mandag den 27. juni 2011

Copyright is a permant challange for libraries 8 #ALA11

Jeg var spændt på at opleve workshop om copyright I Europe og opleve diskussionen I et amerikansk perspektiv på American Library Association 2011 Annual Conference i New Orleans

Desværre bragte diskussionen ikke noget nyt frem andet end den grundlæggende konklusion.

Copyright is a permanent Challenge for libraries

Will keep on keeping on, som Bob Dylan synger.

Oplægget var:

Copyright in Europe and Its Impact
A panel of renowned experts address the differences in American and European Copyright, the challenges of Copyright for e-materials, the essential facts American librarians should know of the European Copyright and European/American Copyright in the context of interlibrary loan.
Speakers: Olaf Eigenbrodt, University of Hamburg, Germany; Kevin Smith, Duke University; Dr. Harald Müller, Max Planck Institute, Germany

Harald Müller fortalte om status på copyrightområdet I EU. Alle undtagen Storbritannien og Irland har ”exceptention larws term of protection” men ellers er ophavsretten næsten harmoniseret i EU altså det med at et værks copyright udløber 70 års efter en forfatters død. (og så har vi i de nordiske lande det særlige, at vi har aftale licenser, men det fortalte han så ikke om)

Han havde en spændende udlægning af den debat som netop nu er i EU og at forlænge copyrighten på musik til 95 år, som jeg virkelig ikke håber bliver gennemført.

Harald Müller udtrykte det på denne måde ”Der er forslag om at forlænge copyright på musik fra 50 år til 95 år. Det er jo nok fordi der er en del fattige musikere som f.eks. Paul McCartney og hans sang ”Love me do” er netop fyldt 50, så nu er ophavsretten udløbet, derfor forsøger musik industrien at få ophavsretten forlænget.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar