onsdag den 16. marts 2016

Digital Dannelse er forudsætning for digitaliseringen i d-land #offdig

Digitaliseringen er det største dannelsesprojekt i nyere tid, hvis vi som samfund, griber det rigtigt an. Digitaliseringen åbner helt nye muligheder for deltagelse og adgang til information, debat, kultur og viden. Aldrig har verden været så åben og mulighederne for kommunikation så store. Men der er mange faldgruber og en af de helt store, er hvis vi som borgere ikke er i stand til at mestre eller forstå de teknologiske muligheder. Derfor skal vi have digital dannelse på dagsordenen.

Hvad skal der til for at kunne deltage i det digitale samfund eller for at være det nogen kalder digitalt dannet. Det var et af temaerne i Berlingskes tillæg "Busness Digital". Avisen har taget udgangspunkt i DANSK IT’ udvalg for Digitale kompetencer oplæg om Digital Dannelse og er kommer frem til:

Man bør som borger besidde basale kompetencer inden for tre nøgleområder, nemlig digitale brugerkompetencer, digitale skaberkompetencer og refleksive kompetencer. De handler henholdsvis om evnen til at kunne bruge teknologi, evnen til at skabe gennem teknologi samt ikke mindst evnen til at reflekterer over og sætte teknologigen ind i en samfundsmæssig sammenhæng. 
Se de tre bud Digital Dannelse er en samfundsopgave  

Jeg har været med til at udarbejde oplægget og mit udgangspunkt er at dannelse netop handler om at give det enkelte menneske evnen til at kunne deltage i fællesskabet og blive kusk for egen tilværelse. Nu er redskabet blot digitalt og skaber nogle andre udfordringer. Men digitaliseringen skaber også helt nye muligheder for deltagelse, hvis man udnytter mulighederne. Dannelsen nemlig handler stadig om menneskets evne til at være en del af samfundet.

Oplægget vil blive præsenteret på konferencen ”Offentlig digitalisering 2016 - på vej mod d-land” og danner udgangspunkt for en debat, hvor jeg er en af debatørerne. Hvis vi griber det rigtigt an er DIGITALISERINGEN det største dannelsesprojekt i nyere tid.

Når man i Dansk IT som brancheorganisation taler om Offentlig digitalisering - på vej mod d-land så er jeg glad for at man i stadig højere grad ikke kun oversætter d-land som DIGITALT-land men også et DANNET-land. Hele digitaliseringen kan nemlig have fatale konsekvenser for hele vores samfund, demokrati og den enkeltes muligheder for at kunne deltage, hvis ikke vi er kompetente til at indgå i det digitale.

Jeg er også glad for at skulle deltage i debat om netop det emne på
Klaus Kvorning Hansen formand for
 
DANSK IT’ udvalg for Digitale kompetencer


Debat kl. 10.55 Musikhuset Aarhus:
Dannelsesfundamenter i en digital verden
DANSK IT's udvalg for digitale kompetencer arbejder for at skabe debat om hvad digital dannelse er – og for at sikre at elever, borgere og brugere har den viden og de færdigheder, der skal til for at klare sig i et digitalt samfund. Udvalget vil gennem en diskussion mellem udvalget, en ansvarlig politiker og en repræsentant for skoleområdet sætte fokus på, hvad digitale kompetencer er – og på hvordan vi sikrer en digital dannelse af os alle sammen. Udvalget inviterer alle interesserede til at deltage i debatten om hvordan vi skaber fundamentet for dannelse i det digitale samfund.

Debatdeltagere:
Peter Nellemann, skoleleder, Østervangskolen, Randers - Michel Steen-Hansen, direktør, Danmarks Biblioteksforening – René Gade, it-ordfører, AlternativetIngen kommentarer:

Send en kommentar