the challenges libraries and archives face in the digital age.”

Both EBLIDA and IFLA note that there are critical issues for libraries that are not expressly included in the current communication. We will make sure that during this process to modernise EU copyright rules, the Commission also considers other issues that would benefit library and archive users, such as ensuring cross-border access by all citizens to information via libraries and archives, protecting statutory exceptions and limitations to copyright frombeing overridden and undermined by contractual clauses and introducing legislation to address the challenges of e-lending, to name but a few. We welcome the intention to ratify the Marrakesh Treaty 2013, but note that after two years there is still no proposed target date for achieving this.

Our organisations look forward to working closely with the Commission to ensure library issues are fully considered with the full participation of the European library community. 

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet