Gå videre til hovedindholdet

eReolen og forfatterafgiften

Berlingske havde den 6. januar en lidt pudsig artikel om bibliotekernes nye successatsning eReolen under  overskriften En risikabel succes
Artiklen beskriver meget godt hvordan biblioteker og forlag er gået sammen om eReolen dk, som tilbyder gratis lån af e-bøger på nettet til alle borgere i landet. Men det kan godt blive en dyr fornøjelse.

Trykte biblioteksbøger afregnes pr. indkøbt eksemplar til forlag og kunstnere, uanset om bogen udlånes eller ej. E-bøgerne afregner pr. udlån, uanset antallet af titler, der står i eReolen.
Biblioteksafgiften, som er en kunststøtte til forfatterne, illustratorerne og oversætterne og deres arvinger , beregnes også efter antal eksemplarer, uanset udlån.

Til sidst i artiklen fokuserer de  på at det kan være en økonomisk udfordring for bibliotekerne med den nye service. Men her overrasker de, for fokus er ikke på at det i eReolens model koster bibliotekerne 18,50 kr. hver gang en borger "låner" en e-bog, istedet mener Berlingske at 
"En massiv omlægning til e-bøger giver en økonomisk udfordring for bibliotekerne, som vil tabe den indtægt, de får gennem gebyrer på for sent afleveret materiale." Det synes jeg vi skal sige er et overgangs problem, da den eneste årsag til bibliotekerne tager afgift for forsent afleverede materialer er for at få lånerne til at aflevere til tiden. (det kan så godt være indtægten af politikerne er indregnet i bibliotekernes budget, men....)

Politikens kronik den 20. december 2011, har så en helt anden tilgang til den økonomiske udfordring for bibliotekerne hvor Jan Kjær, tegner, forfatter og formand for Danske Tegneserieskabere. skriver
Forfattere kan tømme bibliotekernes pengekasser
Han mener at en ny e-bogsaftale som er indgået mellem to forfatterforeninger og forlag giver forfatterne mulighed for at tømme bibliotekernes pengekasser ved at låne deres egne e-bøger. Han kritiserer de aftaler, der er indgået mellem Gyldendal og de to forfatterforeninger og mener at de ikke er bindende, men blot vejledende.
Han mener at man bør oprette en separat statslig e-bogsafgift, der ikke er styk baseret som den nuværende aftale, og som ikke går til forlagene, men i stedet går som kulturstøtte til forfatterne nøjagtig som biblioteksafgiften på papirbøger, men læs selv hans interessante overvejelser http://politiken.dk/debat/kroniker/ECE1484653/forfattere-kan-toemme-bibliotekernes-pengekasser/

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Bogen og litteraturens vilkår 2022 - hvordan gik det med læsning, bogsalg og biblioteker?

Bogpanelets årsrapport for 2022 udkommer i dag. Rapporten viser, at e-bøger og lydbøger er i vækst, uanset om man ser på produktion, distribution eller forbrug. Den digitale udvikling fortsætter ufortrødent. Fra 2020 til 2021 er forlagenes omsætning fra salg af netlydbøger og e-bøger steget med henholdsvis 34,6 % og 14,7 %. Udlån af e-bøger og lydbøger er steget med henholdsvis 279 % og 241 % fra 2012-2021. FOLKEBIBLIOTEKER I forhold til folkebibliotekerne er der følgende HOVEDPOINTER i rapporten • På to år (2019-2021) er der sket en stigning på næsten 60 % i udlån af netlydbøger og 45 % i udlån af e-bøger, imens de fysiske udlån er faldet med næsten 38 %. Samlet set er dansker nes udlån (af både digitale og fysiske bøger) i de to år faldet med ca. 23 % (fra ca. 30 mio. til 24 mio. udlån). • Netlydbogen ser ud til at have etableret sin øget popularitet fra nedlukningerne (både marts 2020, vinteren 2020 og vinteren 2021), som kan ses det fortsatte højere udlånstal. • Børnebogsserierne n