Gå videre til hovedindholdet

Analyse: ebib.dk mod ereolen – Store E-bogs-krig er kun lige begyndt

Jon Lund har begået denne interessante analyse. Men holder den?


Han beskriver det alternativ som enkelte store forlag har skabt til eReolen, da der ikke kunne opnås enighed om betaling og betingelser mellem forlag og biblioteker, da forlagenes model synes meget dyr for kommunerne.

Lund skriver "Resultatet er på mange måder uholdbart. Det er politisk galimatias, at indbyggerne i en række kommuner — med Aarhus og København, der boykotter ebib.dk, i spidsen — er forment adgang til at låne en række af de mest populære titler til de tablets og smartphones, som flere og flere sværger til som e-bogs-læsere. Ligesom det er spild af offentlige penge, at landets kommuner skal betale for vedligeholdelse og drift af to forskellige bibliotekssystemer, der kan det samme, men bare har forskelligt indhold. Det peger mod en snarlig tvangsfusion af de to systemer — og forlagene sidder her med det lange strå."


Derfor peger han på at den mest sandsynlige udvej på dilemmaet er, at stat og kommuner kommer til lommerne og betaler, hvad forlagene vil have, for at sikre, at alle kan læse alt, hvad de ønsker, uden at skulle stå i kø.

Hvilket blir dyrt, og i løbet af meget kort tid vil fjerne eksistensgrundlaget for hele detailleddet. Dermed fordufter også den konkurrence, der ellers kunne holde branchen på stikkerne.
Det radikale alternativ er helt at stoppe e-bogs-udlån på bibliotekerne og lade e-boghandlerne selv om at sørge for afsætningen.

Hvis hans analyse holder, så bliver det enten rigtig dyrt for bibliotekerne og altså skatteborgerne eller samme borgere får ikke adgang til bøgerne via bibliotekerne.

Det bliver i sidste ende rigtig dyrt for samfundet, fordi det vil betyde færre læsere fordi adgangen til litteraturen bliver vanskeliggjort for en stor gruppe borgere og det vil skade videnssamfundet.
Derfor vil jeg opfordre til at finde nogle forretningsmodeller, der sikre forfattere og forlag en indtjening og bibliotelerne en realistisk mulighed for at stille e-bøger til rådighed.

Kommentarer

  1. Jeg tror sådan set, analysen er god nok. Der, hvor Jon Lund fejler, er i den sidste linje: "Men det vil også betyde døden for de fysiske biblioteker, som vi kender dem i dag" - det er kun rigtigt, hvis vi forstår biblioteker som udelukkende bog-opbevaring- og udlåns-steder. Det er heldigvis ikke tilfældet....

    SvarSlet
  2. I Silkeborg har vi sorsøgt at regne lidt på prisforskellene mellem ebib og ereolen og resultatet kan ses her:

    http://perspektiv.bf.dk/Del-Din-Viden/Artikler/2013/3/TalPaaEbibOgEreolen

    SvarSlet

Send en kommentar

Populære opslag fra denne blog

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Hvad læser børn i en skole uden et bibliotek?

Mine største børn siger stadig at de går på skolebiblioteker, men jeg tvivler på at min den yngste på 4 kommer til at kende begrebet. I kølvandet på folkeskolereformen er skolebiblioteket nemlig blevet afskaffet eller i hvert fald erstattet af pædagogiske læringscentre . Hvad betyder det for skolen og elevernes kompetencer i forhold til traditionelle biblioteksdyder som litteratursøgning, kildekritik og læselyst, når man ændre fokus fra bibliotek til læringscenter. Det er tanker der er inspireret af at jeg er på vej til generalforsamling i Aarhus hos Kommunernes Skolebiblioteksforening eller de har naturligvis også skiftet navn til  Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre . En forening som vi I Danmarks Biblioteksforening har et godt og udbytterigt samarbejder med, hvilket vi desværre ikke har med den anden "skolebiblioteksforening" Pædagogisk LæringsCenterForening som har meddelt at de ikke længere ønsker at deltage i biblioteksparaplysamarbejdet da de ikke l

The development of ‘open library’ in Denmark #wlic2013

In occasion of my participation in the World Congress for Libraries IFLA, I have made ​​a presentation of the libraries in Denmark and especially the concept we call OPEN LIBRARIES. The theme of WLIC 2013 is "Future Libraries: Infinite Possibilities" and OPEN LIBRARIES is one of the possibilities. In Denmark, all the libraries is free to use, In the way, that all the basis services are free of charge for the public. In Denmark almost all the Libraries are funded by tax. The libraries are obligated to make all kinds of materials available, both physical and digital. Not just books. We have 98 municipalities and all of them are obligated, by legislation, to have a library and to finance it. Some of the municipalities have more than one library. We have approximately 450 public libraries, to a population of 5,5 mil. people.  Half of the libraries are closed in the last ten years, but the development has hopefully stopped now. It seems that development lead to fewer and few