Gå videre til hovedindholdet

#UNESCO #DanmarksKanon og FN´s udviklingsmål - Om Verden i Danmark og Danmark i Verden

I dag afholder den danske UNESCO-nationalkommission konference med fokus på de udfordringer og muligheder, som Danmark vil møde i forbindelse med FN's nye verdensmål.

Konferencen vil blandt andet komme ind på de overordnede temaer: "Muligheder og udfordringer i opfølgningen på FN’s nye verdensmål. Hvilken rolle får UNESCO’s ’soft-power’ mandatområder inden for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation?", "Kulturarv og Danmarkskanon – om Danmark i Verden – samspillet med FN’s nye verdensmål" og "Demokratisk dannelse og globalt medborgerskab – hvilke muligheder og udfordringer er der i Danmark?"

Det hele får oven i købet et royalt præg,
 da hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie,
 protektor for Den danske
UNESCO-nationalkommission,
åbner konferencen.

Mit beskedne bidrag til konferencen vil handle om betydningen af adgang til information som et udgangspunkt for udvikling og sætte det i perspektiv af kulturministerens DanmarksKanon.

Med vedtagelsen af udviklingsmål 2030 har verden slået fast at adgangen til information også er en forudsætning for en bæredygtig udvikling.


Bibliotekernes fælles indsats for at få sat betydningen af adgang til viden, information og evnen til at anvende den gennem uddannelse har dermed opnået en bred opbakning fra verdenssamfundet.

Bibliotekerne rolle for et land udvikling er essentiel, når det kommer til borgernes mulighed for at få information og deres muligheder for at uddanne sig. Menneskes mulighed for at  kunne deltage i samfundet og i hele demokratiet, men i modsætning til hvad mange tror, handler det ikke kun om udvikling i den tredje verden. Informationsadgangen har også stor betydning for udvikling og vækst i den industrialiserede verden. Det handler nemlig også om at sikre en forsat udvikling for både det enkelte menneske og for samfundet.

Når vi taler om menneskerettigheder handler det ofte om ytringsfrihed som et fundament, altså retten til at ytre sig frit, men retten til at lytte og kunne tilgå ytringen er lige så fundamental.

Det at kunne indgå i den demokratiske samtale, noget vi i Danmark ofte tager som en selvfølgelighed. Men det er ikke en selvfølge alle steder eller i alle situationer. Muligheden for at kunne få adgang til information kan være truet både af diktatoriske regimer, af store kommercielle interesser og deres algoritmer eller det enkelte menneskes manglende mulighed og evne til at kunne tilegne sig information.

Men adgangen til information og evnen til at kunne anvende den og omdanne den til viden er fundamental for alle samfund og alle mennesker.

Derfor vil vi i bibliotekerne i den kommende tid sætte fokus på den demokratiske samtale når vi i kølvandet på kulturministerens DanmarksKanon og spørger

HVAD ER DANSK?

Hvor vi vil opfordre alle til at bruge Danmarks 450 biblioteker til at få gang i debatten mellem alle mennesker og komme med bud på hvad de synes skal med i ministerens DanmarksKanon. At udvikle buddene i mødes og samtalen mellem mennesker, som ikke er styret af facebook eller googles algoritmer.

Det Bibliotekspolitiske Topmøde deltog kulturministeren og præsenterede sin ide om at samle en Danmarkskanon med eksempler på dét kulturelle stof, vi er rundet og formet af, i vores til lejligheden opsatte kolonhave. Altså det vi i UNESCO sammenhæng kalder den immaterielle kulturarv.
Så når startskuddet affyres i kulturministerens DanmarksKanon vil vi i bibliotekerne spørge alle de 36 mio besøgende #HvadErDansk – og sætte fokus på adgangen til information og det at kunne deltage i en demokratisk samtale som forudsætning for demokratiet og udviklingen af det. 

Kommentarer

  1. Denne kommentar er fjernet af en blogadministrator.

    SvarSlet
  2. Denne kommentar er fjernet af en blogadministrator.

    SvarSlet

Send en kommentar

Populære indlæg fra denne blog

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet