tirsdag den 16. juni 2015

BIBLIOTEKERNE I KRYDSFELTET MELLEM INDIVID OG FÆLLESSKAB #ksbib15

I dag star den på BIBLIOTEKERNE I KRYDSFELTET MELLEM INDIVID OG FÆLLESSKAB

Konferencen sætter fokus på bibliotekernes rolle for styrkelsen af fællesskab, relationer og social kapital. Bibliotekerne oplever en stigende interesse fra brugerne for at mødes i fysiske fællesskaber - og biblioteksrummet danner i højere og højere grad ramme om aktiviteter af alle slags. Hvordan kan bibliotekerne fortsat støtte den udvikling og samtidig være proaktiv i forhold til de muligheder for fællesskaber, som den digitale verden giver? Konferencen er også en anledning til ud fra dagens input at drøfte dine anbefalinger til en fremtidig biblioteksstrategi.

Som noget nyt kan du følge konferencen live fra kl. 10.00 ved at følge Kulturstyrelsen på Twitter (@Kulturstyrelsen). Husk at downloade app'en Periscope. Du kan også finde det via hashtagget #ksbib15
Det er Kulturstyrelsen der under den fælles overskrift ’Folkebibliotekerne i den digitale verden’ holder tre heldagskonferencer om fremtidens strategiske pejlemærker for folkebiblioteker. Konferencernes formål er, at igangsætte en debat- og udviklingsproces for fremtidens folkebiblioteker, hvor styrelsen sammen med bibliotekssektoren drøfter relevante temaer. Konferencens målgruppe er bibliotekschefer, biblioteksaktører og udviklingsfolk i bibliotekssektoren.

FOTO: kulturstyrelsen www.kulturstyrelsen.dk/
Jeg fik lov at være moderator på den første konference om Bibliotekernes rolle i den digitale verden’: Her blev de digitale trends rammesat og der blev set nærmere på bibliotekernes rolle i relation til digital adfærd og digital velfærd, du kan se programmet for den konferende her (pdf) og alle oplæg fra Bibliotekerne i den digitale verden her. Det synes jeg var en udbytterig dag, og jeg er spændt på hvordan vi får opsamlet alle intput og samlet i et strategisk oplæg. Men jeg er sikker på vi i Danmarks Biblioteksforening vil være en konstruktiv samarbejdspartner når det hele skal behandles politisk og føres ud i livet.

Se DB STRATEGI2020 og de
tre pejlemærker om Læring,
Digitalisering og Rummet
Hele Kulturstyrelsen og Kulturministeriet ligger nemlig i skøn forlængelse af vores arbejde mede Strategi2020, som sætter pejlemærker og indsatsområder op for os og alle vore medlemskommuner, og det er jo trods alt ude i den enkelte kommune man former sit lokale bibliotek og møder sine borgere.


Dagens konference om BBIBLIOTEKERNE I KRYDSFELTET MELLEM INDIVID OG FÆLLESSKAB kan du se programmet for her 

Programmet opdateres løbende. Følg på denne side.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar