Gå videre til hovedindholdet

Dannelse og uddannelse i grænselandet til debat #FMDK

Er biblioteker et sted, hvor dannelse skabes? og for hvem?
Hvor demokratisk medborgerskab fordres?
Øger biblioteker læselysten, og motiverer de til uddannelse?
Hvis ja, har vi da råd til, de ikke er gratis?
Anke Spoorendonk er dansktalende Justits-, Kultur-, og Europaminister i Slesvig-Holsten.  
Michel Steen Hansen, direktør for Danmarks Biblioteksforening og Morten Hesseldahl, Teaterchef for det Kongelige Teater og moderator 
Nina von Lachmann Steensen

Der var nogle af spørgsmålene da Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig havde dækket op til debat på folkemødet.

Anledningen var at den Slesvig Holstenske Justits-, Kultur-, og Europaminister  Anke Spoorendonk er ved at forberede delstatens første bibliotekslov. Ankes mærkesager er gratis tyske biblioteker, efter dansk model.

Hun lagde ud med at forsætte sine visioner og efterlyste erfaringer og goderåd fra den norslige side af grænsen, hvor vi har haft en bibliotekslov siden 1920. 

Så var der ellers lagt op til debat mellem deltagerne, hvor specielt  direktøren fra Det Kongelige Teaters Morten Hesseldahl noget smalle kultursyn kom i konflikt med mit mere folkelige kultursyn.

Det vidste vi nok godt, for vi har tidligere haft den diskussion om bibliotekerne også har en samfundsopgave at løse, ud over smal litteraturformidling. Det mener jeg, fordi det er en dennelsesinstiution og for mig hænger dannelse uløseligt sammen med demokrati, hvilket betyder man er forpligtet til at række ud og inddrage alle befolkningsgrupper med forskellige tilbud.

Se også Bibliotekerne kan løse samfundsproblemer hvor vi debatterer på Altinget og senere i TV2 news

Men se selv debatten, hvor Slesvig Holstenske Justits-, Kultur-, og Europaminister  Anke Spoorendonk lægger ud og ca. halvvejs inde udfolder Hesseldalh sin mening om dannelse og biblioteker, og til sidste giver jeg han svar på tiltale.


Deltagerne er:
Anke Spoorendonk er dansktalende Justits-, Kultur-, og Europaminister i Slesvig-Holsten.
Michel Steen Hansen, direktør for Danmarks Biblioteksforening og Morten Hesseldahl, Teaterchef for det Kongelige Teater, bidrager begge med markante meninger om emnet.
Lotte Hviid Dhyrbye fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker sandsynliggør, hvordan biblioteker er med til at motivere til læsning og senere uddannelse, og dermed skaber årlig merværdi for samfundet.
Direktør for Dansk Skoleforening i Sydslesvig Anders Molt Ipsen deltager via Skype med betragtninger om mindretallets videreuddannelse i Danmark, og slutteligt fremlægger Maria Lindorf fra Tænketanken DEA en analyse om, hvordan udenlandske studerende i Danmark netto giver overskud. 
Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Hør, hvorfor børn, der vokser op med bøger, klarer sig bedre senere i livet

Kulturmagasinet  KRÆS - RADIO4   (kl. 14.00-15.00) skal i dag handle om hvorfor det er vigtigt at børn læser.  Ikke kun fordi det er fedt at læse gode historier, men fordi n y forskning bekræfter, at tilgængelige bøger i hjemmet hjælper børn til at læse mere, blive bedre læsere og bedre uddannet senere i livet. Og har børnene ikke adgang til bøger i hjemmet er det vigtigt at de får adgang via andre institutioner som biblioteker. Det budskab udfolder sig i en samtale mellem Ea Hoppe Blaabæk, post. doc KU, Michel Steen-Hansen direktør i Danmarks Biblioteksforening og værten "kulturjunkien" Maja Hald.   Hør det her  Det hele tager sit afsæt i Ea Hoppe Blaabæk ph.d.-afhandling om, hvordan forældre giver kulturel, social arv videre til deres børn. Den er også blevet fyldigt omtalt i Kristeligt Dagblad  I   Kristeligt Dagblad   artikel skriver det også at afhandlingen punkterer en, for avisen og tilsyneladende også forskeren, udbredt myte om bibliotekerne som kulturelle fyrtårne

Når folkeskoler og folkebiblioteker bruger hinanden

I sidste uge efterlyste jeg gode eksempler på samarbejder mellem Folkebiblioteker og Folkeskoler og det er strømmet ind. Tak for det.  Det er også startskuddet på  Danmarks Biblioteksforening temaside om Folkebibliotekerne og den nye folkeskolereform, som du kan se og bidrage til på db.dk/folkeskole Jeg har lavet et kort oplæg til det "Dialogmøder om den åbne skole" som undervisningsministeret afholder i dag og alle de eksempler jeg kommer med vil indgå i DB's tema. Til præsentationen har jeg også fået hjælp af Signe Jarvad Chef Københavns Biblioteker - Kultur Valby, som har arbejdet systematisk med de københavnske bibliotekers læringsindsat i forhold til folkeskolen.  Vores fokus vil være understøtteden undervisning  som det udtrykkes i den nye folkeskolereform. På længere sigt vil DB lavet et inspirationskatalog til alle landets biblioteker, skoler og kommuner om hvordan vi kan udnytte de forskellige kompetencer vi besidder til gavn for eleverne og vide

Regeringen vil bruge 130 millioner på at genoplive døde bymidter i 'donut-byer' - biblioteket er en oplagt hjertestarter

Regeringen lancerer i dag en forsøgsordning, hvor 10 byer i landet skal deles om 130 millioner kroner. De skal bruges på, at bymidterne skal genopfinde sig selv og få livet tilbage, forklarer indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad (S). - Jeg tror det er vigtigt at kigge på, hvilke andre ting man kan gøre for at gøre det attraktivt for folk at opholde sig i midtbyerne, siger han til DR . I den sammenhæng kan kultur og specielt biblioteker spille en afgørende rolle, hvis man skal modvirke den såkaldte DONUTEFFEKT. I Donut-byer er der befolkningsvækst i forstæderne, og folk i forstæderne tager ikke længere ind til byen for at handle, fordi de handler på nettet, i storcentre eller i de større byer, hvor de har arbejde. Denne effekt ses i de små og mellemstore byer, hvor man endnu ikke har fundet en løsning på problematikken. I sådanne byer kan kultur og kreativ udnyttelse af bymidten spille en særdeles vigtig rolle Det ligger i forlængelse af regeringsudspillet fra sidste år "Tætte