torsdag den 11. juni 2015

Hvad laver jeg på Folkemødet? #FMDK

Jeg er begejstret for ideen bag den folkelige politiske festival Folkemødet, som jeg har skrevet om
Folkemødet er demokratisk samtale
Selv i år hvor ekstremister som Gert Wielders fra Holland og fascisterne fra Grækenland Gyldent Daggry udfordre. Jeg har tidligere skrevet om det tankevækkende at dansk forening som Trykkefrihedsselskabet der officielt er sat i verden for at kæmpe for ytringsfrihed, vælger at invitere en ekstremist som Wilders, da hans politiske agenda er mere end svær at forene med ytringsfrihedsbudskabet. Mest kendt er det nok, at Wilders ved flere tilfælde har foreslået at forbyde Koranen, og der er vel ikke ligefrem foreneligt med trykkefrihed eller ytringsfrihed.

Personligt synes vil jeg vende dem ryggen, for den ret er indeholdt i vores måde at tænke demokrati på i Danmark, jeg anholder heller ikke deres ret til at ytre sig på Bornholm, jeg forstår blot ikke intentionen med at invitere antidemokratiske kræfter til at forsvarer demokrati? 

Dybest set er det også i det demokratiske lys, at jeg (og bibliotekerne iøvrigt) deltager i folkemødet. Jeg er her for at indgå i en demokratisk samtale med andre demokrater om hvordan vi bedst muligt udvikler demokratiet og folkestyret. Det gør vi ud fra forskellige politiske ståsteder og forskellige interesser, men fælles er at vi vil demokratiet. Jeg er her også som repræsentant for Danmarks Biblioteksforening, og vil indgå i samtalen for at styrke den demokratiske institution BIBLIOTEKET, som både danner, oplyser og udfordre borgerne i alle kommuner, som en del af deres hverdags kultur. Se mere på http://www.db.dk/FM15

I år skal jeg være med i forskellige debatter, både som demokrat og som direktør i en interesseorganisation. Det kræver at jeg holder en balance i de debatterne og ikke lader partipolitiske holdninger overskygge budskabet og den demokratiske udvikling. I år er der jo så iøvrigt det særkende ved folkemødet, at folketingspolitikerne udebliver fra Folkemødet, fordi de er hjemme og lave valgkamp i deres lokale valgkredse, hvor folk kan stemme på dem.

Se mere om politikernes fravær på min private  Folkemøde 15; som at arrangere sit eget bryllup med svigermor i stedet for sin udkårne #fmDK
I år skal jeg deltage som debattør i følgende debatter (og som medarrangør her ))

Clement Debat - Åbningsdebat i Bibzonen 

Statsbiblioteket.
11. juni, 15:00 - 16:30 J1 Bibzonen - Kæmpestranden. Debat. Demokrati
Kom og vær med til at skyde Folkemødet i gang i Bibzonen! Clement styrer debatten, når biblioteket som public service institution diskuteres. Hvilke områder skal, bør og må bibliotekerne favne? Hvad er perspektiverne og hvordan kan biblioteket styrke demokratiet?
Joy Mogensen, Borgmester Roskilde, Socialdomokratiet. Carl-Christian Ebbesen, Kulturborgmester København, Dansk Folkeparti. Michel Steen-Hansen, Direktør, Danmarks Biblioteksforening. Pernille Drost, Vicedirektør og Nationalbibliotekschef.
Grundtvigsk Forum.
11. juni, 16:30 - 17:00 B8 Grundtvigs og Mindretallenes Telt - Nordlandspladsen.Debat. Demokrati, Digitalisering
Den teknologiske udvikling sker med eksponentiel vækst. Det har gennem de sidste 50 år vist sig, at teknologiens formåen fordobles hver 18. måned. Vi sætter fokus på den teknologiske udfordring til demokrati og dannelse og udfordrer til nye svar på nye udfordringer.

Lokaldemokratiudvalget og Ung i Odsherred.
11. juni, 17:30 - 18:00 K10 Odsherred Kommune - Kirkepladsen. Debat. Demokrati, Uddannelse

Frække spørgsmål fra publikum læses op for Lokaldemokratiudvalgets formand Vagn Ytte og direktør i Danmarks Biblioteksforening Michel Steen-Hansen. Sofadialog om demokrati og dannelse.
Beskrivelse:
Det er publikum, der stiller spørgsmålene i den interaktive sofadialog mellem to store demokratiske næsehorn fra Danmarks biblioteksforening og Lokaldemokratiudvalget i Odsherred. Spørgsmålene bliver lagt i en stråhat, og så er det spændende, hvad de f.eks. ville svare på det her: Kan man blive en god demokrat, hvis man ikke læser bøger? Er demokratisk opdragelse indoktrinering? Hvorfor er der flest mænd på podierne på Folkemødet, når det er flest kvinder, der læser bøger og dermed må være klogere?


Statsbiblioteket.
13. juni, 13:00 - 14:00 J1 Bibzonen - Kæmpestranden. Samtale. Digitalisering, Demokrati
Kulturarv tilhører alle. Med ny teknologi kan vi nu dele og bruge kulturarven på nye måder, men hvad betyder det for biblioteker, museer og samfund? Hvad sker der når borgere skaber og udvikler kultur og kulturinstitutioners tilbud? Debatsamtale om muligheder og potentialer med kulturarven i centrum
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.
13. juni, 14:40 - 15:40 C25 Folkeoplysningens Telt (Dansk Folkeoplysnings Samråd) - Cirkuspladsen. Debat. Andet, Demokrati
Er biblioteker et sted, hvor dannelse skabes? Hvor demokratisk medborgerskab fordres? Øger biblioteker læselysten, og motiverer de til uddannelse? Hvis ja, har vi da råd til, de ikke er gratis? Vi dækker op til debat med prominente fagfolk og kulturpersonligheder fra begge sider grænsen.
Beskrivelse:
Anke Spoorendonk er dansktalende Justits-, Kultur-, og Europaminister i Slesvig-Holsten. Hun tilhører det danske mindretal, har gået på dansk skole i Sydslesvig, og på universitet i Danmark. Én af Ankes mærkesager er gratis tyske biblioteker, efter dansk model. Michel Steen Hansen, direktør for Danmarks Biblioteksforening og Morten Hesseldahl, Teaterchef for det Kongelige Teater, bidrager begge med markante meninger om emnet. Lotte Hviid Dhyrbye fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker sandsynliggør, hvordan biblioteker er med til at motivere til læsning og senere uddannelse, og dermed skaber årlig merværdi for samfundet. Direktør for Dansk Skoleforening i Sydslesvig Anders Molt Ipsen deltager via Skype med betragtninger om mindretallets videreuddannelse i Danmark, og slutteligt fremlægger Maria Lindorf fra Tænketanken DEA en analyse om, hvordan udenlandske studerende i Danmark netto giver overskud. Dannelse og uddannelse i grænselandet til debat.
Deltagere:
Anke Spoorendonk, Justits- Kultur- og Europaminister i Slesvig-Holsten, Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW). Morten Hesseldahl, Teaterchef, Det Kongelige Teater. Michel Steen-Hansen, Direktør, Danmarks Biblioteksforening. Lotte Hviid Dhyrbye, Leder, Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Anders Molt Ipsen, Direktør, Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Maria Lindorf, Sekretariatschef, Tænketanken DEA.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar