tirsdag den 1. marts 2016

Bibliotekerne i offentlighedens tjeneste - et inspirationoplæg til ikkekommercielt lokal-tv

Jeg har lavet et oplæg om bibliotekerne i offentlighedens tjeneste - set i et public service lys.

Det er til Informations- og Inspirationsmøde om forsøgsordningen (ikkekommerciel lokal-tv via internettet)

For at understøtte og inspirere til samarbejder har Slots- og Kulturstyrelsen bl.a. inviteret Danmarks Biblioteksforening og Kulturhusene i Danmark til at holde oplæg om, hvad der optager dem i forhold til distribution af web-tv, deres ideer til samarbejder mv. Det er her mit oplæg kommer ind.

Derudover vil DR Ung holde et oplæg om hvordan DR griber brugen af web-tv an.

For de meget særlige interesserede kan det ses her:


Ingen kommentarer:

Send en kommentar