lørdag den 2. juni 2012

Folkebiblioteket er en utopi, som er blevet virkeliggjort


Information har i dag en meget interessant artikel om begrebet UTOPI, hvor folkebiblioteket bliver skildret som en virkeliggjort utopi. Det er et interview med den amerikanske sociolog Erik Olin Wright, som egentlig handler om ideologi, han bruger biblioteket som eksemplet.

Artiklen er skrevet af SEBASTIAN GJERDING, der i en samtale med Erik Olin Wright, slår fast at "virkeliggjorte utopier eksisterer overalt omkring os. Et folkebibliotek er en fundamental anti-kapitalistisk institution, der forsyner folk med viden og bøger uden for markedet. Bøger bliver fordelt til mennesker efter behov og ikke købekraft. De rationeres ikke ud fra, hvem der kan betale mest, men hvem der er mest villig til at vente på, at bogen kommer hjem. Professoren og fabriksarbejderens tid er lige meget værd:

»At fordele ting efter behov er en radikalt venstreorienteret ide. Offentlige biblioteker indbefatter et princip om lighed, som konstant bliver afvist inden for kapitalismen. Så offentlige biblioteker er en virkeliggjort utopi,« forklarer Erik Olin Wright, professor på University of Wisconsin.

Information møder ham til et interview på Studenterhuset i København, hvor han senere på aftenen skal præsentere sine ideer om, hvordan det kan lade sig gøre at udfordre det kapitalistiske system med udgangspunkt i de virkeliggjorte utopier.

Folkebiblioteker bruger vi hele tiden og reflekterer dermed ikke over dem som virkeliggjorte utopier. Men det er blandt andet dér, nøglen til, hvordan samfundet kan transformeres fra kapitalisme til et mere socialt retfærdigt system, ligger.

Erik Olin Wright insisterer på at bruge ordet utopia på trods af, at det i sin traditionelle forståelse betyder, at der er tale om visioner, som ikke kan virkeliggøres. Han gør det i bevidstheden om, at ordet oftest i politiske sammenhænge bruges til at skyde forslag ned som urealistiske og dermed ligegyldige.

Han bevæger sig fra blot at tale om ’utopier’ til at tale om ’virkelige utopier’ ikke bare som en provokation, men for at tvinge os til at reflektere over, at utopierne findes i nutiden, med alt hvad det indebærer af modsætninger og problemer. Modsætninger, som det handler om at finde måder at komme udover for at realisere det utopiske potentiale yderligere.

»Det er pr. definition ikke muligt til fulde at realisere utopiske idealer. Men det er muligt at kæmpe for at bevæge sig hen mod dem. Både ved at bruge de utopiske idealer som grundlag for at kritisere eksisterende institutioner, men også til at søge måder, hvorpå man kan transformere institutionerne i praksis,« siger han.

»En real utopian er en, som holder fast ved sine idealer og ikke forkaster dem, bare fordi det bliver svært. Men samtidig holder fast ved behovet for en pragmatisk og seriøs forpligtelse til at finde ud af, hvordan institutioner virker«."

 
Men artiklen handler som sagt ikke om biblioteker, men bruger blot folkebiblioteket som eksemplet på den virkeliggjorte utopi....du kan læse hele artiklen på http://www.information.dk/302441

Ingen kommentarer:

Send en kommentar