tirsdag den 16. april 2013

Get Online Week

Over 4000 mennesker fik hjælp i Get Online Week og her spillede bibliotekerne som landets mest besøgte kultur- og læringsinstitution en stor rolle.

I alt holdt 425 it-undervisningssteder i landet Get Online Week, og resultatet på omkring 4200 deltagere er ca. 900 flere end sidste år. Kurserne handlede blandt andet om: Internet for Begyndere, Selvbetjening på Nettet og Slægtsforskning på internettet.

Get Online Week er en del af den samlede strategi "Lær mere om IT" som biblioteker, oplysningsforbund og en masse andre er med i sammen med Digitaliseringsstyrelsen, som handler om at gøre Danmarks og borgerne parate til alt det digitale som vi skal kunne for at begå os som borgere. I det landsdækkende netværk skaber vi forskellige initiativer, som gennemføres lokalt af de parter som er med i netværket det kan være ældresagen, ældremobiliseringen, boligforeninger, aften skoler og altså biblioteker. Og der er plads til at flere kan være med...Vil du på it-kursus?

Her finder du et it-kursus.

Her finder du en oversigt over hvilke organisationer der tilbyder it-kurser.
Kurset kan omhandle digital kommunikation med det offentlige eller lære dig at tænde en computer. Læs mere

Læs en kort nyhed om Get Online Week på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

Danmarks Biblioteksforening har lavet en undersøgelse der viser, at op imod million danskere har søgt hjælp på biblioteket, for at få hjælp til at bruge offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. Det vil altså sige, at det der skulle være selvbetjening for en ret stor gruppe mennesker har medført at de er blevet nødt til at opsøge en medarbejder på biblioteket og bede om hjælp. Det er godt de ved hvor de skal henvende sig og at de får hjælp, men er temmelig ressourcekrævende for bibliotekerne.  Derfor bruger vi også mange ressourcer på at lære borgerne de digitale løsninger, så de selv kan bruge dem næste gang.

Undersøgelsen er et klokkeklart signal til politikerne og det offentlige om, at visionen om det digitale Danmark ikke bliver opfyldt uden bibliotekernes hjælp. Det virker faktisk som om de offentlige selvbetjeningsløsninger er frosset fast i en form, hvor man har digitaliseret papirblanketterne, men ikke tænkt i brugervenlighed, og bibliotekerne mærker klart borgernes frustration over dette og vi har i Biblioteksforeningen forsøgt at gøre opmærksom på utallige gange. Ting tager tid, men borgerne har betjeningsbehov som kræver løsninger og så må de altså komme fysisk for at løse ting, som burde være digitalt selvbetjent. 
SE: Folketingets høring om offentlig digitalisering og ......
Folkebibliotekerne udbydder op imod 2.000 IT-kurser om året, og det er der en god grund til; Den nye undersøgelse viser nemlig, at rigtig mange danskere er usikre eller ligefrem ude af stand til at benytte mange nye offentlige digitale selvbetjeningsløsninger.

Især de ældre føler sig fortabte og har tydeligvis brug for hjælp, viser undersøgelsen, eftersom hver 4. borger på 70 år eller derover har bedt biblioteket om hjælp til brug af IT og IT-løsninger. Her spiller bibliotekerne en helt central rolle som det eneste kendte sted, som alle har adgang til, hvor man kan få den nødvendige hjælp.

Ud over den store gruppe ældre, så er der faktisk også en hel del yngre borgere, som søger IT-hjælp på biblioteket, hvilket blot understreger, at bibliotekerne er en af de offentlige institutioner som er lykkedes bedst med at udvikle og formidle brugervenlige løsninger, som f.eks. succesen med e-Reolen for tiden viser.

Selv om mange borgere får den nødvendige IT-hjælp og læring via arbejdspladsen, familie, venner eller kollegaer, så viser undersøgelsen altså, at der stadig er en endog rigtig stor del af befolkningen, som simpelthen risikerer at blive hægtet af det digitale samfund.

Derfor er det så nødvendigt at vi i netværk som "Lær mere om IT" slår kræfterne sammen og finde på gode løsninger, så alle borgerne får en mulighed for at benytte de digitale løsninger som er en forudsætning for at borgerne kan begå sig i et moderne demokratisk samfund, specielt i en tid hvor politikerne mener man kan skære ned på læringsinstitutioner som biblioteker, samtidig med at opgaverne vokser. For når så mange borgere møder op for at få hjælp til selvbetjening, så koster det rigtig mange personale ressourcer for bibliotekerne.

På bibliotekerne arbejder konstant på at gøre flere selvhjulpne, men kan ikke gøre det alene.

Det samlede resultat fra Get Online Week på internationalt plan og reportager fra forskellige lande kan ses her: http://www.getonlineweek.eu/

Ingen kommentarer:

Send en kommentar