mandag den 11. april 2016

Bibliotekerne spiller en vigtig rolle for Digital Dannelse #DBtopmøde

Der bliver talt meget om Digital Dannelse i denne tid, hvad enten det er unge der deler nøgenfoto, debattører i de sociale netværk der ikke kan finde kammertonen eller grupper som kobles af den digitale udvikling fordi de mangler rette kompetencer.

Ofte får den teknologisk udvikling skylden, når mennesket fejler i den nye digitale virkelighed. Den udfordring fylder meget i bibliotekerne, da der f.eks. hvert år kommer over ½ mio mennesker når de har brug for hjælp til de digitale selvbetjening. Derfor er der i bibliotekerne fokus på både den digitale dannelse og borgerne digitale kompetencer. Både i samarbejder med uddannelsesindtutioner eller i deres egne kurser.

Se mere Bibliotekerne hjælper digitaliseringen på vej

Det er også et tema når bibliotekerne har Bibliotekspolitisk Topmøde den 14. - 15. april i Forum Horsens hvor 500 fagfolk og politikere mødes.

Her vil Jannick B. Pedersen fra Dare Disrupt med udgangspunkt i den eksplosive digitale udvikling vise hvordan teknologier som bioteknologi, robotter og kunstig intelligens udvikler sig og præsenterer en metode til at forstå og udnytte den teknologiske udvikling. 

En udvikling, som ikke bare er hurtig. Den er eksponentielt accelererende. Bibliotekerne kan spille en væsentlig rolle, af den simple grund at det er den kulturinstitution hvor flest borgere kommer og møder den nye teknologi.  

Men i biblioteket sætter også fokus på om mennesket i det hele taget kan følge med i sådan en udvikling. Om den meget fokus på vores problematisk adfærd i de digitale rum skyldes at mennesket ikke kan håndterer alle de nye og nemme løsninger.

Det stiller adfærdspsykolog Anders Colding-Jørgensen skarpt på når han går ind i den menneskelige hjerne og dens begrænsninger, når han problematiserer, hvad uden digitale udviklingen gør ved os som følende og sociale individer.


Ingen tvivl om at teknologiske og digitale udvikling skaber udfordringer for både det enkelte menneske og for samfundet, men udviklingen kan jo ikke bare standes. Derfor har de danske biblioteker fokus på at alle give alle mulighed for at deltage. En opgave som altid har været væsentlig for dannelsesinstitutionen BIBLIOTEKET, men den er ikke blevet mindre af at det nu også handler om Digitale Dannelse.

Mere om Digital Dannelse i Bibliotekerne
Ingen kommentarer:

Send en kommentar