Gå videre til hovedindholdet

#HvaErDansk? Bibliotekernes #DanmarksKanon præsenteret på #DBtopmøde

"Det ligner jo et DF årsmøde" var der en deltager i Det Bibliotekspolitiske Topmøde, der bemærkede på vej ind i salen hvor der var dækket op med danske flag.

En lidt pudsig bemærkning, som fortæller noget om hvordan de nationale symboler bliver opfattet.. Godt nok var der mange rød hvide farver i salen, men det var jo Dannebrog, altså vores allesamens nationale flag, så det var på ingen måde en politisk manifestation.

Det var derimod Danmarks Biblioteksforening der på Det Bibliotekspolitiske Topmøde spurgte:


HVAD ER DANSK?

Og opfordrede alle deltagerne om at komme med deres bud på, hvordan biblioteket kan få borgerne til at bidrage til ministerens DanmarksKanon.

Kulturministeren var nemlig på Det Bibliotekspolitiske Topmøde og præsenterede her sin ide om at samle en Danmarkskanon med eksempler på dét kulturelle stof, vi er rundet og formet af.

Danmarks Biblioteksforening vil skabe idekatalog med ideer til hvordan Danmarks mest besøgte kulturinstitution biblioteket kan få borgene til at bidrage til en DanmarksKanon. Den kampagne vil I høre meget mere om i den kommende tid.
Kulturminister Bertel Haarder bliver interviewet i DB's kolonihave om sin DanmarksKanon. Hvad han fortæller viser vi senere.

Topmødets  budskab til kulturministeren var at bibliotekerne gerne vil biddrage, da man kan betragte bibliotekerne som 450 forsamlingshuse der danner rammen om mødet mellem mennesker – og at de er fyldt af demokratisk samtale, kultur og læring – alt sammen noget der styrker sammenhængskraften.

Bibliotekerne blev sat i verden for at styrke det demokratiske samfund. Det lever de til fulde op til op i dag -ved til stadighed at finde nye veje til at styrke borgernes kulturelle indsigt og dannelse, og deres viden og uddannelses niveau.

Derfor vil de også være det naturlige sted at starte debatten om hvad der skal med i en DanmarksKanon - så når kulturministeren starter kampagnen om DanmarksKanon kan du deltage i debatten på et bibliotek nær dig.


Kulturminister talte veloplagt til Det Bibliotekspolitiske Topmøde torsdag eftermiddag i Forum Horsens.Hør og se hele talen

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet