onsdag den 2. marts 2016

Chartertur til det eksotiske lokale demokrati med Mandag Morgen - Temafest: Flere om bord i lokalpolitik

Jeg er blevet inviteret på bustur med Mandag Morgen om hvordan man udvikler det lokale demokrati. Helt lavpraktisk fylder de en bus med folk og drager rundt i landet for at diskutere og blive klogere på, hvordan lokaldemokratiet er i udvikling lige nu. Et spændende koncept, for der er behov for at få flere til at tage aktivt del i politikudviklingen. Jeg er også spændt på hvor mange andre charterturister, der skal med på denne eksotiske rejse, for jeg tror også vores udbytte afhænger af hvem og hvor mange der deltager, da en demokratisk samtale ofte kræver en vis volumen.

At jeg er inviteret med om bord er fordi bibliotekerne spiller en vigtig rolle i fremtidens lokale demokratiudvikling og debatkultur.


Politikudvikling har altid været en folkesport i Danmark. Det er andelsbevægelsen, foreningslivet og 2.520 byrødder bevis på. Lokal politikudvikling handler om at sætte retning for de fællesskaber, der er, dér hvor man bor. Den opgave er vi – heldigvis – mange om. Men hvad betyder det egentlig? Og hvordan gør man?

I disse år ser vi flere og flere eksempler på, at borgere, civilsamfundsorganisationer, foreninger, offentlig og privat sektor går sammen om den lokale politikudvikling på nye måder. Når budgetternes poster prioriteres af borgere og foreninger uden for rådhuset. Og når byrådet inviterer borgerne med ind i § 17 stk. 4udvalg, til fælles udvikling og i politiske laboratorier.

Men vi ved ikke ret meget om erfaringerne med de nye måder at udvikle politik på. Hvordan kommer man i gang? Hvad kan borgere, politikere og civilsamfund hver især bidrage med, når der skal udvikles nye løsninger lokalt? Og måske vigtigst af alt, hvad betyder det for vores forståelse af politik, når det ikke længere (kun) er en kommunal opgave?

Det er en to dages tur, hvor vi skal besøge udvalgte steder på tværs af Danmark, som arbejder med lokal politikudvikling i praksis. Vi skal lade os inspirere af de idéer og den begejstring, der pipler frem mange steder. Vi skal se på, hvilke initiativer der virker og hvorfor. Og vi skal undersøge, hvordan kan vi styrke den lokale politikudvikling yderligere.
Undervejs skal vi besøge, snakke med og måske endda diskuterer med mange forskellige f.eks.:

· I Skanderborg hvor vi møder borgmester Jørgen Gaarde og formand for et af kommunens §17.4- udvalg Maria Baagøe Bove. Temaet her er, hvordan vi bedst skaber det gode samspil mellem borgere og kommunalpolitikere. Derfor møder vi også kommunaldirektør Lisbeth Binderup.

· I Aarhus hvor vi møder Jon Skjerning-Rasmussen, der er ansvarlig for implementeringen af det digitale demokrativærktøj Appgree i partiet Alternativet. Jon skal inspirere diskussionen om,
hvordan nye digitale metoder kan bane vej for politikudvikling lokalt.

· I Holbæk hvor vi sammen med udvalgsformand Michael Suhr og chef for Uddannelse til alle unge Julie Becher stifter bekendtskab med politiske laboratorier og borgermøder i praksis. Det samarbejder de blandt andet med Holbæk Teater om, der også danner rammen for vores besøg.

· I Bolbro sydvest for Odense hvor vi besøger det første af Ungdommens Røde Kors’ aktivitetshuse, der er etableret og drevet af lokale frivillige. Her skal vi sammen med direktør i Ungdommens Røde Kors Anders Folmer Buholt blive klogere på og diskutere, hvordan vi kan mobilisere og uddanne flere (unge) til at blive aktive medborgere i deres lokalsamfund.

Bussen standser både Øst og Vest for Storebælt – og inviterer flere interessante mennesker med, der kan give en inspirerende opsang og sætte gang i fælles refleksioner. Blandt andet tager professor Kurt Klaudi Klausen fra Syddansk Universitet temperaturen på, kommunal politikudvikling anno 2016 og giver sit bud på, hvor vi skal hen i fremtiden.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar