Gå videre til hovedindholdet

Tænketanken Fremtidens Biblioteker i mediemøllen

Vi har stiftet en TÆNKETANK FOR FREMTIDENS BIBLIOTEKER 

Det er ikke gået stille af, at vi har taget sådan et initiativ, for vi har ramt lige ned i en debat om fremtidens digitale medier og hvordan borgerne skal få adgang til dem via bibliotekerne.
Medierne har taget godt imod lancereingen af Tænketanken.

Hør f.eks. indslag fra Radio 24syv
Klik her


Danmarks Radio bragte nyheden på mange platforme f.eks. i update 

» Klik på billedet for at se et kort indslag om Tænketanken fra DR Update den 19. juni 2012
» Se artikel om Tænketanken bragt i Kristeligt Dagblad den 19. juni 2012 

Det hele startede egentlig med en artikel i Kristelig Dagblad om at vi var i gang med at opbygge sådan en tænketank. Den artikel byggede på en artikel som vi havde bragt i Danmarks Biblioteker.

Denne lille artikel startede mediemøllen, hvor vi kom vidt omkring med budskabet om at biblioteket er en grundpille i demokratiet og med til at styrke videnssamfundet, men der er store udfordringer både digitale forretningsmodeller og med at skabe rum til alle de brogere der strømmer til.

For mig viser en så stor medieinteresse at vi har ramt rigtigt med at igangsætte denne Tænketank. Der har da også efterfølgende været rigtig mange tilkendegivelser over for mig og for Danmarks Biblioteksforening om at det var et godt initiativ.F.eks. skrev vores kulturminister Uffe Elbæk skriver om vores Tænketank den 24 juni i Politiken.

"Der er simpelthen ikke er tid til at sidde og vente på, at andre kommer med løsningerne på ens problemer.

Det har bibliotekerne forstået. Derfor er Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Forskningsbiblioteksforening, Kommunernes skolebiblioteksforening og Bibliotekschefforeningen gået sammen om initiativet 'Tænketank om Fremtidens Biblioteker'.

Et initiativ, som fortjener stor ros, fordi det signalerer en pragmatisk måde at gå til områdets udfordringer på."DR P1 

"Bibliotekerne har længe famlet sig frem i den digitale tidsalder, og for nylig fik deres nye gratis musiktjeneste kritik for ikke at give nok penge til kunstnerne. Nu skal en ny tænketank finde ud af, hvad bibliotekerne skal satse på i fremtiden. "
Tænketanken i medierne
» DR Update
» DR P1 morgen
» Radio 24syv
» dr.dk
» Kristeligt Dagblad
» Politiken
Udsendte nyhedsbreve
Det strømmer også til med ansøgninger til den stilling vi har slået op.
Søg den eller del, hvis du kender den rigtige til en sådan stilling.

Tænketankleder søges

Skarp tænker med flair for projekter og fundraising søges som leder af tænketank m.m.
Læs mere

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet