Gå videre til hovedindholdet

Digital Dannelse er forudsætning for digitaliseringen i d-land #offdig

Digitaliseringen er det største dannelsesprojekt i nyere tid, hvis vi som samfund, griber det rigtigt an. Digitaliseringen åbner helt nye muligheder for deltagelse og adgang til information, debat, kultur og viden. Aldrig har verden været så åben og mulighederne for kommunikation så store. Men der er mange faldgruber og en af de helt store, er hvis vi som borgere ikke er i stand til at mestre eller forstå de teknologiske muligheder. Derfor skal vi have digital dannelse på dagsordenen.

Hvad skal der til for at kunne deltage i det digitale samfund eller for at være det nogen kalder digitalt dannet. Det var et af temaerne i Berlingskes tillæg "Busness Digital". Avisen har taget udgangspunkt i DANSK IT’ udvalg for Digitale kompetencer oplæg om Digital Dannelse og er kommer frem til:

Man bør som borger besidde basale kompetencer inden for tre nøgleområder, nemlig digitale brugerkompetencer, digitale skaberkompetencer og refleksive kompetencer. De handler henholdsvis om evnen til at kunne bruge teknologi, evnen til at skabe gennem teknologi samt ikke mindst evnen til at reflekterer over og sætte teknologigen ind i en samfundsmæssig sammenhæng. 
Se de tre bud Digital Dannelse er en samfundsopgave  

Jeg har været med til at udarbejde oplægget og mit udgangspunkt er at dannelse netop handler om at give det enkelte menneske evnen til at kunne deltage i fællesskabet og blive kusk for egen tilværelse. Nu er redskabet blot digitalt og skaber nogle andre udfordringer. Men digitaliseringen skaber også helt nye muligheder for deltagelse, hvis man udnytter mulighederne. Dannelsen nemlig handler stadig om menneskets evne til at være en del af samfundet.

Oplægget vil blive præsenteret på konferencen ”Offentlig digitalisering 2016 - på vej mod d-land” og danner udgangspunkt for en debat, hvor jeg er en af debatørerne. Hvis vi griber det rigtigt an er DIGITALISERINGEN det største dannelsesprojekt i nyere tid.

Når man i Dansk IT som brancheorganisation taler om Offentlig digitalisering - på vej mod d-land så er jeg glad for at man i stadig højere grad ikke kun oversætter d-land som DIGITALT-land men også et DANNET-land. Hele digitaliseringen kan nemlig have fatale konsekvenser for hele vores samfund, demokrati og den enkeltes muligheder for at kunne deltage, hvis ikke vi er kompetente til at indgå i det digitale.

Jeg er også glad for at skulle deltage i debat om netop det emne på
Klaus Kvorning Hansen formand for
 
DANSK IT’ udvalg for Digitale kompetencer


Debat kl. 10.55 Musikhuset Aarhus:
Dannelsesfundamenter i en digital verden
DANSK IT's udvalg for digitale kompetencer arbejder for at skabe debat om hvad digital dannelse er – og for at sikre at elever, borgere og brugere har den viden og de færdigheder, der skal til for at klare sig i et digitalt samfund. Udvalget vil gennem en diskussion mellem udvalget, en ansvarlig politiker og en repræsentant for skoleområdet sætte fokus på, hvad digitale kompetencer er – og på hvordan vi sikrer en digital dannelse af os alle sammen. Udvalget inviterer alle interesserede til at deltage i debatten om hvordan vi skaber fundamentet for dannelse i det digitale samfund.

Debatdeltagere:
Peter Nellemann, skoleleder, Østervangskolen, Randers - Michel Steen-Hansen, direktør, Danmarks Biblioteksforening – René Gade, it-ordfører, AlternativetKommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Hør, hvorfor børn, der vokser op med bøger, klarer sig bedre senere i livet

Kulturmagasinet  KRÆS - RADIO4   (kl. 14.00-15.00) skal i dag handle om hvorfor det er vigtigt at børn læser.  Ikke kun fordi det er fedt at læse gode historier, men fordi n y forskning bekræfter, at tilgængelige bøger i hjemmet hjælper børn til at læse mere, blive bedre læsere og bedre uddannet senere i livet. Og har børnene ikke adgang til bøger i hjemmet er det vigtigt at de får adgang via andre institutioner som biblioteker. Det budskab udfolder sig i en samtale mellem Ea Hoppe Blaabæk, post. doc KU, Michel Steen-Hansen direktør i Danmarks Biblioteksforening og værten "kulturjunkien" Maja Hald.   Hør det her  Det hele tager sit afsæt i Ea Hoppe Blaabæk ph.d.-afhandling om, hvordan forældre giver kulturel, social arv videre til deres børn. Den er også blevet fyldigt omtalt i Kristeligt Dagblad  I   Kristeligt Dagblad   artikel skriver det også at afhandlingen punkterer en, for avisen og tilsyneladende også forskeren, udbredt myte om bibliotekerne som kulturelle fyrtårne

Regeringen vil bruge 130 millioner på at genoplive døde bymidter i 'donut-byer' - biblioteket er en oplagt hjertestarter

Regeringen lancerer i dag en forsøgsordning, hvor 10 byer i landet skal deles om 130 millioner kroner. De skal bruges på, at bymidterne skal genopfinde sig selv og få livet tilbage, forklarer indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad (S). - Jeg tror det er vigtigt at kigge på, hvilke andre ting man kan gøre for at gøre det attraktivt for folk at opholde sig i midtbyerne, siger han til DR . I den sammenhæng kan kultur og specielt biblioteker spille en afgørende rolle, hvis man skal modvirke den såkaldte DONUTEFFEKT. I Donut-byer er der befolkningsvækst i forstæderne, og folk i forstæderne tager ikke længere ind til byen for at handle, fordi de handler på nettet, i storcentre eller i de større byer, hvor de har arbejde. Denne effekt ses i de små og mellemstore byer, hvor man endnu ikke har fundet en løsning på problematikken. I sådanne byer kan kultur og kreativ udnyttelse af bymidten spille en særdeles vigtig rolle Det ligger i forlængelse af regeringsudspillet fra sidste år "Tætte

#DanmarksKanMere med kultur; men lad os være lidt konkrete - Regeringen har ret "Det demokratiske engagement er højt i Danmark...... og den demokratiske samtale i Danmark er under pres" Men hvad gør vi ved det?

"Det demokratiske engagement er højt i Danmark...... men den demokratiske samtale i Danmark er under pres" Sådan skriver Regeringen i deres oplæg " Danmarks kan mere "  og en af pointerne i oplægget er derfor at kulturen skal styrkes, hvordan det skal ske er de en kende mere upræcise med. Men det er klart at lige nøjagtig på det punkt i at styrke den demokratiske samtale spiller folkebibliotekerne en nøglerolle. Men det sker ikke automatisk og er ikke altid tydeligt på den politiske dagsorden.  I oplægget skriver regeringen "Det danske samfund bygger på frihed i dobbelt forstand. For det første giver økonomisk velstand og et socialt sikkerhedsnet den enkelte frihed til at leve et godt liv. For det andet er kulturel dannelse og demokratisk samtale en forudsætning for et frit samfund. Derfor skal Danmark ikke kun være rigere i økonomisk forstand.  Vi skal også være rigere på ånd, refleksion og demokratisk engagement. Dannelse og kultur   Siden Grundtvig har det v