Gå videre til hovedindholdet

Vi har helt glemt den offentlige diskussion om...demokratiet og oplysningen

Politikere opruster folkeoplysningen skrev Kristeligt Dagblad i weekenden. Det udsagn byggede på at kulturminister Marianne Jelved vil byge en ny "national vision" som skal skabe en renæssance af folkeoplysningen.
Vi har helt glemt den offentlige diskussion om,
hvilket samfund vi gerne vil have.
Vi er i stedet begyndt at lade landets helbred
blive afgjort af internationale målinger,
som ikke leder os i den rigtige retning.

Man kan mærke der er kommet andre boller på suppen i kulturministeriet, hvor den nye kulturminister er klar i mæglet på sine værdipolitiske udmeldinger, specielt set i forhold til den forrige minister, om hvem jeg aldrig helt fandt ud af hvilken retning han ville i. Uanset om man er enig i Marianne Jelveds kultursyn eller ej, så finder jeg det forfriskende at der kommer nogle klare meldinger, som man kan forholde sig til.

F.eks. når hun til omtalte artikel siger "Vi har helt glemt den offentlige diskussion om, hvilket samfund vi gerne vil have. Vi er i stedet begyndt at lade landets helbred blive afgjort af internationale målinger, som ikke leder os i den rigtige retning..... Det skyldes, at vi har ladet især globaliseringen og den økonomiske krise presse den særlige danske folkeoplysning og dens værdier i knæ" som Marianne Jelved sagde til Kristeligt Dagblad i weekenden.
Kulturministeren har netop placeret det længe ventede "Videncenter for Folkeoplysning" sammen med Idrættens Analyseinstitut og biddraget til en bog om genskabelsen af folkeoplysningen og i dag holder ministeren så en konference om en national vision for folkeoplysningen.


Kredsen forside 200
Bogen ”Myndige borgere og
forpligtende fællesskaber”. Se mere
her
Om den siger hun til Kristeligt Dagblad ”Vi er de senere år kommet helt væk fra den historiske tradition for en løbende værdidebat om, hvad der egentlig er udfordringerne i vores samfund lige nu, hvordan vi løser dem, og hvem der skal gøre det. Det bliver ikke mindst tydeligt ude i de frivillige foreninger og idrætsorganisationer, som tidligere påtog sig den væsentlige dannelsesopgave at skabe forpligtende fællesskaber og en dialog med beslutningstagerne. I dag handler det mere om medlemstal. Måske fordi de opfatter vores samfund som fuldt udbygget,” siger Marianne Jelved, der nu håber på at få genskabt den offentlige samtale om samfundsværdier, hun synes, er forsvundet.

I artiklen i Kristeligt Dagblad taler hun ikke om biblioteker, men jeg er sikker på at ministeren er opmærksom på at bibliotekerne er en vigtig del af folkeoplysningen. Jeg har tidligere skrevet om at Folkeoplysning og folkebibliotek - er hinandens forudsætninger - og to sider af samme sag.

Det tror jeg er vigtigt, at erindre hinanden og ministeren om, når det kommer til udviklingen af det moderne folkebibliotek og den moderne folkeoplysning. Ingen af parterne kan klare sig uden den anden, for vi er en del af samme SAG. Det handler alt sammen om demokrati

Jeg kom til at tænke på de første ord jeg citerede da jeg startede denne blog. 
”DEMOKRATI er ikke bare en styreform. Demokrati er samtale. Det er en måde at handle på. En måde at omgås andre mennesker på, hvor respekten for individet, fællesskabet omgivelserne og samfundet er helt centralt. Og hvor fordommene lader sig udfordre, og argumenterne flytter holdninger”
Hal Koch
Det lyser om om den nye kulturminister indskriver sig i denne Hal Koch'ske demokrati opfattelse og det synes jeg vi skal gribe i SAMTALEN med hende. 

Hun talte i øvrigt også om denne såkaldte "gendannelse" på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde.

Se eller gense hende her fra DB Årsmøde 2013 

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Hør, hvorfor børn, der vokser op med bøger, klarer sig bedre senere i livet

Kulturmagasinet  KRÆS - RADIO4   (kl. 14.00-15.00) skal i dag handle om hvorfor det er vigtigt at børn læser.  Ikke kun fordi det er fedt at læse gode historier, men fordi n y forskning bekræfter, at tilgængelige bøger i hjemmet hjælper børn til at læse mere, blive bedre læsere og bedre uddannet senere i livet. Og har børnene ikke adgang til bøger i hjemmet er det vigtigt at de får adgang via andre institutioner som biblioteker. Det budskab udfolder sig i en samtale mellem Ea Hoppe Blaabæk, post. doc KU, Michel Steen-Hansen direktør i Danmarks Biblioteksforening og værten "kulturjunkien" Maja Hald.   Hør det her  Det hele tager sit afsæt i Ea Hoppe Blaabæk ph.d.-afhandling om, hvordan forældre giver kulturel, social arv videre til deres børn. Den er også blevet fyldigt omtalt i Kristeligt Dagblad  I   Kristeligt Dagblad   artikel skriver det også at afhandlingen punkterer en, for avisen og tilsyneladende også forskeren, udbredt myte om bibliotekerne som kulturelle fyrtårne

Når folkeskoler og folkebiblioteker bruger hinanden

I sidste uge efterlyste jeg gode eksempler på samarbejder mellem Folkebiblioteker og Folkeskoler og det er strømmet ind. Tak for det.  Det er også startskuddet på  Danmarks Biblioteksforening temaside om Folkebibliotekerne og den nye folkeskolereform, som du kan se og bidrage til på db.dk/folkeskole Jeg har lavet et kort oplæg til det "Dialogmøder om den åbne skole" som undervisningsministeret afholder i dag og alle de eksempler jeg kommer med vil indgå i DB's tema. Til præsentationen har jeg også fået hjælp af Signe Jarvad Chef Københavns Biblioteker - Kultur Valby, som har arbejdet systematisk med de københavnske bibliotekers læringsindsat i forhold til folkeskolen.  Vores fokus vil være understøtteden undervisning  som det udtrykkes i den nye folkeskolereform. På længere sigt vil DB lavet et inspirationskatalog til alle landets biblioteker, skoler og kommuner om hvordan vi kan udnytte de forskellige kompetencer vi besidder til gavn for eleverne og vide

Regeringen vil bruge 130 millioner på at genoplive døde bymidter i 'donut-byer' - biblioteket er en oplagt hjertestarter

Regeringen lancerer i dag en forsøgsordning, hvor 10 byer i landet skal deles om 130 millioner kroner. De skal bruges på, at bymidterne skal genopfinde sig selv og få livet tilbage, forklarer indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad (S). - Jeg tror det er vigtigt at kigge på, hvilke andre ting man kan gøre for at gøre det attraktivt for folk at opholde sig i midtbyerne, siger han til DR . I den sammenhæng kan kultur og specielt biblioteker spille en afgørende rolle, hvis man skal modvirke den såkaldte DONUTEFFEKT. I Donut-byer er der befolkningsvækst i forstæderne, og folk i forstæderne tager ikke længere ind til byen for at handle, fordi de handler på nettet, i storcentre eller i de større byer, hvor de har arbejde. Denne effekt ses i de små og mellemstore byer, hvor man endnu ikke har fundet en løsning på problematikken. I sådanne byer kan kultur og kreativ udnyttelse af bymidten spille en særdeles vigtig rolle Det ligger i forlængelse af regeringsudspillet fra sidste år "Tætte