fredag den 11. marts 2016

Digital Dannelse er en samfundsopgave – der kræver kompetencer fra vugge til grav


Digital Dannelse er et ofte debatteret emne i en stadig mere digitaliseret verden. Specielt bibliotekernes rolle i forhold til dette dannelsesaspekt. Den 16. - 17. marts afholdes konferencen ”Offentlig digitalisering 2016 - på vej mod d-land

Det er DANSK IT,der indbyder til spændende konferencedage med højt fagligt indhold, networking og erfaringsudveksling.

Jeg har på vegne af Danmarks Biblioteksforening været involveret i udarbejdelsen af DANSK IT’s anbefalinger til styrkelse af danskernes digitale kompetencer, lige som Danmarks Biblioteksforenings udvalg ”Biblioteket indgangen til det digitale samfund” på sidste års topmøde lavede temadebat om netop den digitale dannelse og borgernes kompetencebehov.

Det er nu blevet til et samlet oplæg med titlen ”Digital Dannelse er en samfundsopgave – der kræver kompetencer fra vugge til grav” der er en første udgave af et kompetencekatalog og hvad der skal til for at være digitalt dannet.

Oplægget vil blive præsenteret på konferencen ”Offentlig digitalisering 2016” og danner udgangspunkt for en debat og vil efterfølgende blive bearbejdet i flere udgaver.

Hvis I ikke deltager i konferencen, vil vi gerne allerede nu dele det med jer (se vedhæftede), da det forhåbentligt også kan bruges i jeres lokale arbejde. Men kom gerne og deltage i debatten på ” Offentlig digitalisering 2016 - på vej mod d-land” 16. marts i Musikhuset Aarhus kl. 10.55 – se mere her

Se hele oplægget om Digital Dannelse er en samfundsopgave – der kræver kompetencer fra vugge til grav
I Danmark har den digitale teknologi og dens hastige udvikling indflydelse på alle borgeres liv.
Vi kommer hele tiden i berøring med ny teknologi, og den kan ikke fravælges.
Vi må i stigende grad kommunikere digitalt med skole, kommune, på arbejdspladsen, og når vi
handler.

Når vi kommunikerer med venner og familie foregår det i vid udstrækning på sociale medier.
Og når vi søger viden er 12 binds leksikonet lagt i graven og erstattet af google-søgninger og
Wikipedia opslag.

Evnen til at forstå og forholde os kritisk og konstruktivt til de digitale teknologier og medier
er hermed blevet centralt i vores liv som samfundsborgere.

Et liv, hvor vi både skal forstå og beherske teknologierne. Vi skal være digitalt dannede i en
tilværelse, hvor vi skal udfolde os som velinformerede og indlevende deltagere i det digitalt
formidlede, hvor der er forhold på spil, der har at gøre med vores værdier, kultur og rettigheder.

Men digital dannelse handler ikke kun om hvem man tagger på Facebook eller hvordan
man opfører sig på de sociale netværk, men som også om at forstå teknologien og få det digitale liv så meget ind under huden, at man kan deltage som aktive og oplyste demokratiske
medborgere.

Men digital dannelse handler ikke kun om hvem man tagger på Facebook eller hvordan man opfører sig på de sociale netværk, men som også om at forstå teknologien og få det digitale liv så meget ind under huden, at man kan deltage som aktive og oplyste demokratiske medborgere.

Det betyder, at folk, der ikke behersker den digitale teknologi i dag er stillet stort set som dem, der for 60 år siden var analfabeter. De har et umådeligt handikap både i relation til at fungere i et arbejdsliv og et hverdagsliv. Omvendt har de, der mestrer teknologien fået nye muligheder. Det er derfor i samfundets interesse, at alle danskerne har mulighed for at udvikle deres digitale forståelse og kompetencer gennem hele livet.

Men, hvordan griber man en sådan opgave an, hvis omfang kandiderer til at kunne blive den største dannelsesopgave siden oplysningstiden? Hvilket grundlag og kompetencer skal man have? Hvad skal man kunne i folkeskolen, på de videregående uddannelser, på arbejdspladsen og i livet som pensionist?

 Digital Dannelse er en samfundsopgave – der kræver kompetencer fra vugge til grav” angiver en ramme for, hvilke digitale nøglekompetencer, der er behov for udvikle og gøre sig bedre på gennem hele livet. Kompetencerne er udviklet af DANSK IT’ udvalg for Digitale kompetencer.

Tre hurtige bud på hvad der skal til for at være digitalt dannet:


Se også

Tidligere Obama-rådgiver taler om offentlig digitalisering på DANSK IT-konference

En af præsident Barack Obamas tidligere rådgivere Greg Godbout taler på DANSK IT’s store årlige konference Offentlig Digitalisering.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar