Gå videre til hovedindholdet

Folkebiblioteket er en utopi, som er blevet virkeliggjort


Information har i dag en meget interessant artikel om begrebet UTOPI, hvor folkebiblioteket bliver skildret som en virkeliggjort utopi. Det er et interview med den amerikanske sociolog Erik Olin Wright, som egentlig handler om ideologi, han bruger biblioteket som eksemplet.

Artiklen er skrevet af SEBASTIAN GJERDING, der i en samtale med Erik Olin Wright, slår fast at "virkeliggjorte utopier eksisterer overalt omkring os. Et folkebibliotek er en fundamental anti-kapitalistisk institution, der forsyner folk med viden og bøger uden for markedet. Bøger bliver fordelt til mennesker efter behov og ikke købekraft. De rationeres ikke ud fra, hvem der kan betale mest, men hvem der er mest villig til at vente på, at bogen kommer hjem. Professoren og fabriksarbejderens tid er lige meget værd:

»At fordele ting efter behov er en radikalt venstreorienteret ide. Offentlige biblioteker indbefatter et princip om lighed, som konstant bliver afvist inden for kapitalismen. Så offentlige biblioteker er en virkeliggjort utopi,« forklarer Erik Olin Wright, professor på University of Wisconsin.

Information møder ham til et interview på Studenterhuset i København, hvor han senere på aftenen skal præsentere sine ideer om, hvordan det kan lade sig gøre at udfordre det kapitalistiske system med udgangspunkt i de virkeliggjorte utopier.

Folkebiblioteker bruger vi hele tiden og reflekterer dermed ikke over dem som virkeliggjorte utopier. Men det er blandt andet dér, nøglen til, hvordan samfundet kan transformeres fra kapitalisme til et mere socialt retfærdigt system, ligger.

Erik Olin Wright insisterer på at bruge ordet utopia på trods af, at det i sin traditionelle forståelse betyder, at der er tale om visioner, som ikke kan virkeliggøres. Han gør det i bevidstheden om, at ordet oftest i politiske sammenhænge bruges til at skyde forslag ned som urealistiske og dermed ligegyldige.

Han bevæger sig fra blot at tale om ’utopier’ til at tale om ’virkelige utopier’ ikke bare som en provokation, men for at tvinge os til at reflektere over, at utopierne findes i nutiden, med alt hvad det indebærer af modsætninger og problemer. Modsætninger, som det handler om at finde måder at komme udover for at realisere det utopiske potentiale yderligere.

»Det er pr. definition ikke muligt til fulde at realisere utopiske idealer. Men det er muligt at kæmpe for at bevæge sig hen mod dem. Både ved at bruge de utopiske idealer som grundlag for at kritisere eksisterende institutioner, men også til at søge måder, hvorpå man kan transformere institutionerne i praksis,« siger han.

»En real utopian er en, som holder fast ved sine idealer og ikke forkaster dem, bare fordi det bliver svært. Men samtidig holder fast ved behovet for en pragmatisk og seriøs forpligtelse til at finde ud af, hvordan institutioner virker«."

 
Men artiklen handler som sagt ikke om biblioteker, men bruger blot folkebiblioteket som eksemplet på den virkeliggjorte utopi....du kan læse hele artiklen på http://www.information.dk/302441

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Hør, hvorfor børn, der vokser op med bøger, klarer sig bedre senere i livet

Kulturmagasinet  KRÆS - RADIO4   (kl. 14.00-15.00) skal i dag handle om hvorfor det er vigtigt at børn læser.  Ikke kun fordi det er fedt at læse gode historier, men fordi n y forskning bekræfter, at tilgængelige bøger i hjemmet hjælper børn til at læse mere, blive bedre læsere og bedre uddannet senere i livet. Og har børnene ikke adgang til bøger i hjemmet er det vigtigt at de får adgang via andre institutioner som biblioteker. Det budskab udfolder sig i en samtale mellem Ea Hoppe Blaabæk, post. doc KU, Michel Steen-Hansen direktør i Danmarks Biblioteksforening og værten "kulturjunkien" Maja Hald.   Hør det her  Det hele tager sit afsæt i Ea Hoppe Blaabæk ph.d.-afhandling om, hvordan forældre giver kulturel, social arv videre til deres børn. Den er også blevet fyldigt omtalt i Kristeligt Dagblad  I   Kristeligt Dagblad   artikel skriver det også at afhandlingen punkterer en, for avisen og tilsyneladende også forskeren, udbredt myte om bibliotekerne som kulturelle fyrtårne

Når folkeskoler og folkebiblioteker bruger hinanden

I sidste uge efterlyste jeg gode eksempler på samarbejder mellem Folkebiblioteker og Folkeskoler og det er strømmet ind. Tak for det.  Det er også startskuddet på  Danmarks Biblioteksforening temaside om Folkebibliotekerne og den nye folkeskolereform, som du kan se og bidrage til på db.dk/folkeskole Jeg har lavet et kort oplæg til det "Dialogmøder om den åbne skole" som undervisningsministeret afholder i dag og alle de eksempler jeg kommer med vil indgå i DB's tema. Til præsentationen har jeg også fået hjælp af Signe Jarvad Chef Københavns Biblioteker - Kultur Valby, som har arbejdet systematisk med de københavnske bibliotekers læringsindsat i forhold til folkeskolen.  Vores fokus vil være understøtteden undervisning  som det udtrykkes i den nye folkeskolereform. På længere sigt vil DB lavet et inspirationskatalog til alle landets biblioteker, skoler og kommuner om hvordan vi kan udnytte de forskellige kompetencer vi besidder til gavn for eleverne og vide

Regeringen vil bruge 130 millioner på at genoplive døde bymidter i 'donut-byer' - biblioteket er en oplagt hjertestarter

Regeringen lancerer i dag en forsøgsordning, hvor 10 byer i landet skal deles om 130 millioner kroner. De skal bruges på, at bymidterne skal genopfinde sig selv og få livet tilbage, forklarer indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad (S). - Jeg tror det er vigtigt at kigge på, hvilke andre ting man kan gøre for at gøre det attraktivt for folk at opholde sig i midtbyerne, siger han til DR . I den sammenhæng kan kultur og specielt biblioteker spille en afgørende rolle, hvis man skal modvirke den såkaldte DONUTEFFEKT. I Donut-byer er der befolkningsvækst i forstæderne, og folk i forstæderne tager ikke længere ind til byen for at handle, fordi de handler på nettet, i storcentre eller i de større byer, hvor de har arbejde. Denne effekt ses i de små og mellemstore byer, hvor man endnu ikke har fundet en løsning på problematikken. I sådanne byer kan kultur og kreativ udnyttelse af bymidten spille en særdeles vigtig rolle Det ligger i forlængelse af regeringsudspillet fra sidste år "Tætte