Gå videre til hovedindholdet

Mickey Mouse kæmper for ikke at blive fanget i nettet. Men den slags patenter og copyright, bremser verden.


JON LUND skrev den 18. januar et meget meget tankerigt indlæg i Politiken om hvordan patenter kan virke hæmmende for udviklingen.

Han skriver (og jeg har så kopieret hele artiklen, hvilket vel må leve op til hans pointe):
Disney og Google er i totterne på hinanden i disse dage. Kampen handler på overfladen om et amerikansk lovforslag, der skal forhindre piratvirksomhed på nettet. Men bagved ligger et langt større opgør om ideernes frie bevægelighed og muligheden for at tjene penge på dem.
Disney, Hollywood og musikindustrien står på retten til selv at høste frugten af deres kreative anstrengelser, mens Google, Facebook og resten af Silicon Valley kæmper for at bevare et frit net, hvor konkurrence og innovation blomstrer.
Men det er meget mere end Anders And og gode søgemaskiner, der er på spil. Der er i hvert fald tre gode grunde til, at emnet – igen – er poppet op.

1. Patent er monopol

Det er verdens bedste brændstof – penge – der får rettighedsdiskussionen til at leve. Påberåb dig et patent eller din ophavsret, og du får i praksis tildelt et tidsbegrænset monopol. Så kan du sætte prisen højt uden at behøve at være alt for nidkær med kvaliteten – for kunderne har jo ikke andre steder at gå hen.
Den slags beskyttelse er store etablerede selskaber vilde med. Den gør det muligt i ro og mag at få dækket alle opfindelsesomkostningerne og giver samtidig en god sjat penge oveni.
De små konkurrenter, der gerne vil frem, er mindre glade. Og kunderne får dårlige produkter til en alt for høj pris. Sådan har det altid været, og selv om systemet har klare svagheder, plejer de store at vinde, men nu er de under pres.

2. Udviklingen går alt for hurtigt

I gamle dage kunne man nok leve med, at udviklingen af nye opfindelser ofte blev lagt på is i patentperioden. Alting gik langsommere dengang, og selv om for eksempel James Watt, opfinderen af dampmaskinen, med sit patent nok fik udsat den industrielle revolution i 20-30 år, var det formentlig kun en enkelt eller to større produktinnovationer, han blokerede for.
Det er anderledes i dag, hvor udviklingen – hvis ellers den får lov til det – er meget hurtigere. På it-området for eksempel drøner produktudviklingen af sted langs eksponentielt stigende kurver, og produkter med elektronisk indmad – fra fjernsyn over biler til vaskemaskiner – der er 10 år gamle, er dybt forældede. Ophavsret og patenter er her en spændetrøje, der formelig skriger på at blive løsnet.

3. Opfinderen er død

Opfinderen med stort O, der efter års ensomt slid i værkstedet frembringer sin nyskabelse, har alle dage været en illusion. Langt de fleste opfindelser skabes med kraftig inspiration fra andre. James Watt opfandt ikke dampmaskinen ud af ingenting. Hans opfindelse bestod i at tilføje et separat dampkammer til en ældre model, han var ved at reparere – ligesom brødrene Wright ikke selv opfandt flyvemaskinen, Ford ikke bilen og Kirk Christiansen ikke legoklodsen.
I dag er situationen helt ukontrollabel. Med næsten 7 milliarder mennesker på kloden, en uddannelsesgrad som aldrig før og et internet, hvor alle er forbundet med alle, er inspirationsgraden massiv. Alt, hvad vi tænker, skriver, siger og gør, er allerede 99 procent kendt stof. Det gør ikke bare ophavsret og patentsystemer uretfærdige. Det gør dem til en hæmsko i den naturlige sociale udviklingsproces.

Hellig kopiering

De tre spændinger lægger tilsammen et grundlæggende pres på patent- og ophavsretsreglerne verden over. Hver dag byder på nye stresssymptomer. Tag et billede af Den Lille Havfrue og offentliggør det, og billedhuggerens efterladte familie kommer efter dig med erstatningskrav. Mickey Mouse er Disneys ejendom, og ve den, der copy-paster musens kontrafej uden at have fået lov. Musiksampling og remix er stort set forbudt. Programmer, der vil gøre brug af dobbeltklik, skal have særlig tilladelse. Afgrøder, der er fremelsket af bønder gennem tusinder af år, gøres til privat ejendom. Og livsvigtig medicin priser sig selv ud af de fattige lande for at holde profitten i det rige Vesten.
Et af de mere kuriøse udslag af hele denne ubalance finder du i Sverige, hvor myndighederne i forrige uge officielt godkendte 'kopimisterne' som trossamfund. Information er hellig, siger de, og copy-paste er det nye sakramente. I det hele taget er svenskerne langt fremme på området og råder blandt andet også over Piratpartiet, der er valgt i EU-parlamentet på et program om særlig fri fildeling. Ligesom det tyske Piratparti i efteråret nåede 9 procent af stemmerne ved valget til delstatsparlamentet i Berlin.
Selv om det lyder af drengestreger og anarkisme, har piratpolitikerne faktisk flere tankevækkende forslag. Fra den svenske fløj lyder det for eksempel sådan: Afskaf patenter på medicin, og lad i stedet staten betale medicinalfirmaerne direkte med skattekroner. Det er en rigtig god forretning, for kopimedicin er typisk 70 procent billigere end den ægte vare, mens medicinalfirmaerne 'kun' bruger omkring 15 procent på forskning og udvikling.
Når patentsovepuden er væk, vil der også her blive sat endnu mere pres på medicinalfirmaerne for at opfinde nyt, lyder argumentet. Og så har forslaget endda en behagelig bivirkning: at folk i den tredje verden også får råd til at blive raske.

EU-kommissionen på vagt

Den svenske løsning er ganske givet ikke særlig ligetil, men problemfeltet er også komplekst. For eksempel er det ikke kun Google & Co., der ikke kan lide den nye amerikanske antipiratlov.
Også EU-kommissionen står på bagbenene. Den ser nemlig i forslaget en selvbestaltet amerikansk politimand med ret til at lukke også europæiske sites efter forgodtbefindende. Det er bare en anden historie.


Kommentarer

  1. Fin artikel -
    Den samme bremse kunne man sige om bibliotekernes databaser - der også lukker resten af "søg og find" verden ude.

    SvarSlet

Send en kommentar

Populære indlæg fra denne blog

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet