Gå videre til hovedindholdet

Digital Dannelse er en samfundsopgave – der kræver kompetencer fra vugge til grav


Digital Dannelse er et ofte debatteret emne i en stadig mere digitaliseret verden. Specielt bibliotekernes rolle i forhold til dette dannelsesaspekt. Den 16. - 17. marts afholdes konferencen ”Offentlig digitalisering 2016 - på vej mod d-land

Det er DANSK IT,der indbyder til spændende konferencedage med højt fagligt indhold, networking og erfaringsudveksling.

Jeg har på vegne af Danmarks Biblioteksforening været involveret i udarbejdelsen af DANSK IT’s anbefalinger til styrkelse af danskernes digitale kompetencer, lige som Danmarks Biblioteksforenings udvalg ”Biblioteket indgangen til det digitale samfund” på sidste års topmøde lavede temadebat om netop den digitale dannelse og borgernes kompetencebehov.

Det er nu blevet til et samlet oplæg med titlen ”Digital Dannelse er en samfundsopgave – der kræver kompetencer fra vugge til grav” der er en første udgave af et kompetencekatalog og hvad der skal til for at være digitalt dannet.

Oplægget vil blive præsenteret på konferencen ”Offentlig digitalisering 2016” og danner udgangspunkt for en debat og vil efterfølgende blive bearbejdet i flere udgaver.

Hvis I ikke deltager i konferencen, vil vi gerne allerede nu dele det med jer (se vedhæftede), da det forhåbentligt også kan bruges i jeres lokale arbejde. Men kom gerne og deltage i debatten på ” Offentlig digitalisering 2016 - på vej mod d-land” 16. marts i Musikhuset Aarhus kl. 10.55 – se mere her

Se hele oplægget om Digital Dannelse er en samfundsopgave – der kræver kompetencer fra vugge til grav
I Danmark har den digitale teknologi og dens hastige udvikling indflydelse på alle borgeres liv.
Vi kommer hele tiden i berøring med ny teknologi, og den kan ikke fravælges.
Vi må i stigende grad kommunikere digitalt med skole, kommune, på arbejdspladsen, og når vi
handler.

Når vi kommunikerer med venner og familie foregår det i vid udstrækning på sociale medier.
Og når vi søger viden er 12 binds leksikonet lagt i graven og erstattet af google-søgninger og
Wikipedia opslag.

Evnen til at forstå og forholde os kritisk og konstruktivt til de digitale teknologier og medier
er hermed blevet centralt i vores liv som samfundsborgere.

Et liv, hvor vi både skal forstå og beherske teknologierne. Vi skal være digitalt dannede i en
tilværelse, hvor vi skal udfolde os som velinformerede og indlevende deltagere i det digitalt
formidlede, hvor der er forhold på spil, der har at gøre med vores værdier, kultur og rettigheder.

Men digital dannelse handler ikke kun om hvem man tagger på Facebook eller hvordan
man opfører sig på de sociale netværk, men som også om at forstå teknologien og få det digitale liv så meget ind under huden, at man kan deltage som aktive og oplyste demokratiske
medborgere.

Men digital dannelse handler ikke kun om hvem man tagger på Facebook eller hvordan man opfører sig på de sociale netværk, men som også om at forstå teknologien og få det digitale liv så meget ind under huden, at man kan deltage som aktive og oplyste demokratiske medborgere.

Det betyder, at folk, der ikke behersker den digitale teknologi i dag er stillet stort set som dem, der for 60 år siden var analfabeter. De har et umådeligt handikap både i relation til at fungere i et arbejdsliv og et hverdagsliv. Omvendt har de, der mestrer teknologien fået nye muligheder. Det er derfor i samfundets interesse, at alle danskerne har mulighed for at udvikle deres digitale forståelse og kompetencer gennem hele livet.

Men, hvordan griber man en sådan opgave an, hvis omfang kandiderer til at kunne blive den største dannelsesopgave siden oplysningstiden? Hvilket grundlag og kompetencer skal man have? Hvad skal man kunne i folkeskolen, på de videregående uddannelser, på arbejdspladsen og i livet som pensionist?

 Digital Dannelse er en samfundsopgave – der kræver kompetencer fra vugge til grav” angiver en ramme for, hvilke digitale nøglekompetencer, der er behov for udvikle og gøre sig bedre på gennem hele livet. Kompetencerne er udviklet af DANSK IT’ udvalg for Digitale kompetencer.

Tre hurtige bud på hvad der skal til for at være digitalt dannet:


Se også

Tidligere Obama-rådgiver taler om offentlig digitalisering på DANSK IT-konference

En af præsident Barack Obamas tidligere rådgivere Greg Godbout taler på DANSK IT’s store årlige konference Offentlig Digitalisering.

Kommentarer

Populære opslag fra denne blog

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Der er brug for bibliotekerne som aldrig før også for Vanopslagh

Hen over sommeren har der været en del debat om biblioteket, som opstod i kølvandet på at formanden for Liberal Alliances Alex Vanopslagh i sin bog ’Vejen til ansvar’ forslår at lukke bibliotekerne. Debatten koger stadig og i dag tager vi en tur i et par radiokanaler, hvor Radio4 sætter emnet til debat kl. 9.00-10.00 og Paw Østergaard Jensen, formand for Danmarks Biblioteksforening spiller ud i Radio4 kl. 09.35 i en snak om, hvorfor det er der er behov for bibliotekerne som ingensinde før og det er da også landets mest besøgte kulturinstitution. P1 Debat forsætter Kl 12.15 -13.30 (denne er udsat til senere på ugen) hvor spørgsmålene igennem debatten bliver: ’Luk folkebibliotekerne? Kan og bør private erstatte dem? Vil det sætte viden, dannelse og lokalsamfund og sammenhængskraft over styr, hvis man lukker? Er bogen død? Er det bibliotekernes rolle at holde diverse arrangementer? Og er systemet indrettet rigtigt i kommunalt regi?’ Panelet er: Jens Kristian Lütken (V) KBH, Simon Fe

Open libraries - without staff ............. all the time

Do you know this when you visit the library? The experience is no longer as common in Denmark North Beach: San Francisco Public Library   yesterday at 9:55 am When I as a Dane participant in such a big event like IFLA or the ALA Annual Meeting is one of the questions we often get; is it true that in Denmark the libraries are open without staff?  The answer I give is; no, we do not have libraries without staff, but we have libraries that are open even when the staff is not there. More than half of all public libraries in Denmark are now "open libraries" In Denmark, all the libraries is free to use, In the way, that all the basis services are free of charge for the public. In Denmark almost all the Libraries are funded by tax. The libraries are obligated to make all kinds of materials available, both physical and digital. Not just books.  See  New e-book deals between all danish publishers and the public libraries in Denmark We have 98 municipalities a