onsdag den 17. juni 2015

Dannelse og uddannelse i grænselandet til debat #FMDK

Er biblioteker et sted, hvor dannelse skabes? og for hvem?
Hvor demokratisk medborgerskab fordres?
Øger biblioteker læselysten, og motiverer de til uddannelse?
Hvis ja, har vi da råd til, de ikke er gratis?
Anke Spoorendonk er dansktalende Justits-, Kultur-, og Europaminister i Slesvig-Holsten.  
Michel Steen Hansen, direktør for Danmarks Biblioteksforening og Morten Hesseldahl, Teaterchef for det Kongelige Teater og moderator 
Nina von Lachmann Steensen

Der var nogle af spørgsmålene da Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig havde dækket op til debat på folkemødet.

Anledningen var at den Slesvig Holstenske Justits-, Kultur-, og Europaminister  Anke Spoorendonk er ved at forberede delstatens første bibliotekslov. Ankes mærkesager er gratis tyske biblioteker, efter dansk model.

Hun lagde ud med at forsætte sine visioner og efterlyste erfaringer og goderåd fra den norslige side af grænsen, hvor vi har haft en bibliotekslov siden 1920. 

Så var der ellers lagt op til debat mellem deltagerne, hvor specielt  direktøren fra Det Kongelige Teaters Morten Hesseldahl noget smalle kultursyn kom i konflikt med mit mere folkelige kultursyn.

Det vidste vi nok godt, for vi har tidligere haft den diskussion om bibliotekerne også har en samfundsopgave at løse, ud over smal litteraturformidling. Det mener jeg, fordi det er en dennelsesinstiution og for mig hænger dannelse uløseligt sammen med demokrati, hvilket betyder man er forpligtet til at række ud og inddrage alle befolkningsgrupper med forskellige tilbud.

Se også Bibliotekerne kan løse samfundsproblemer hvor vi debatterer på Altinget og senere i TV2 news

Men se selv debatten, hvor Slesvig Holstenske Justits-, Kultur-, og Europaminister  Anke Spoorendonk lægger ud og ca. halvvejs inde udfolder Hesseldalh sin mening om dannelse og biblioteker, og til sidste giver jeg han svar på tiltale.


Deltagerne er:
Anke Spoorendonk er dansktalende Justits-, Kultur-, og Europaminister i Slesvig-Holsten.
Michel Steen Hansen, direktør for Danmarks Biblioteksforening og Morten Hesseldahl, Teaterchef for det Kongelige Teater, bidrager begge med markante meninger om emnet.
Lotte Hviid Dhyrbye fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker sandsynliggør, hvordan biblioteker er med til at motivere til læsning og senere uddannelse, og dermed skaber årlig merværdi for samfundet.
Direktør for Dansk Skoleforening i Sydslesvig Anders Molt Ipsen deltager via Skype med betragtninger om mindretallets videreuddannelse i Danmark, og slutteligt fremlægger Maria Lindorf fra Tænketanken DEA en analyse om, hvordan udenlandske studerende i Danmark netto giver overskud. 
Ingen kommentarer:

Send en kommentar