fredag den 8. juni 2012

ACTA er død, hvad kan lære af det?


 
Der er brug for en international aftale, som sikrer ophavsretten. Men det er afgørende, at de som allerede har fået ret til ideerne, ikke kommer i vejen for dem, der skal få ideerne


Sådan skrev Information forleden og det kan de have så evig ret i.


Jeg har tidligere skrevet en del om ACTA for at forsøge at bore ud, hvilken betydning det kunne få for ytringsfriheden. 
Europa-Parlamentets retsudvalg, industriudvalg, udvalg om borgerlige rettigheder og senest udviklingsudvalg har stemt imod en godkendelse af den omstridte handelsaftale. Alt tyder derfor på at Europaparlamentet ender med et  nej til ACTA i juni .
 Information skiver om det på lederplan og gør opmærksom på at vi bør lære af de fejl, der er blevet begået i processen. Specielt bør vi lære at hemmelige politiske forhandlinger og lukkede processer ikke er acceptable i det moderne demokrati.
"Problemet med krænkelser af ophavsretten på nettet, såvel som i den fysiske verden, er langtfra løst, og nye aftaler på europæisk og globalt plan er allerede under udformning.
Fra begyndelsen blev ACTA forhandlet i hemmelighed blandt en lille gruppe politikere og store rettighedshavere, helt uden om både FN og repræsentanter fra techbranchen.
Lukkethed gjorde det umuligt at debattere aftalens konsekvenser på et oplyst grundlag – og både tilhængere og modstandere har derfor tyet til overdrevne eksempler og skrækvisioner, der ikke har haft hold i virkeligheden. Debatten for eller imod ACTA blev så polariseret, at saglige argumenter og forbehold druknede.
Altafgørende for et fremtidigt forhandlings-forløb er det derfor at anerkende, at spørgsmålet om ophavsrettigheder på vores allesammens internet ikke blot er en kamp mellem de ’gode’ rettighedshavere og de ’onde’ piratkopister. Processen skal være åben og inddrage både politikere, rettighedshavere, interesseorganisationer og internetaktivister."
Jeg håber på at ACTA er lagt i graven og håber vi i åbenhed kan få gang i en debat om hvordan vi angriber udfordringerne. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar