søndag den 8. januar 2012

Borgernes indgang til samfundet er på biblioteket


En ny undersøgelse viser, at 2/3 af landets biblioteker nu udfører borgerserviceopgaver på forskellige niveauer, hvilket er tæt på en fordobling i løbet af de seneste to år.

Undersøgelsen som er udført af Danmarks Biblioteksforening, Bibliotekschefforeningen og Konsulentfirmaet Knudsen Syd, er en opfølgning på en lignende undersøgelse fra 2009, hvor under af halvdelen af landets kommuner meddelte, at de havde inddraget bibliotekerne i løsningen af borgerserviceopgaver. Siden da er det gået rigtig stærkt med at få etableret endnu mere samarbejde mellem biblioteker og borgerservice.
Stadig flere kommuner har således fået øjnene op for det potentiale der ligger i at udnytte de mange videnskompetencer, som befinder sig på biblioteket. I flere end 60 kommuner benyttes biblioteket derfor nu også som indgangen til det offentlige som udvidede borgerservicecentre, hvor bibliotekerne både udsteder kørekort, hjælper folk med digital service og laver kurser i IT læring.
Læs mere om undersøgelserne på http://db.dk/borgerservice og se det interaktive kort


Forklaring til Danmarkskortet
Model 1: Den spæde start
Mindre vidtgående initiativer og samarbejder. F.eks. mindre kommunale it-løsninger, som ikke ses af borgeren, eller mindre undervisningsforløb i borger.dk og andre digitale borgerrettede aktiviteter.

Model 2: Vi flytter sammen
Borgerserviceopgaver udføres af bogerservicemedarbejdere i bibliotekerne. Der er tale
om lokalefællesskab

Model 3: Vi arbejder sammen
Udvalgte opgaver lægges over i biblioteket og udføres af biblioteksmedarbejdere. Der er forskel i antal og type af opgaver, der udføres af biblioteket, og forskelle i opblødningen af faggrænser i opgaveløsningen. Der foregår tilrettelagt videndeling.

Model 4: Vi er borgernes fælles indgang til kommunen
Borgerserviceopgaver udføres i et udvidet lokalefællesskab og i et partnerskab med andre end kultur- og biblioteksmedarbejdere. F.eks. med medarbejdere med socialt orienterede funktioner: Sundhedscenter, nærpoliti, SSP og jobservice eller f.eks. turistbureaufunktioner og kulturhusfunktioner.  

Model 5: Intet samarbejde


Bibliotekerne kvalificerer borgerne til Det Digitale Danmark
Specielt i forhold til det med IT- læring spiller bibliotekerne en stadig større rolle, især for de, der ikke har så nemt ved at bruge de digitale løsninger. I 2010 blev der f.eks. holdt 1.712 ”Lær mere om it-kurser” på bibliotekerne, herunder f.eks. introduktioner til NemID.
Og behovet for flere kurser er voksende, især med tanke på at al kommunikation med det offentlige i 2015 skal ske digitalt. Her har en stor gruppe borgere fortsat behov for kurser for at blive klar til Det Digitale Danmarks udfordringer og muligheder. Især en stor gruppe af ældre vil med fordel kunne benytte bibliotekernes IT-kurser, ligesom biblioteket i endnu højere grad vil kunne være borgerne behjælpelige i løsningen af forskellige borgerserviceopgaver.
Se http://db.dk/vejen-frem-for-det-digitale-danmark

Det er utroligt vigtigt
, at man investerer i bibliotekerne og inddrager dem i de strategiske løsninger hvis den store vision om Det Digitale Danmarks skal lykkedes. I Danmarks Biblioteksforening tror vi, at der kan skabes bedre service for borgerne ved at udbygge dette samarbejde om borgerservice og Det Digitale Danmark meget mere.
Bibliotekerne skal bruges meget mere strategisk i udviklingen af borgerserviceydelserne og som borgernes indgang til samfundet, uanset om det gælder oplysninger via kommunernes hjemmesider og borger.dk, eller mere traditionelle borgerserviceydelser som flytning, fornyelse af kørekort eller at få indskrevet sit barn i skole eller daginstitution eller andre digitaliserede velfærdsydelser. Alt sammen til glæde og gavn for borgerne.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar