Gå videre til hovedindholdet

Fantastisk levende fortælling - American Library Association Annual Conference 2 #ALA11

Jeg fortalte i sidste blogindlæg, at jeg skulle opleve den amerikanske forfatter, blogger, foredragsholder og youtube projektmager Dan Savage. Han har lavet et projekt som biblioteker og andre informationsvirksomheder bør dykke ned i, fordi det viser hvordan man kan bruge de sociale medier til at nå nye målgrupper og få hvordan det med enkle midler kan lykkedes at få mange mennesker til at bidrage med indhold.

Dan Savage fortalte med stor indlevelse om sit og sin mands (som han sagde "i Canada er det min mand, men i USA er det min kæreste indtil loven måske ændres) projekt It Gets Better.

Et projekt han har skabt for at forhindre selvmord blandt unge homoseksuelle. Der lå både personlige oplevelser bag, egen seksuel preference, men specielt havde en historie om en ung homoseksuel der havde begået selvmord pga. mangelende forståelse fra omgivelserne indtryk. Projektet går i alt sin enkelthed ud på at formidle voksnes gode erfaringer med at være en seksuel minoritet gennem youtube videoer http://www.itgetsbetter.org/

Det var en så rørende historie om hvordan unge med homoseksuel orientering moppes og ikke har mulighed for at få information om, at der er andre der har det lige som dem eller som faktisk har fået et rigtig godt liv med deres seksualitet selvom det måske også har mødt modstand i deres liv. Den manglende information kan måske være svær for en dansker at forholde sig til, men i USA er det ikke ualmindeligt, at man på grundskoler og ungdomsuddannelser ikke har nogle bøger eller informationsmaterialer om det at være homoseksuel, ligesom man ikke undervises i sådanne emner, ihvert fald synes Dan det var påfaldende at han aldrig var inviteret til at tale på en gymnasial uddannelse, når han havde holdt hundredevis af foredrag for unge andre steder bl.a. på universiteterne.

Hans pointe er at vi ved at give information og fortælle at ikke allle er ens kan give folk muligheder i livet de ellers ikke troede de havde. Se selv nogle af de over 5000 videoer projektet indeholder. F.eks. også om den forståelse det har skabt mellem børn og forældre. Forældre som ellers har været tæt på at udstøde deres børn af familien.

Det handler om hvad adgangen til information kan gøre for mennesker og for det at kunne leve sit liv. Men så enkle midler som youtube og et kamera kan man sprede informationer og skabe et bedre liv ...IT GETS BETTER

Kommentarer

Populære opslag fra denne blog

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Der er brug for bibliotekerne som aldrig før også for Vanopslagh

Hen over sommeren har der været en del debat om biblioteket, som opstod i kølvandet på at formanden for Liberal Alliances Alex Vanopslagh i sin bog ’Vejen til ansvar’ forslår at lukke bibliotekerne. Debatten koger stadig og i dag tager vi en tur i et par radiokanaler, hvor Radio4 sætter emnet til debat kl. 9.00-10.00 og Paw Østergaard Jensen, formand for Danmarks Biblioteksforening spiller ud i Radio4 kl. 09.35 i en snak om, hvorfor det er der er behov for bibliotekerne som ingensinde før og det er da også landets mest besøgte kulturinstitution. P1 Debat forsætter Kl 12.15 -13.30 (denne er udsat til senere på ugen) hvor spørgsmålene igennem debatten bliver: ’Luk folkebibliotekerne? Kan og bør private erstatte dem? Vil det sætte viden, dannelse og lokalsamfund og sammenhængskraft over styr, hvis man lukker? Er bogen død? Er det bibliotekernes rolle at holde diverse arrangementer? Og er systemet indrettet rigtigt i kommunalt regi?’ Panelet er: Jens Kristian Lütken (V) KBH, Simon Fe