Gå videre til hovedindholdet

Digital Dannelse er forudsætning for digitaliseringen i d-land #offdig

Digitaliseringen er det største dannelsesprojekt i nyere tid, hvis vi som samfund, griber det rigtigt an. Digitaliseringen åbner helt nye muligheder for deltagelse og adgang til information, debat, kultur og viden. Aldrig har verden været så åben og mulighederne for kommunikation så store. Men der er mange faldgruber og en af de helt store, er hvis vi som borgere ikke er i stand til at mestre eller forstå de teknologiske muligheder. Derfor skal vi have digital dannelse på dagsordenen.

Hvad skal der til for at kunne deltage i det digitale samfund eller for at være det nogen kalder digitalt dannet. Det var et af temaerne i Berlingskes tillæg "Busness Digital". Avisen har taget udgangspunkt i DANSK IT’ udvalg for Digitale kompetencer oplæg om Digital Dannelse og er kommer frem til:

Man bør som borger besidde basale kompetencer inden for tre nøgleområder, nemlig digitale brugerkompetencer, digitale skaberkompetencer og refleksive kompetencer. De handler henholdsvis om evnen til at kunne bruge teknologi, evnen til at skabe gennem teknologi samt ikke mindst evnen til at reflekterer over og sætte teknologigen ind i en samfundsmæssig sammenhæng. 
Se de tre bud Digital Dannelse er en samfundsopgave  

Jeg har været med til at udarbejde oplægget og mit udgangspunkt er at dannelse netop handler om at give det enkelte menneske evnen til at kunne deltage i fællesskabet og blive kusk for egen tilværelse. Nu er redskabet blot digitalt og skaber nogle andre udfordringer. Men digitaliseringen skaber også helt nye muligheder for deltagelse, hvis man udnytter mulighederne. Dannelsen nemlig handler stadig om menneskets evne til at være en del af samfundet.

Oplægget vil blive præsenteret på konferencen ”Offentlig digitalisering 2016 - på vej mod d-land” og danner udgangspunkt for en debat, hvor jeg er en af debatørerne. Hvis vi griber det rigtigt an er DIGITALISERINGEN det største dannelsesprojekt i nyere tid.

Når man i Dansk IT som brancheorganisation taler om Offentlig digitalisering - på vej mod d-land så er jeg glad for at man i stadig højere grad ikke kun oversætter d-land som DIGITALT-land men også et DANNET-land. Hele digitaliseringen kan nemlig have fatale konsekvenser for hele vores samfund, demokrati og den enkeltes muligheder for at kunne deltage, hvis ikke vi er kompetente til at indgå i det digitale.

Jeg er også glad for at skulle deltage i debat om netop det emne på
Klaus Kvorning Hansen formand for
 
DANSK IT’ udvalg for Digitale kompetencer


Debat kl. 10.55 Musikhuset Aarhus:
Dannelsesfundamenter i en digital verden
DANSK IT's udvalg for digitale kompetencer arbejder for at skabe debat om hvad digital dannelse er – og for at sikre at elever, borgere og brugere har den viden og de færdigheder, der skal til for at klare sig i et digitalt samfund. Udvalget vil gennem en diskussion mellem udvalget, en ansvarlig politiker og en repræsentant for skoleområdet sætte fokus på, hvad digitale kompetencer er – og på hvordan vi sikrer en digital dannelse af os alle sammen. Udvalget inviterer alle interesserede til at deltage i debatten om hvordan vi skaber fundamentet for dannelse i det digitale samfund.

Debatdeltagere:
Peter Nellemann, skoleleder, Østervangskolen, Randers - Michel Steen-Hansen, direktør, Danmarks Biblioteksforening – René Gade, it-ordfører, AlternativetKommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet

Vores digitale fremtid?

Skal du med til Webinar kl. 9.00 om ’Algoritmer, Data & Demokrati’ på vores Webinar om biblioteksansattes rolle og opgaver.  Vær med her https://lnkd.in/gzc8sJjA Mød Lisbeth Knudsen Tine Segel  Christian Langelund Hansen Nina Thorsted Petersen Lotte Hviid Dhyrbye og Michel Steen-Hansen Vores liv er på alle måder påvirket af digitale teknologier. For de fleste af os er de en naturlig og vigtig del af vores arbejde, hverdag og sociale liv. Men det er ikke alle, der kan navigere i det digitale samfund eller er gearet til den hastighed, udviklingen drøner afsted med. Det handler derfor om at give alle borgere digitale kompetencer, digital dannelse og ikke mindst handleevne. Bibliotekerne og de biblioteksansatte har en særlig samfundsforpligtigelse til at oplyse og styrke borgerne i den digitale transformation. De skal være med til at modvirke en udvikling, hvor for mange bliver koblet af, og hvor selve fundamentet for vores demokrati risikerer at smuldre. Derfor sætter vi rammerne

Plads til kulturen på Folkemødet - Kulturens Plads på Folkemødet

Det er så fedt igen at kunne komme på Folkemøde og være en del af den demokratiske samtale, der opstår når mange mødes på kryds og tværs. I år vil jeg nok mest være på Kulturens Plads som vi har skabt i Dansk Kulturliv. Vi åbner torsdag den 16. juni kl. 11.30 så kig forbi til en snak og vue på pladsen og det omfattende program.  Her vil folketingets kulturordfører også komme forbi og holde Kulturens Tale lige efter deres partiledere har holdt tale på hovedscenen. TV2 kom forbi for at høre mere om #KulturensPlads og det krævede store armbevægelser - du kan se indslaget på TV2 Men der er mange flere spændende events, jeg ser frem til og hvor jeg med kulturbrillerne på er med i debatten eller deltager på anden vis. F.eks. TORSDAG Kl. 13:15 - 14:00 Sustainable Education – to secure Sustainable Development. På A6 - Den Internationale Scene 17.30-18.15 Data i kulturlivet – galt eller genialt? På K21 – Kulturens Plads og så når jeg nok forbi Bobler i Civilsamfundet som foregår i Domen på