lørdag den 6. april 2013

At forene det bedste fra Nord- og Sydeuropa

I dag kan opleve noget så sjældent som en journalist, der har forståelse for sjælen i det moderne folkebibliotek, hvor man kombinerer kravet om at være effektiv, men behovet for at være en serviceorienteret institution, med et menneskeligt ansigt og lykkedes på trods af massive besparelser.

Det er Politikens kulturredaktør ANITA BAY BUNDEGAARD, der udviser denne sjældne forståelse, uden at falde i fælden om "min barndoms bibliotek, var meget bedre og åhhh så hyggeligt".

Hun tager udgangspunkt i sine oplevelser i det sydlige Europa, hvor den personlige betjening er i høj kurs, mens borgerne går udenom automatiseringen. I Danmark har hun så rettet et blik ud over kulturlandskabet og konkluderer at "Faktisk kunne det se ud til, at det danske biblioteksvæsen er lykkedes med at kombinere Nord- og Sydeuropas bedste sider: det effektive og det personlige. En ny undersøgelse af biblioteksbrugernes tilfredshed peger på, at det kan lade sig gøre at skære ned og effektivisere og samtidig give brugerne en god service. I hvert fald har man i kommunerne skåret betydeligt i udgifterne til bibliotekerne. Alligevel er brugerne ifølge undersøgelsen henrykte over bibliotekerne.

Lederen af Morsø Folkebibliotek, Ilse Klink Jakobsen, har fat i noget, når hun skal forklare, hvorfor ni af ti af bibliotekets brugere synes, de har et godt bibliotek. Det handler, siger hun, om nærhed, og at de i Morsø »har god føling med brugerne« og »ser gæsterne og får dem til at have det rart«. For det er jo ikke, fordi bibliotekerne har skyet overgangen til selvbetjening. De fleste steder skanner man selv sine bøger. Det er nemlig ikke i den situation, man har behov for en bibliotekar. Man har tydeligvis været bevidst om, at den personlige og menneskelige – og dermed faglige – kontakt var en afgørende faktor for, at biblioteket stadig var et rart og relevant sted at komme.

Det afgørende ved al betjening er, at man får det, man kommer efter. Og gerne lidt til, hvilket kun den menneskelige kontakt kan levere."

Jeg er sikker på at Anita Bay Bundegaard her har fat i en helt central pointe i de seneste års biblioteksudvikling i Danmark, som jeg også skrev om i går, men det er ikke omkostningsfrit at holde fast i at kunne levere den vare.Ingen kommentarer:

Send en kommentar