Gå videre til hovedindholdet

Chartertur til det eksotiske lokale demokrati med Mandag Morgen - Temafest: Flere om bord i lokalpolitik

Jeg er blevet inviteret på bustur med Mandag Morgen om hvordan man udvikler det lokale demokrati. Helt lavpraktisk fylder de en bus med folk og drager rundt i landet for at diskutere og blive klogere på, hvordan lokaldemokratiet er i udvikling lige nu. Et spændende koncept, for der er behov for at få flere til at tage aktivt del i politikudviklingen. Jeg er også spændt på hvor mange andre charterturister, der skal med på denne eksotiske rejse, for jeg tror også vores udbytte afhænger af hvem og hvor mange der deltager, da en demokratisk samtale ofte kræver en vis volumen.

At jeg er inviteret med om bord er fordi bibliotekerne spiller en vigtig rolle i fremtidens lokale demokratiudvikling og debatkultur.


Politikudvikling har altid været en folkesport i Danmark. Det er andelsbevægelsen, foreningslivet og 2.520 byrødder bevis på. Lokal politikudvikling handler om at sætte retning for de fællesskaber, der er, dér hvor man bor. Den opgave er vi – heldigvis – mange om. Men hvad betyder det egentlig? Og hvordan gør man?

I disse år ser vi flere og flere eksempler på, at borgere, civilsamfundsorganisationer, foreninger, offentlig og privat sektor går sammen om den lokale politikudvikling på nye måder. Når budgetternes poster prioriteres af borgere og foreninger uden for rådhuset. Og når byrådet inviterer borgerne med ind i § 17 stk. 4udvalg, til fælles udvikling og i politiske laboratorier.

Men vi ved ikke ret meget om erfaringerne med de nye måder at udvikle politik på. Hvordan kommer man i gang? Hvad kan borgere, politikere og civilsamfund hver især bidrage med, når der skal udvikles nye løsninger lokalt? Og måske vigtigst af alt, hvad betyder det for vores forståelse af politik, når det ikke længere (kun) er en kommunal opgave?

Det er en to dages tur, hvor vi skal besøge udvalgte steder på tværs af Danmark, som arbejder med lokal politikudvikling i praksis. Vi skal lade os inspirere af de idéer og den begejstring, der pipler frem mange steder. Vi skal se på, hvilke initiativer der virker og hvorfor. Og vi skal undersøge, hvordan kan vi styrke den lokale politikudvikling yderligere.
Undervejs skal vi besøge, snakke med og måske endda diskuterer med mange forskellige f.eks.:

· I Skanderborg hvor vi møder borgmester Jørgen Gaarde og formand for et af kommunens §17.4- udvalg Maria Baagøe Bove. Temaet her er, hvordan vi bedst skaber det gode samspil mellem borgere og kommunalpolitikere. Derfor møder vi også kommunaldirektør Lisbeth Binderup.

· I Aarhus hvor vi møder Jon Skjerning-Rasmussen, der er ansvarlig for implementeringen af det digitale demokrativærktøj Appgree i partiet Alternativet. Jon skal inspirere diskussionen om,
hvordan nye digitale metoder kan bane vej for politikudvikling lokalt.

· I Holbæk hvor vi sammen med udvalgsformand Michael Suhr og chef for Uddannelse til alle unge Julie Becher stifter bekendtskab med politiske laboratorier og borgermøder i praksis. Det samarbejder de blandt andet med Holbæk Teater om, der også danner rammen for vores besøg.

· I Bolbro sydvest for Odense hvor vi besøger det første af Ungdommens Røde Kors’ aktivitetshuse, der er etableret og drevet af lokale frivillige. Her skal vi sammen med direktør i Ungdommens Røde Kors Anders Folmer Buholt blive klogere på og diskutere, hvordan vi kan mobilisere og uddanne flere (unge) til at blive aktive medborgere i deres lokalsamfund.

Bussen standser både Øst og Vest for Storebælt – og inviterer flere interessante mennesker med, der kan give en inspirerende opsang og sætte gang i fælles refleksioner. Blandt andet tager professor Kurt Klaudi Klausen fra Syddansk Universitet temperaturen på, kommunal politikudvikling anno 2016 og giver sit bud på, hvor vi skal hen i fremtiden.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Hør, hvorfor børn, der vokser op med bøger, klarer sig bedre senere i livet

Kulturmagasinet  KRÆS - RADIO4   (kl. 14.00-15.00) skal i dag handle om hvorfor det er vigtigt at børn læser.  Ikke kun fordi det er fedt at læse gode historier, men fordi n y forskning bekræfter, at tilgængelige bøger i hjemmet hjælper børn til at læse mere, blive bedre læsere og bedre uddannet senere i livet. Og har børnene ikke adgang til bøger i hjemmet er det vigtigt at de får adgang via andre institutioner som biblioteker. Det budskab udfolder sig i en samtale mellem Ea Hoppe Blaabæk, post. doc KU, Michel Steen-Hansen direktør i Danmarks Biblioteksforening og værten "kulturjunkien" Maja Hald.   Hør det her  Det hele tager sit afsæt i Ea Hoppe Blaabæk ph.d.-afhandling om, hvordan forældre giver kulturel, social arv videre til deres børn. Den er også blevet fyldigt omtalt i Kristeligt Dagblad  I   Kristeligt Dagblad   artikel skriver det også at afhandlingen punkterer en, for avisen og tilsyneladende også forskeren, udbredt myte om bibliotekerne som kulturelle fyrtårne

Når folkeskoler og folkebiblioteker bruger hinanden

I sidste uge efterlyste jeg gode eksempler på samarbejder mellem Folkebiblioteker og Folkeskoler og det er strømmet ind. Tak for det.  Det er også startskuddet på  Danmarks Biblioteksforening temaside om Folkebibliotekerne og den nye folkeskolereform, som du kan se og bidrage til på db.dk/folkeskole Jeg har lavet et kort oplæg til det "Dialogmøder om den åbne skole" som undervisningsministeret afholder i dag og alle de eksempler jeg kommer med vil indgå i DB's tema. Til præsentationen har jeg også fået hjælp af Signe Jarvad Chef Københavns Biblioteker - Kultur Valby, som har arbejdet systematisk med de københavnske bibliotekers læringsindsat i forhold til folkeskolen.  Vores fokus vil være understøtteden undervisning  som det udtrykkes i den nye folkeskolereform. På længere sigt vil DB lavet et inspirationskatalog til alle landets biblioteker, skoler og kommuner om hvordan vi kan udnytte de forskellige kompetencer vi besidder til gavn for eleverne og vide

Regeringen vil bruge 130 millioner på at genoplive døde bymidter i 'donut-byer' - biblioteket er en oplagt hjertestarter

Regeringen lancerer i dag en forsøgsordning, hvor 10 byer i landet skal deles om 130 millioner kroner. De skal bruges på, at bymidterne skal genopfinde sig selv og få livet tilbage, forklarer indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad (S). - Jeg tror det er vigtigt at kigge på, hvilke andre ting man kan gøre for at gøre det attraktivt for folk at opholde sig i midtbyerne, siger han til DR . I den sammenhæng kan kultur og specielt biblioteker spille en afgørende rolle, hvis man skal modvirke den såkaldte DONUTEFFEKT. I Donut-byer er der befolkningsvækst i forstæderne, og folk i forstæderne tager ikke længere ind til byen for at handle, fordi de handler på nettet, i storcentre eller i de større byer, hvor de har arbejde. Denne effekt ses i de små og mellemstore byer, hvor man endnu ikke har fundet en løsning på problematikken. I sådanne byer kan kultur og kreativ udnyttelse af bymidten spille en særdeles vigtig rolle Det ligger i forlængelse af regeringsudspillet fra sidste år "Tætte