torsdag den 10. marts 2016

Biblioteker styrker udsatte børns læsefærdigheder og kan bryde social arv

Biblioteker kan spille en vigtig rolle over for udsatte familier, hvor børns sproglige udvikling kan styrkes gennem højtlæsning. Det viser kampagnen ’Bogstart’, hvor der over de seneste tre år er uddelt næsten 15.000 bogpakker til familier i udsatte boligområder skriver Slots- og Kulturstyrelsen i dag i en pressemeddelelse.

”Den personlige kontakt er afgørende for, at man skal nå ind til udsatte familier, som sjældent kommer på bibliotekerne. Disse familier har heller ikke altid tradition for højtlæsning for deres børn, og derfor kan mødet med Bogstart styrke børnenes sproglige udvikling. Ved at opsøge familierne aktivt opnås dialog og der skabes personlige relationer” fortæller projektleder i KORA, Helle Hygum Espersen. 

Det er KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, der har gennemført evalueringen af ’Bogstart’ for at give viden om de metoder, der kan biddrage til bibliotekernes indsats på området

Læs hele evalueringen

Det er en utrolig vigtig evaluering, da den viser hvad bibliotekerne formår ved at række ud efter mennesker i udsatte områder. Mennesker som i mange tilfælde føler sig ekskluderet og derfor ikke opsøger eller deltager i det fællesskab som biblioteket repræsentere. 

Evalueringen viser også at det at læse eller få læst højt kan skabe en afgørende forskel i det enkelte barns liv - kan starte en anden livsbane og være med til at bryde en negativ social arv. Fakta om kampagnen
- Bogstart er en landsdækkende indsats, der har fundet sted siden 2009 og er finansieret af SATS-puljemidler over to omgange hhv. i 2008 og 2012. Rammen har været på 4,5 mio. kr. årligt for den seneste periode.

- Bogstart skal inspirere familier i udsatte boligområder til at læse med deres små børn med henblik på at styrke børnenes sproglige udvikling.

- Evalueringen fra KORA skal skaffe viden om metoder til etablering af samarbejder, der kan anvendes i fremtidige forebyggende indsatser.

- Erfaringerne fra Bogstart kan således indgå i kommunernes fremadrettede indsats på området.

- Der er over en treårig periode uddelt knap 5.000 bogpakker årligt

Ingen kommentarer:

Send en kommentar