Gå videre til hovedindholdet

Skills for the future : 7-punkts plan for hvordan ruster vi fremtidens generationer til den nye digitale virkelighed

I dag kunne man i avisen læse at kun 26 procent af virksomheder, i følge en stor undersøgelse fra DI mener, at medarbejdere har de rette digitale kompetencer. Og det selv om tre ud af fire virksomheder peger på, at digitalisering i ’meget høj grad’, ’høj grad’ og ’nogen grad’ spiller en rolle for at skabe vækst og jobs.
Det er en udfordring for det danske samfund, hvis ikke fremtiden arbejdskraft udstyres med rette kompetencer for at kunne få plads på arbejdsmarkedet, men også for demokratiet hvis ikke borgerne generelt har kompetencerne til at kunne tage del.

Jeg mener bibliotekerne skal spille en aktiv rolle i at være med til at udstyre borgerne med de rette digitale kompetencer.
Det er også en af årsagerne til at jeg i dag deltager i en TDC konference, hvor de præsenterer: Skills for the future : 7-punkts plan for hvordan ruster vi fremtidens generationer til den nye digitale virkelighed.

De har nogle ambitiøse politiske, men ikke helt uproblematiske anbefalinger. F.eks. foreslår de "Digital dannelse" som nyt fag i folkeskolen. Det kan umiddelbart virke besnærende, men hvis vi gør det til ėt fag, så misser man at den digitale dannelse fremover er en forudsætning for al læring på samme vis som skrivning er i dag og det er heller ikke et selvstændigt fag.

Men måske det kan være et afsæt for en debat om hvordan man får fokus på digital dannelse i fremtidens uddannelse, for her er en stor udfordring for Danmark. I dag er i hvert fald både undervisningsminister og flere folketingsmedlemmer som deltager. Undervisningsministeren talte i øvrigt i mod digital dannelse som selvstændigt fag.
Ellen Trane Nørby som ikke mener Digital Dannelse mener skal være ét fag i folkeskolen

Sjovt nok er oplægget endnu ikke digitalt, men jeg har lige fået en fysisk udgave og skal nok dele når det kommer i digital udgave.

Kommentarer

  1. Hej Michel. Læsning er måske ikke et selvstændigt fag, men det er måske fordi det at læse ikke opfattes som et selvstændigt fagligt område, som kræver den opmærksomhed, man vil mene et fag som matematik kræver. Ikke desto mindre er det helt normalt, at børnene i skolerne får afsat tid til læsning i sig selv. Mht den digitale dannelse, så er vi som mennesker så langt efter den teknologiske udvikling, at det ville give god mening, at sætte det på som et selvstændigt fag på linje med Kristendomskundskab og historie, som er vigtige, omend underkendte fag i skolen. Vi skal i gang med at tale om digital dannelse på den rigtige måde og det er ikke ved bare at tale om det, men ved at gøre det. Derfor vil et decideret fag, der overordnet handler om digital dannelse, men som måske hellere skulle hedde digital formning eller håndværk eller -kundskab, være en særdeles god ide, tror jeg. Et sådan fag vil kunne gøres spændende og lærerigt, og børnene vil lære gennem kreative udfoldelser. Så at feje ideen om digital dannelse som fag af bordet, er en fejl, mener jeg. Det burde være et kundskabsfag mindst på linje med de nuværende kundskabsfag. mh Klaus Støvring, Biblo.dk

    SvarSlet

Send en kommentar

Populære opslag fra denne blog

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Der er brug for bibliotekerne som aldrig før også for Vanopslagh

Hen over sommeren har der været en del debat om biblioteket, som opstod i kølvandet på at formanden for Liberal Alliances Alex Vanopslagh i sin bog ’Vejen til ansvar’ forslår at lukke bibliotekerne. Debatten koger stadig og i dag tager vi en tur i et par radiokanaler, hvor Radio4 sætter emnet til debat kl. 9.00-10.00 og Paw Østergaard Jensen, formand for Danmarks Biblioteksforening spiller ud i Radio4 kl. 09.35 i en snak om, hvorfor det er der er behov for bibliotekerne som ingensinde før og det er da også landets mest besøgte kulturinstitution. P1 Debat forsætter Kl 12.15 -13.30 (denne er udsat til senere på ugen) hvor spørgsmålene igennem debatten bliver: ’Luk folkebibliotekerne? Kan og bør private erstatte dem? Vil det sætte viden, dannelse og lokalsamfund og sammenhængskraft over styr, hvis man lukker? Er bogen død? Er det bibliotekernes rolle at holde diverse arrangementer? Og er systemet indrettet rigtigt i kommunalt regi?’ Panelet er: Jens Kristian Lütken (V) KBH, Simon Fe